Plan prezentacji maturalnej

Plan prezentacji maturalnej

Kuczaj Krzysztof

KL. IV D

Temat: Motyw wędrówki w utworach literackich różnych epok. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów

I. Literatura przedmiotu

1.Alighieri D. „ Boska komedia ‘‘, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1986.

2.Homer. „ Odyseja ‘‘, Spółdzielnia Wyd. „Czytelnik’’, Warszawa 1956.

3.Krasiński Z. „Nie-Boska komedia” Zielona Sowa, Kraków 2007.

4.Słowacki J. „Kordian”, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1986.

II.Literatura przedmiotu

1. Adamczyk M., Chrząstowska B., Pokrzywiak J.T., Starożytność-Oświecenie, WSiP, Warszawa 1987, s. 173-177

2.Makowski S., Romantyzm, WSiP, Warszawa 1997.

3.Witkowska A., Przybylski R., Krasiński Z., [w:] Romantyzm, PWN, Warszawa 2003, s. 385-391

III. Ramowy plan wypowiedzi

1.Określenie problemu

a) wędrówka, jako motyw często wykorzystywany w literaturze.

b) powody podróżowania.

2.Kolejność prezentowania argumentów

a) „Boska komedia ‘’ –krótkie streszczenie utworu

b) przedstawienie motywu wędrówki Dantego i jego przeżyć.

c) „Nie-Boska komedia’’- krótkie streszczenie utworu

d) przedstawienie motywu wędrówki bohatera na dwóch płaszczyznach: rodzinnej i politycznej.

e) wędrówka, jako sposób na uleczenie duszy i serca – wielkim rozczarowaniem bohatera („Kordian’’)

f) przedstawienie etapów podróży Kordiana.

g) „Odyseja’’ – krótkie streszczenie utworu

3. Wnioski

a) wędrówka literackim leitmotivem-pojawiająca się w rozmaitych tekstach literackich we wszystkich epokach

b) przywołanie motywu podróży –pretekstem do refleksji nad ludzkim losem oraz ciągłym dążeniem człowieka do celu

IV.Materiały pomocnicze

- brak

.........................................................


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ramowy plan wypowiedzi i plan prezentacji-matura ustna, szkola
plan prezentacji, matura
PLAN PREZENTACJI(2), matura
Plan prezentacji maturalnej
Plan prezentacji matura
plan prezentacji3, Matura ustna z polskiego
plan prezentacji(1), matura
plan, prezentacja maturalna
plan prezentacji, Matura
Plan prezentacji matura
Plan prezentacji maturalnej
plan prezentacji maturalnej Duchy, zjawy, upiory w literaturze Rozważ, jaką funkcję pełnią w wybrany
Plan prezentacji maturalnej Omów funkcjonowanie motywu cierpiącej Matki w literaturze, malarstwie, r
prezentacja maturalna-plan, szkoła, matura
literackie powroty do arkadii dziecinstwa mlodosci. plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
topos arkadii. Plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
ramowy plan wypowiedzi, Prezentacja maturalna
Plan ramowy prezentacja maturalna (1)
PLAN PREZENTACJI NA EGZAMIN MATURALNY USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

więcej podobnych podstron