Opis techniczny dachu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Budownictwo ogólne II, BOo

Pobierz dokument
opis.techniczny.dachu.przodki.il.pw.inzynieria.doc
Rozmiar 67 KB

 1. Opis techniczny dachu

 2. Dach

  1. 0x08 graphic
   Dane geometryczne

Schemat konstrukcji

0x01 graphic

  1. Zestawienie obciążeń

Obciążenie stałe

- ciężar pokrycia dachowego - dachówka cementowa karpiówka układana podwójnie

0x01 graphic
Obciążenie zmienne

- obciążenie śniegiem (strefa III)

0x01 graphic

- obciążenie wiatrem (strefa I, Teren B)

połać nawietrzna

0x01 graphic

Obciążenia działające na 1m2 połaci dachowej

- prostopadle do połaci dachowej

0x01 graphic

- równolegle do połaci dachowej

0x01 graphic

- poziome

0x01 graphic

-pionowe

0x01 graphic

  1. Krokiew

Materiały:

Drewno sosnowe klasy C-35 gdzie:

fm,k = 35 [MPa] - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie

fc,0,k = 25 [MPa] - wytrzymałość charakterystyczna ściskanie wzdłuż włókien

E0,mean = 13 [GPa] - średnie moduł sprężystości wzdłuż włókien

E0,05 = 8,7 [GPa] - 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien

Gmean =0,81 [GPa] - średni moduł odkształcenia postaciowego

kmod = 0,9 dla warunków: klasa użytkowania 1

klasa trwania obciążenia - krótko trwałe

0x01 graphic
M = 1,3 - częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla SGN, kombinacja podstawowa dla drewna

Wytrzymałość obliczeniowa

0x01 graphic

Rozstaw krokwi a=80 cm

Obciążenie na 1m bieżący krokwi

- prostopadle do połaci dachowej działające od strony nawietrznej

0x01 graphic

-równolegle do połaci dachowej

0x01 graphic

Obliczenia statyczne

0x01 graphic

Siła ściskająca

0x01 graphic

Sprawdzenie stanu granicznego nośności

  1. Płatew


Pobierz dokument
opis.techniczny.dachu.przodki.il.pw.inzynieria.doc
Rozmiar 67 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
OPIS TECHNICZNY-Kasia, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr
Opis techniczny1-Justka, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semest
OPIS do zad2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżyni
OPIS DROGI, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynier
Wykonanie kładki dla pieszych D-opis, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsz
opis kladki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynie
OPIS TECH do zad1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, I
OPIS DROGI, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynier
A2-3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynieria kom
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
Irek, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynieria kom
spr3asia, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymało
slajdy TIOB W07 09 A roboty ziemne wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W23 montaz wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsza
WMRM, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość m

więcej podobnych podstron