pytania na egz wczesnoszkolna, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, Egzamin


WYKŁADY

 1. Przedmiot i podmiot pedagogiki wczesnoszkolnej.

 2. Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka. Miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej wśród innych nauk.

 3. Cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej.

 4. Funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej.

 5. Co to jest metoda nauczania? Klasyfikacja metod nauczania.

 6. Co to jest zasada nauczania? Główne zasady kształcenia dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

 7. Co to są środki dydaktyczne? Klasyfikacje środków dydaktycznych.

 8. Formy organizacji kształcenia.

 9. Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej. Operacjonalizacja celów kształcenia.

 10. Procedura operacjonalizacji celów. Sprawdzanie realizacji celów.

 11. Dobór i układ treści kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej (Więckowski).

 12. Metody badań w pedagogice wczesnoszkolnej.

 13. Rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej. A. Frycz-Modrzewski, M. Rey, J. A. Komeński, J. J. Rousseau, J. Montessori, C. Frienet i ich główne postulaty.

 14. Podstawa programowa a program nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.

 15. Cele reformy zawarte w nowej podstawie programowej.

 16. Cele kształcenia wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej.

 17. Cele kształcenia edukacji wczesnoszkolnej zawarte w podstawie programowej.

 18. Zalecane warunki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej i sposób ich realizacji opisany w podstawie programowej.

 19. Kryteria oceny programu nauczania.

 20. Co to jest zmiana rozwojowa? (Klus-Stańska)

 21. Jak ocenić zmianę rozwojową?

 22. Na czym polega poznawanie ucznia?

 23. Co to jest diagnoza i na czym polega proces diagnozy?

 24. Obszary wiedzy o uczniach.

 25. Warunki poznawania uczniów.

 26. Wymień i omów metody pozyskiwania wiedzy o uczniach.

 27. Dojrzałość czy gotowość szkolna. Omów pojęcia.

 28. Omów dojrzałość szkolną w zakresie rozwoju fizycznego.

 29. Metody badania i ocena motoryki dużej.

 30. Metody badania i oceny motoryki małej.

 31. Omów dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju poznawczego.

 32. Omów procesy myślowe i pamięć dziecka 6-letniego.

 33. Omów dojrzałość szkolną w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego.

 34. Metody oceny dojrzałości szkolnej.

 35. Lateralizacja. Modele lateralizacji.

 36. Zadania lewej i prawej półkuli mózgowej.

 37. Lateralizacja ręki, oka, ucha. Metody badania i oceny lateralizacji.

 38. Analiza i syntez wzrokowa. Metody badania i oceny spostrzegania wzrokowego.

 39. Percepcja słuchowa, słuch fonemowy, definicja.

 40. Deficyty wynikające z zaburzeń słuchu fonemowego.

 41. Metody badania i oceny percepcji słuchowej.

 42. Wymowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Najczęściej występujące zaburzenia wymowy.

 43. Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice wczesnoszkolnej.

 44. Problem badawczy, pytania dopełnienia i rozstrzygnięcia.

 45. Metody badań pedagogicznych.

 46. Na czym polega metoda eksperymentu pedagogicznego, monografii pedagogicznej, metoda indywidualnych przypadków, metoda sondażu diagnostycznego.

 47. Co to jest technika badawcza, wymień techniki badawcze.

 48. Omów obserwację, wywiad, ankietę, badanie dokumentów, analizę treści, techniki projekcyjne.

 49. Pojęcie gry dydaktycznej, funkcje i rodzaje gier dydaktycznych.

 50. Szkoły publiczne, niepubliczne, społeczne.

 51. Szkoły inspirowane metodą M. Montessori, C. Frieneta.

 52. Jakie cechy charakterystyczne ma test.

 53. Dokumenty w szkole. Podział dokumentów. Dokumenty obowiązujące nauczyciela.

 54. Dokumenty związane z procesem kształcenia.

 55. Zadania nauczyciela i dyrektora w świetle statutu szkoły i innych obowiązujących dokumentów.

 56. Planowanie pracy pedagogicznej. Planowanie roczne, miesięczne, tygodniowe i codzienne pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

 57. Konspekt zajęć - budowa konspektu.

 58. Praca domowa uczniów klas początkowych - znaczenie, rodzaje

 59. Warunki i funkcje pracy domowej,

 60. Warunki pracy domowej

 61. Zasady zadawania pracy domowej

 62. Funkcje i rodzaje oceny uczniów klas I-III.

 63. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów - ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.

 64. Podręcznik szkolny - jego znaczenie i funkcje w edukacji zintegrowanej. Kryteria oceny jakości podręcznika.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nauczyciel przed komisją, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
Stopnie zawodowe - nauczyciel, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
kontr z04, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z06, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z02, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z07s1, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna,
Ocena dorobku zawodowego, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
Karta sieciowa, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
back up acronis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciow
socjologia wychowania - wykłady dr Bielska, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zim
Diagnoza - opis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Diagnoza psychopedagog
29.11, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
13.12, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
PODSTAWY EDUKACJI MATEMATYCZNEJ - wykłady, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimo
Kable sieciowe, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
sieci komp, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Bałwan - scenariusz, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji p
Tezy do egzaminu z MNI, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka eduka

więcej podobnych podstron