Pytania na egzamin 2011 - Ania(1), Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład


 1. Podział konstrukcji metalowych stosowanych w budownictwie.

 1. prętowo-cięgnowe, powierzchniowe, prętowe

 2. cięgnowe, prętowe

 3. cięgnowe-powierzchniowe

 1. Proces wytwarzania stali (podaj kolejność).

 1. Odtlenianie stali, Produkcja surówki (proces wielkopiecowy), Proces konwerterowy i martenowski,

 2. Produkcja surówki (proces wielkopiecowy), Proces konwerterowy i martenowski, Odtlenianie stali,

 3. Proces konwerterowy i martenowski, Produkcja surówki (proces wielkopiecowy), Odtlenianie stali

 1. Odtlenianie stali polega na:

 1. Usunięciu tlenku żelaza(FeO)w celu uniknięcia wad wlewek,

 2. Usunięciu tlenku węgla(CO)w celu uniknięcia wad wlewek,

 3. Usunięciu odpowiednich pierwiastków (tzw.odtleniaczy), które łatwiej reagują z tlenem niż żelazo,

 1. Podstawowe stałe materiałowe dla wszystkich gatunków stali

 1. współczynnik sprężystości podłużnej E= 205 GPa, współczynnik sprężystości poprzecznej G= 80 GPa, współczynnik Poissona = 0.3, masa objętościowa = 7850 kg/m3, liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej T = 12 x 10-61/OC, λT=54,7 - 0,0329 T [W/m K]

 2. współczynnik sprężystości podłużnej E= 305 GPa, współczynnik sprężystości poprzecznej G= 100 GPa, współczynnik Poissona = 0.6, masa objętościowa = 7850 kg/m3, liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej T = 15 x 10-61/OC, λT=54,7 - 0,0329 T [W/m K]

 3. współczynnik sprężystości podłużnej E= 205 GPa, współczynnik sprężystości poprzecznej G= 80 GPa, współczynnik Poissona = 0.3, masa objętościowa = 8000kg/m3, liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej T = 20 x 10-61/OC, λT=60 - 0,0330 T [W/m K]

 1. Metody obróbki cieplna stali

 1. Wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie(starzenie),

 2. Hartowanie,

Przesycanie (starzenie)

1. Wzrost zawartości węgla w stali powoduje

a) wzrost E

b) spadek E

c) nie wpłynie

1. Która z charakterystyk śruby klasy 8.4 jest prawidłowa:

 1. Rm=800MPa ; Re/Rm = 0.4

 2. Rm=8MPa; Re/Rm=4

 3. Rm=80MPa; Re/Rm=0.4

 1. W budownictwie stosuje się stal:

 1. Węglową i stopową ,

 2. Węglową,

 3. Stopową.

7) Wyboczenie przy zginaniu (zwichrzenie) zachodzi e belkach wskutek dodatkowego:

a) skręcania, które wystąpi równocześnie ze zginaniem

b) ścinania, które wystąpi równocześnie ze zginaniem

c) zginania, które wystąpi równocześnie ze zginaniem

8) Rodzaje łączników (wymienić wszystkie):

 1. nity, śruby zwykłe pasowe i sworzniowe, śruby sprężające, spoiny, zgrzeiny, kleje, kołki,

 2. nity, spoiny,

 3. kleje, kołki, gwoździe,

9) Połączenia odkształcalne:

 1. śrubowe, nitowe

 2. spawane, zgrzewane,

 3. klejone, śrubowe, cierne

10) Połączenia nie odkształcalne:

 1. śrubowe, nitowe

 2. spawane, zgrzewane, klejone, śrubowe, cierne

 3. klejone, śrubowe, cierne

11) Co jest wadą połączeń nitowych:

 1. osłabiają przekroje zasadnicze;

 2. przenoszą duże drgania;

 3. łączą materiały trudnospawalne;

12) Co jest zaletą połączeń nitowych:

 1. osłabiają przekroje zasadnicze;

 2. przenoszą duże drgania; łączą materiały trudnospawalne;

 3. trudność uzyskania szczelności połączenia;

13) Nity wykonuje się ze stali:

 1. miękkiej (niskowęglowa),

 2. średniowęglowej,

 3. wysokowęglowej,

14) Podział spoin, ze względu na konstrukcję:

 1. czołowa, pachwinowa, brzegowa, otworowa,

 2. ciągła, przerywana,

 3. nośne, pomocnicze

15) Podział spoin, ze względu na przeznaczenie:

 1. czołowa, pachwinowa, brzegowa, otworowa,

 2. ciągła, przerywana,

 3. nośne, pomocnicze (szczepne, uszczelniające)

16) Podział spoin, ze względu na sposób wykonania:

 1. czołowa, pachwinowa, brzegowa, otworowa,

 2. ciągła, przerywana,

 3. nośne, pomocnicze

17) Wymienić klasy odporności pożarowej budynku:

 1. A,B,C,D,E

 2. A,B,C

 3. 1,2,3,4,5

4.Połączenia nitowe należą do połączeń:

 1. Nierozłącznych pośrednich

 2. Nierozłącznych bezpośrednich

 3. Rozłącznych bezpośrednich

19) Zwichrzenie jest to utrata stateczności ogólnej przy:

 1. zginaniu,

 2. ściskaniu,

 3. skręcaniu,

26. Połączenia na śruby pasowane pracują na

a) docisk i ścinanie

b) skręcanie

c) tarcie

20) Wyboczenie przy zginaniu (zwichrzenie) zachodzi e belkach wskutek dodatkowego:

 1. skręcania, które wystąpi równocześnie ze zginaniem

 2. ścinania, które wystąpi równocześnie ze zginaniem

 3. skręcania, które wystąpi równocześnie ze ścinaniem

4. Wraz ze wzrostem grubości elementu wartość wytrzymałość stali

 1. a) wzrośnie

 2. b) zmaleje

 3. c) nie zmieni sięWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin Stal 2011[1]odZdzicha, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Pytania na egzamin 2011, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Egzamin Stal 2011, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Test na egzamin ze stali - Aga(1), Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Test na egzamin ze stali - Aga, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Ogrodnikpytania egzaminacyjne www.przeklej.pl, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
pytania na ezamin 2011 2 . 2, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
pytania na ezamin 2011 4, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
Pytania na egzamin 2011 semestr III, masaz, technik masazysta
PYTANIA NA EGZAMIN Z HIGIENY ZWIERZ T, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
PYTANIA NA EGZAMIN PISEMNY Z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIA FRYZJERSTWA SEMESTR II, Dokumenty AWF Wychowanie
Pytania na egzamin z BMZ, Studia UG, Psychologia, Semestr 1, Biologiczne mechanizmy zachowania się l
Pytania na egzamin z geologii, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geolo
pytania na egzamin 2011, Socjologia I rok
Przykladowe pytania na egzamin, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr IV, analiza instrumentalna
Pytania na egzamin z budownictwa ogolnego I 1 -1, budownictwo studia, semestr III, budownictwo ogóln
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw3, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy

więcej podobnych podstron