Moje mocne strony- do pr.zawodowej, scenariusze


SCENARIUSZ ZAJĘĆ

0x08 graphic

CELE OPERACYJNE

UCZEŃ:

Środki dydaktyczne:

Brystol, kredki, wycięty z papieru kontur człowieka, taśma klejąca, kartka dla każdego ucznia z niedokończonymi zdaniami, „Podoba mi się w Tobie..”

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Rundka wstępna

Wszyscy siedzą w kręgu. Każdy kończy następujące zdanie:

Ostatnio zostałem pochwalony za …

2. Krótkie wprowadzenie do tematu zajęć

Tłumaczy wszystkim, że warto każdego dnia myśleć o sobie pozytywnie. Nasza samoocena ma bowiem wpływ na to, jak się zachowujemy, jakich wyborów dokonujemy -oddziałuje zatem na naszą rzeczywistość. Gdy przez cały dzień słyszy się o sobie negatywne uwagi, to poczucie pewności siebie słabiej. Pozytywne uwagi i myśli wzmacniają wiarę we własne możliwości.

3. Podoba mi się w Tobie….”

Prowadzący przykleja za pomocą taśmy klejącej każdemu uczestnikowi zajęć na plecy kartkę z niedokończonym zdaniem „ PODOBA MI SIĘ W TOBIE”…. oraz rozdaje markery. Wychowankowie poruszają się po sali i wpisują cechy, które lubią, lub podobają się w danej osobie. Po wykonaniu ćwiczenia, każde dziecko odkleja swoją kartkę i czyta na głos, co sądzą o nim inni oraz wyraża swoją opinię na temat tego, co dowiedziała się o sobie, co je zaskoczyło, ucieszyło. W ten sposób każdy z uczestników dowiaduje się jak postrzegają go inni, co o nim myślą, praz może jednocześnie wyrazić własne odczucia nt. opinii innych o sobie.

4. Ćwiczenie - moja sylwetka

W kontur postaci z papieru uczniowie wpisują swoje mocne strony, (co najlepiej potrafią robić moje ręce, mój brzuch, moja głowa, moje nogi, np.

- moje ręce najlepiej potrafią grać w koszykówkę- informację wpisują w kształt rąk,

- moje nogi najlepiej biegają - zapisują w konturze nóg).

5. Omówienie ćwiczeń

Uczniowie kolejno mówią, co sprawiło im trudność podczas wykonywania ćwiczeń, a co było dla nich łatwe w tym zadaniu.

6. AUTOPORTERT- Ja człowiek”

Każdy z uczestników zabawy tworzy pisemnie, na jednakowych kartkach papieru, anonimowo swój autoportret. Pisze o sobie: „Ja CZŁOWIEK …….”, by uniknąć płci. Oprócz opisywania cech wyglądu zewnętrznego wszelkie reguły pisania o sobie dozwolone. Mogą to być: marzenia, zainteresowania, lęki, pozytywne i negatywne cechy charakteru itp. Można też opisywać siebie cytując ulubiony cytat wiersza czy piosenki.

Nie należy w ćwiczeniu narzucać formy tworzenia autoportretu. Po zebraniu kartek prowadzący odczytuje je głośno, a pozostali próbują odgadnąć, kto kryje się za poszczególnymi, psychologicznymi portretami.

7. Kilka słów o mnie”

Uczniowie siedzą w kręgu wraz z wychowawcą, który wypowiada początek zdania, a uczniowie je kończą:

1. Najbardziej lubię………..

2. Najchętniej spędzam czas…….

3. Kiedy jest mi smutno ………

4. Nie lubię, kiedy……..

5. Uwielbiam, gdy …….

6. Nudzę się, gdy ……..

7. Chętnie wychodzę z ………..

8. Męczy mnie ………………..

9. Często myślę o …………….

10. Czasami boje się, że …………

11. Lubię siebie za to, że …………

12. Marzę o ……………………….

7. Gra „ List polecony”

Uczniowie otrzymują po trzy kartki z niedokończonym zdaniem, zaczynają się od słów: Lubię, gdy ty… . Następnie uzupełniają jego treść- na każdej z otrzymanych kartek- w zależności od tego, do kogo chcą skierować swoje komunikaty. Nauczyciel czuwa nad tym, aby każdy otrzymał, chociaż jeden list. Chętni odczytują swoją „korespondencję”.

8. Omówienie gry

Wszyscy wypowiadają się na temat uczuć, które towarzyszyły im, gdy odczytywali pozytywne informacje o sobie.

8. Rudna końcowa

Każdy uczeń kończy następujące zdanie: Dzisiaj na zajęciach najbardziej m się podobało …

1. Najbardziej lubię……………………………………………………………………………...

2. Najchętniej spędzam czas…………………………………………………………………….

3. Kiedy jest mi smutno ………………………………………………………………………...

4. Nie lubię, kiedy……………………………………………………………………………….

5. Uwielbiam, gdy ………………………………………………………………………………

6. Nudzę się, gdy ………………………………………………………………………………..

7. Chętnie wychodzę z ………………………………………………………………………….

8. Męczy mnie …………………………………………………………………………………..

9. Często myślę o ……………………………………………………………………………….

10. Czasami boje się, że ………………………………………………………………………...

11. Lubię siebie za to, że ………………………………………………………………………..

12. Marzę o ……………………………………………………………………………………..

3

TEMAT: MOJE MOCNE STRONYWyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz moje mocne strony
moje mocne strony
moje mocne i słabe strony, szkoła, Godzina wychowawcza
strony do teczki 1str., SZKOŁA, AWANS NAUCZYCIELA, AWANS ZAWODOWY
jaki jestem, zainteresowania, słabe i mocne strony doradztwo zawodowe
MOJE MOCNE I SŁABE STRONY
akademia dobrych manier scen, Studia PO i PR, przedszkolaki, scenariusze konspekty
ZABAWA MATEMATYCZNA -DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB .DWUCYFROWYCH KOLOROWANIE, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KO
Strony do atlasów parazytów
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI - program pracy z dziećmi przedszkolnymi, MATERIAŁY DO PRACY Z DZIEĆMI, Scenar
Strony do zarabiania, ROZNE (Zobacz), ZARABIANIE W INTERNECIE
Czy moje dziecko dojrzało do szkoły - referat(1), PRZEDSZKOLE
STRONA TYTUŁOWA do pr. nr 3, Inżynieria Ruchu II
ramowy program do zajęć, KONSPEKTY, SCENARIUSZE,PLANY
Wstęp do pr europ wykłady
FORMULARZE do pr nr 3

więcej podobnych podstron