Wytyczne do projektu szkółki[1], AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo

Pobierz dokument
wytyczne.do.projektu.szkolki.1.ar.poznan.doc
Rozmiar 50 KB

Wytyczne do projektu szkółki

  1. W projektowanej szkółce musi być minimum 12 gatunków, a co najmniej dwa muszą być szkółkowanie.

  2. W tabeli 1. wypisać skład gatunkowy upraw i powierzchni odnowień.

Tab. Kryteria nawożenia i dawki nawozów azotowych

Gatunek gleby

Zawartość N ogółem

w warstwie ornej w %

Grupa gatunków o określonych wymaganiach

dawki N w kg/ha

I

II

III

IV

Piasek słabogliniasty

0,10 - 0,15

0,16 - 0,24

0,25 - 0,37

50

40

20

100

80

50

100

80

50

160

120

70

Piasek gliniasty lekki

0,12 - 0,22

0,19 - 0,28

0,29 - 0,40

50

40

20

100

80

50

100

80

50

160

120

70

Piasek gliniasty mocny

0,15 - 0,22

0,23 - 0,34

0,35 - 0,45

50

40

20

100

80

50

100

80

50

160

120

70

x przy stosunku C:N zbliżonym do 10 (gleba biologicznie czynna), a nie wyższym jak 15

Uwagi:

W zależności od wymagań pokarmowych w stosunku do azotu, ( czym wyższa grupa tym wyższe wymagania) możemy wyróżnić następujące grupy:

I - iglaste w pierwszym roku życia (oprócz So i Md)

II - liściaste w pierwszym roku życia (oprócz Lp i Js), Md w pierwszym roku życia, So w pierwszym i drugim roku życia, pozostałe iglaste w drugim roku życia

III - liściaste w drugim roku życia oraz Lp i Js w pierwszym roku życia, iglaste w trzecim roku życia i dalszych latach, Md w drugim i dalszych latach życia

IV - liściaste w trzecim roku życia i dalszych latach, Lp i Js w drugim i trzecim roku życia

Tab. Dawki wapna i nawroty wapnowania w zależności od odczynu gleby

Gatunek gleby

pH

w KCl

Dawki w tonach CaCO3 pod gatunki produkowane w szkółkach

Ilość nawrotów w okresie 6-cio letnim

iglaste

liściaste

iglaste

liściaste

Piasek słabo-gliniasty

poniżej - 3,5

3,6 - 4,0

4,1 - 5,0

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

1,3

2 - 3

2 - 3

2 - 3

3 - 4

2 - 3

2

Piasek gliniasty lekki

poniżej - 3,5

3,6 - 4,0

4,1 - 5,2

2,3

2,0

1,5

2,5

2,3

1,8

2 - 3

2

1 - 2

2 - 3

2

1 - 2

Piasek gliniasty mocny

poniżej - 3,5

3,6 - 4,0

4,1 - 5,4

2,5

2,0

1,5

3,0

2,5

2,0

2 - 3

2

1 - 2

2 - 3

2

1 - 2

Uwagi:

  1. Wapno należy wysiewać osobno - nie mieszać go z żadnym nawozem mineralnym

  2. Nawroty wapnowania oraz kompostowania uzależniać od kontrolnej analizy odczynu warstwy ornej gleby, wykonanej w ½ roku po zabiegu. Wartość odczynu pH w KCl na piaskach słabogliniastych nie powinna przekraczać 5,3 dla gatunków iglastych i 5,5 dla gatunków liściastych, odpowiednio na piaskach gliniastych lekkich 5,5 i 5,8, a na piaskach gliniastych mocnych odpowiednio 5,7 i 6,3.

Tab. Poziomy docelowe w składniki pokarmowe warstwy ornej różnych gatunków gleby, w szkółkach leśnych, dla różnych grup gatunków drzew hodowanych w szkółkach.

Gatunek gleby

Grupa gatunków drzew

Składniki pokarmowe łatwo rozpuszczalne

mg/100g gleby

P2O5

K2O

MgO

Piasek słabo-gliniasty

Iglaste bez Md

Liściaste z Md

8,0

9,0

10,0

12,0

4,0

5,0

Piasek gliniasty lekki

Iglaste bez Md

Liściaste z Md

9,0

10,0

12,0

14,0

5,0

6,0

Piasek gliniasty mocny

Iglaste bez Md

Liściaste z Md

10,0

11,0

14,0

16,0

6,0

7,0


Pobierz dokument
wytyczne.do.projektu.szkolki.1.ar.poznan.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekt z inżynierii, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
hodowla projekt muf, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt
Projekt z trzebieży, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Projekt z trzebieży
Wytyczne komposty[1] (2), AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Wytyczne komposty[1], AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Wytyczne nawoz, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Projekt szkolki lesnej, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
LM & L, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
LasPolski, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
attachment-0a5768-5, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Brz, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Md, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Św 1, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Szkółkarstwo-ściąga, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Siewki, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
las polski, AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo

więcej podobnych podstron