teoria TechnologieInformatyczne2010L, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Informatyka


Zagadnienia teoretyczne, Technologie informatyczne

Rok akademicki 2008/2009

 1. Wyjaśnij pojęcia: software, hardware, katalog, folder.

 2. Definicja i przykłady systemów operacyjnych.

 3. Funkcje systemu operacyjnego.

 4. Co to jest system plików? Przykłady systemów plików!

 5. Jakie znasz atrybuty plików?

 6. Wyjaśnij pojęcia: partycja, klaster.

 7. Co to jest mapowanie dysku sieciowego.

 8. Jaką zawartość niosą pliki posiadające następujące rozszerzenia: com, doc, docx, docb, exe, ppt, pps, pptx, xls, xlsx, xlsb?

 9. Co to jest format pdf?

 10. Czym się różni wersja oprogramowania BOX od OEM?

 11. Wymień kolejne wersje systemu operacyjnego Windows.

 12. Co to jest Vista? Czym sie różnią kolejne wersje tego systemu?

 13. Czy m się różni MS Office od OpenOffice? Wymień składniki pakietów.

 14. Podaj definicję pojęć: LAN, WAN, MAN, Intranet, Ethernet.

 15. Topologie sieci: liniowa, gwiazdy, pierścienia.

 16. Co to jest koncentrator, switch, router, pakiet danych?

 17. Co to jest WLAN, dLAN?

 18. Adres IP komputera (IPv4 i IPv6), budowa.

 19. Domena, typy domen, przykłady.

 20. Co to jest: TCP/IP, HTTP, HTTPS, HTML, FTP, ISP.

 21. Co to jest: Polpak, Kolpak, Pionier, Geant 2?

 22. Telnet i FTP, co to jest?

 23. Co to jest przeglądarka, przykłady?

 24. Co to jest wyszukiwarka, przykłady?

 25. Do czego służą wyrażenia: site: filetype:, inurl: (w Google)?

 26. Jakie znasz procesory tekstu online?

 27. Czym się różni pismo szeryfowe od bezszeryfowego? Przykłady!

 28. Pismo proporcjonalne a maszynowe? Przykłady!

 29. Co to jest akapit?

 30. Jakie znasz kategorie funkcji w MS EXCEL.

 31. Podaj przykłady funkcji logicznych, statystycznych, daty i czasu, tekstowe.

 32. Definicja bazy danych.

 33. Zadania DBMS - system zarządzania bazą danych.

 34. Jakie obiekty wchodzą w skład bazy danych w MS ACCESS.

 35. Co to jest klucz podstawowy, naturalny, obcy, złożony?

 36. Co to jest relacja? Jakie znasz rodzaje relacji?

 37. Kwerenda i jej typy.

 38. Operatory wykorzystywane przy tworzeniu kwerendy.

 39. Formant i jego rodzaje.

 40. Znajomość pojęć: zapora sieciowa, malware, spyware, koń trojański, robaki, bakteria, rootkit, wirus komputerowy, backdoor, dialer, phising, bot, botnet, komputer zombi, spam, keylogger, ciasteczko,

 41. Rodzaje wirusów komputerowych.

 42. Przykłady programów antywirusowych.

 43. Co to jest zapora sieciowa?

 44. System komputerowy - podstawowe elementy.

 45. Jakie znasz rodzaje komputerów, krótka charakterystyka.

 46. Zadania procesora, przykłady procesorów, producenci procesorów.

 47. Co to jest HP, Intel, IBM, Microsoft, SUN, Novell?

 48. RAM a ROM?

 49. Funkcje realizowane przez chipset, zegar systemowy, szyny adresowe, szyny danych.

 50. Choroby zawodowe związane z pracą przy komputerze, np. zespół cieśni nadgarstka, RSI, syndrom Sicca i in.

 51. Rodzaje promieniowania emitowane przez komputery, scharakteryzować..

 52. Organizacja i higiena pracy - rozporządzenia ministerstwa.

 53. Skala piractwa komputerowego w Polsce i na świecie.

 54. Typy licencji na oprogramowanie: wymienić i scharakteryzować.

 55. Wybrane fakty z historii rozwoju maszyn liczących, jak wynalezienie diody, tranzystora, kineskopu, dysku twardego, myszki komputerowej, dyskietki.

 56. Konrad Zusse i jego wynalazki.

 57. Komputery: Mark I Computer, Colossus, ENIAC, UNIVAC, IBM 701, 704, Osborn I.

 58. Wkład Polski w rozwój urządzeń liczących: XYZ, UMC-1, ODRA, Mazovia,

 59. Powstanie firm IBM, Intel, Microsoft.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
inf2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Informatyka
inf1, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Informatyka
Postacie wody w glebie, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Budowa wnętrza Ziemi, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
sciaga egz cw2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Ekologia
Pytania na egzam z biochy, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Biochemia
Procesy aluwialne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Frakcja granulometryczna to zbiór ziaren o średnicach, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semest
geologia2kolo, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
sciaga egz cw1, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Ekologia
botanika 2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Botanika
Podział analityki, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
lesnictwo sciaga, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Leśnictwo
Ăwiczenie 5pojemnoÂc(2), Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Poziomy główne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Polisacharydy zwierzecee, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Biochemia
Skład granulometryczny, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Formy nawozów wapniowych, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia

więcej podobnych podstron