Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań


Elektrostatyka - zadania dodatkowe

studia zaoczne

  1. W przeciwległych wierzchołkach A i C kwadratu o boku a umieszczono ładunki Q. Jaki ładunek q należy umieścić w wierzchołku D kwadratu, aby natężenie pola w punkcie B było równe zeru ? Jaki będzie wówczas potencjał w punkcie B ?

  1. Pole elektrostatyczne wytwarzają trzy ładunki Q, 2Q i -3Q umieszczone w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku L. Obliczyć potencjał i natężenie pola w środku odcinka łączącego ładunki Q i 2Q.

  1. W środku trójkąta równobocznego potencjał pola elektrycznego wytwarzanego przez dwa punktowe ładunki umieszczone w jego wierzchołkach jest równy zero. A) narysuj wektor natężenia pola w środku trójkąta, B) jak będzie skierowany wektor siły działającej na ujemny ładunek punktowy umieszczony w środku trójkąta ?

  1. Korzystając z prawa Gaussa, wyprowadzić prawo Coulomba.

  1. Kulę o promieniu R naładowano ładunkiem Q. Korzystając z prawa Gaussa obliczyć natężenie pola elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz kuli. Rozpatrzyć dla przypadku kuli metalowej i kuli wykonanej z dielektryka.

  1. Ładunek rozłożony jest równomiernie z gęstością ϕ [C/m3] na nieskończenie długim walcu o promieniu R. Obliczyć natężenie pola elektrycznego w odległości L: a) L > R, b) L < R.

  1. Dwie kule o promieniach R1 i R2 naładowane odpowiednio ładunkami Q1 i Q2 połączono przewodnikiem o pomijalnej pojemności. Obliczyć ładunek DQ, który przepłynie z jednej kuli na drugą.

  1. Płaski kondensator odłączono po naładowaniu od źródła napięcia U, a następnie usunięto dielektryk o stałej e rozdzielający okładki kondensatora. Jak zmieni się napięcie na okładkach, ładunek zgromadzony w kondensatorze oraz jego energia i natężenie pola między okładkami ?

  1. Płaski kondensator próżniowy połączono z akumulatorem o napięciu U. Następnie rozsunięto okładki na odległość n-razy większą, wykonując przy tym pracę W. Oblicz pojemność początkową kondensatora ?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
14Z5-elektro, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Zestaw7-imir, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z2-kinem, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z4-harmon, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z6-Kirchoff, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z1-wektory, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z7-SEM, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z3-dyn, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
IMiR-program cwiczen, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika
3dynamika (3), MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 3 dynamika
7 bryla sztywna, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 7 bry a
IMiR-lab harmonogram 2014-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika, opracowania etc
ped praca energia, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 4 ped
IMiR-lab harmonogram 2015-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika

więcej podobnych podstron