Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa


1.Do cewnikowania pacjenta niezbędny jest środek znieczulający i

nadający poślizg jest to:

a- Tribiotic

b- elocom

c*- lignokaina

d- wazelina kosmetyczna

2. Mocz na badanie bakteriologiczne powinien być oddany do jałowego

pojemnika:

a*- rano ze środkowego strumienia moczu

b- z pierwszego strumienia moczu

c- wieczorem

d- nie ma znaczenia kiedy w pojemniku powinno znajdować się 5 ml moczu

3.Mycie pacjenta zaczynamy od umycia:

a- włosów

b- stóp

c- klatki piersiowej

d*- twarzy

4.Powikłaniem cewnikowania pęcherza moczowego NIE jest:

a- zakażenie dróg moczowych

b- uszkodzenie gruczołu krokowego u mężczyzny

c- tworzenie sie kamieni pęcherzowych

d*- tworzenie sie torbieli na jajnikach u kobiety

5.Badanie krwi OB ma na celu:

a*- pomiar szybkości opadania krwinek czerwonych w określonej jednostce

czasu

b- określić liczbę płytek krwi

c- określić liczbę limfocytów we krwi

d- wykluczyć białaczkę u noworodków

6. Powikłaniem odsysania substancji z dróg oddechowych u pacjenta NIE

jest:

a- uszkodzenie błony śluzowej

b- zatrzymanie akcji serca w następstwie podrażnienia nerwu błędnego w

obrębie tchawicy i krtani

c- przedziurawienie końcem cewnika dróg oddechowych w przypadku

istniejących zmian chorobowych

( rak, owrzodzenia)

d*- zgon w wyniku pęknięcia żyły głównej górnej

7. Po zdjęciu czepca przeciw wszawicy włosy pacjenta:

a- golimy na długość 1 cm

b- myjemy szamponem z czarnej rzepy

c*- płuczemy wodą z octem naturalnym

d- rozczesujemy grzebieniem

8.W kinetyce ciała EWERSJA to:

a*- unoszenie bocznego brzegu stopy

b- unoszenie przyśrodkowego brzegu stopy

c- ruch obrotowy na zewnątrz

d- ruch obrotowy do wewnątrz

9.Krwi włośniczkowej NIE pobieramy z:

a- bocznej powierzchni opuszki palca

b- dolnej krawędzi małżowiny usznej

c- z pięty przede wszystkim u niemowląt

d*- zewnętrznej części dłoni

10. Temperatura w odbycie:

a*- jest o 0.5'C wyższa niż pod pachą

b- jest o 0.1'C niższa niż w jamie ustnej

c- zawsze wynosi 36.6'C

d- brak prawidłowej odpowiedzi

11. Przetoka brzuszna to:

a*- fizyczna psychiczna i socjalna rehabilitacja chorego z odbytem

brzusznym

b- blizna po usunięciu wyrostka robaczkowego

c- zacewnikowanie pęcherza moczowego

d- brak poprawnej odpowiedzi

12. Do metod udrożniania dróg oddechowych należy:

a- rękoczyn Esmarcha

b- uchwyt Heimlicha

c- opukiwanie z nisko ułożoną głowa

d*- wszystkie odpowiedzi prawidłowe

13.Należy przerwać wstrzykiwanie leku jeżeli nastąpi:

a- aspiracja krwi w przypadku wykonywania wstrzyknięcia podskórnego lub

domięśniowego

b- aspiracja krwi tętniczej w przypadku wykonywania wstrzyknięcia

dożylnego

c- odłamanie igły

d*- wszystkie odpowiedzi prawidłowe


14.Częstość tętna u płodu wynosi:

> > a)130-140 uderzeń/minutę

> > b)110-130 u/min

> > c)140-160 u/min prawidł

> > d)66-76 u/min

> >

> > 15.Tachykardia jest to:

> > a)częstoskurcz ponad 100 u /min prawidł

> > b)rzadkoskurcz poniżej 60 u/min

> > c)rzadkoskurcz poniżej 40 u/min

> > d)częstoskurcz ponad 80 u/min

> >

> > 16. Odpowiednia szerokość mankietu u dorosłych to:

> > a) 6 cm

> > b) 8 cm

> > c) 2/3 długości ramienia

> > d) 1/3 długości ramienia prawidł

> >

> > 17.Iniekcje podskórne podaje się:

> > a)wewn powierzchnia przedramienia, część boczna przedramienia

> > b)środkowa zewn część ramienia, środkowa zewn część uda

prawidł

> > c)górna zewn część pośladków

> > d) żyły zgięcia łokciowego

> >

> > 18. W iniekcjach podskórnych jednorazowo podaje się:

> > a)10 ml

> > b)5 ml

> > c)2 ml prawidł

> > d)0,1 ml

> >

> > 19. We wstrzyknięciach śródskórnych podajemy:

> > a)5 ml

> > b)2 ml

> > C)0.1 ml prawidł

> > d)1 ml

> >

> > 20. Celem wykonania wstrzyknięć podskórnych jest:

> > a)podanie insuliny, heparyny prawidł

> > b)szczepienie BCG

> > c)próba tuberkulinowa

> > d)testy alergiczne, próba uczuleniowa

> >

> > 21. Wstrzyknięcia podskórne wykonujemy pod kątem:

> > a)45 stopni

> > b)10 stopni

> > c)90 stopni

> > d) a i c są prawidłowe

22.Ile pokarmu podasz max. jednorazowo pacjentowi karmionemu przez

zgłębnik?

a)300

b)400

c)500 prawidł

d)600

e)700

23.wykonując toalete drzewa oskrzelowego u pacjenta z tracheostomia

podczas wprowadzenia cewnika do tchawicy wyłącza sie ssanie aby nie

spowodować?

a)krwawienia

b)niedodmy

c)urazu

d)niedotlenienia

e)wszystkie powyższe prawidł

24.

pozycje Trendelenburga NIE zastosujesz przy:

a) zapaleniu oskrzeli

b)zapaleniu płuc

c)urazie czaszki

d)chorobach serca

e)odp. c i d sa prawidłowe prawidł

25.Do cewnikowania pęcherza moczowego potrzebujsz wszyskich narzędzi,

srodków itp. OPRÓCZ

a) chwytne narzędzie jalowe

b)gaziki

c)płyn do dezynfekcji skóry prawidł

d)lidnokaina 2%

e)jałowe rękawiczki


26.Ile ml płynu (leku) podaje się w iniekcji śródskórnej?

a)do 2ml

b)do 10

c)*0,1

d)do 60

27.Wstrzyknięcie domięśniowe wykonuje się w:

a)*okolicę pośladkowa tylną

b)powłokĘ JAMY BRZUSZNEJ

C)wewnętrzną powierzchnię przedramienia

d)żyły zgięcia łokciowego

28.Zespół objawów neurologicznych, do których dochodzi w trakcie podania

leku lub kilka minut po nim nazywamy zespołem:

a)Nicolau

b)"Life island"

c)*Hoigne

29.Leki oleiste i zawiesiny podajemy tylko drogą wstrzyknięć:

a)podskórnych

b)*domięśniowych

c)dożylnych i domięśniowych

d)śródskórnych

30.Lek podany dożylnie powinien zadziałać (po jakim czasie):

a)*zaraz po podaniu

b)10-15min

c)15-20min

d)20-25min

31.Obwój, w którym każda warstwa następna pokrywa w 2/3 poprzednią

nazywamy:

a)obwojem kolistym

b)obwojem wężykowym

c)*obwojem śrubowym

d)opatrunkiem Dessaulta

32.Obwoje ze względu na kierunek bandażowania w stosunku do osi ciała

dzielimy na:

a)jednoosiowe i dwuosiowe

b)samoistne i łączne

c)trójosiowe i czteroosiowe

d)*wstępujące i zstępujące

33.Gdy częstość tętna przekroczy 100/min, np. w czasie gorączki, chorób

serca mówimy o:

a)*częstoskurcz

b)bradykardii

c)rzadkoskurcz

d)tachypnoe

34.Skurczowe ciśnienie krwi wynosi: ______ mmHg, oraz jego wartości

graniczne: _______ mmHg:

a)60-90, 90-95

b)90-95, 95-120

c)*90-120, 120-140

d)95-120, 120-130

35.Błędnym stwierdzeniem jest:

a)Ręce są najważniejszym czynnikiem przenoszącym bakterie.

b)*Do higienicznego mycia rąk nie należy ich odkażanie.

c)Częste mycie rąk uszkadza skórę.

d)Przed zabiegami chirurgicznymi należy myć ręce zgodnie z określonymi

przepisami- chirurgiczne mycie rąk.

36.Najczęstsze miejsce pobrania krwi włośniczkowej:

a)żyły zgięcia łokciowego

b)żyły przedramienia

c)żyły szyjne

d)*boczna powierzchnia opuszki palca

37.Do obowiązujących zasad podczas ułożenia pacjenta nie należy:

a)*Dokładne mycie pacjenta przed zmianą ułożenia.

b)Zapoznanie się ze stanem pacjenta.

c)Dbanie o własne bezpieczeństwo.

d)Ustalenie sposobu ułożenia pacjenta.

38.Bezwzględną izolację stosujemy w przypadku:

a)gruźlicy

b)*wąglika

c)świnki

d)różyczki

39.Do czynników prowadzących do osiągnięcia aseptyki nie należy:

A)odkażenie rąk

b)stosowanie ubrania ochronnego

c)*szczelne zamykanie okien w pokoju pacjenta

d)stosowanie maski na usta

40.Czas trwania pomiaru temperatury ciała w ustach wynosi:

a)10min

b)3min

c)15min

d)*5min

41.Postępowanie zapobiegające, nie dopuszczające do zakażenia

drobnoustrojami środowiska, sprzętu i pacjentów. Postępowanie bezbakteryjne,

posługiwanie się sprzętem i materiałem wyjałowionym to:

a)*aseptyka

b)antyseptyka

c)dezynfekcja

d)strylizacja


42.Objaw polegający na odruchowym wyprostowaniu palucha z jego zgięciem

grzbietowym, w trakcie drażnienia skóry boczno-dolnej powierzchni stopy to

odruch:

a) Kerniga

b) Brudzińskiego

c) oponowy

d)* Babińskiego

43.W punkcie Erba słychać:

a) zastawkę aortalną

b) zastawkę pnia płucnego

c) uderzenie koniuszkowe

d)* wszystkie zastawki

44.Do wywiadu społecznego nie zaliczamy:

a) zawodu

b)* chorób w rodzinie

c) hobby

d) używek

45.Ograniczona zmiana odmienna barwą na poziomie skóry to:

a)* plama

b) grudka

c) bąbel

d) krosta

46.Przy badaniu zmiany skórnej określamy:

a) symetrie, granicę, lokalizację, średnicę

b)* symetrie, granicę, kolor, średnicę

c) bolesność, granicę, kolor, średnicę

d) bolesność, granicę, lokalizacje, średnicę


47.Lek podany podskórnie powinien zadziałać po czasie:

a)10-15 min

b)15-20 min prawidł

c)zaraz po podaniu

d)20-25 min

48. Wyjasnij znaczenie skrótu i.c. :

a)iniekcja domięśniowa

b)iniekcja dożylna

c)iniekcja śródskórna prawidł

d)iniekcja podskórna

49. Przestrzeganie zasad postępowania antyseptycznego w czasie wykonywania

wstrzyknięć to:

a) używanie jałowego leku

b) segregacja odpadów prawidł

c)sprawdzanie leku ze zleceniem lekarza

d) zachowanie jałowego leku

50.EKG podłaczamy:

a)*prawa noga:czarny,prawa ręka:czerwony ,lewa ręka:zolty, lewa noga: zielony

b) prawa noga:zielony ,prawa ręka:czerwony ,lewa ręka:czarny, lewa noga: zolty

c) prawa noga:czerwony,prawa ręka: czarny,lewa ręka: zielony, lewa noga: zolty

d)prawa noga: zolty,prawa ręka: zielony, lewa ręka:czarny, lewa noga: czerwony

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzania , Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzani
Pytania na zaliczenie TP, Pielęgniarstwo - materiały na studia, Pytania
PYTANIA NA ZALICZENIE Z P.PEDIATYCZNEGO, PIELĘGNIARSTWO ROK 2 LICENCJAT
Podstawy ekonomii I - pytania na zaliczenie poprawkowe, WIT, Semestr I, Ekonomia 1
pytania na zaliczenie z podstaw biotechnologii2008, WNOŻCiK wieczorowe, semestr V, biotechnologia
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, opracowane pytania na zaliczenie Podstawy Prawoznawstwa
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
Pytania na zaliczenie rgzaminu, Zarządzanie UWM, Podstawy zarządzanie
Opracowane pytania na zaliczenie z Podstaw Elektroenergetyki
Pytania na zaliczenie podstaw biotechnologii
teoretyczne podstawy wychowania- zagadnienia, Pedagogika Opikuńcza UWM Olsztyn, I Rok, Teoretyczne P
Pytania na zaliczenie z Podstaw Obrobki Plastycznej
Tematy na zaliczenie PP cw, Studia Zarządzanie PWR, Zarządzanie PWR I Stopień, I Semestr, Podstawy p
opracowane pytania na zaliczenie z podstaw biotechnologii200, WNOŻCiK wieczorowe, semestr V, biotech
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie

więcej podobnych podstron