patofizjologia pytania do zaliczenia, Wykłady

Pobierz dokument
patofizjologia.pytania.do.zaliczenia.wyklady.doc
Rozmiar 34 KB

1. nieprawdziwym stwierdzeniem jest że wstrząs jest
wywołany:

• przez hormony

2. do fazy rozwoju wstrząsu nie należy:

• wstrząs hipowolemiczny

3. mechanizmy wyrównania hipowolemii we wstrząsie to:

• hormonalne

4. rodzajem wstrząsu nie jest:

• aldosteronowy

5. objawem klinicznym wstrząsu nie jest:

• brak stolca

6. do postępowania we wstrząsie nie należy:

• kołnierz szańca

7. odległymi skutkami helicobakter pylori nie są:

• wrzodziejące zapalenie jelita grubego

8. najczęstszą przyczyną niedrożności przewodu
pokarmowego nie jest:

• choroba wrzodowa

9. przyczyną zapalenia wątroby nie są:

• helicobakter pylori

10. testem przesiewowym w cukrzycy nie jest:

• skłonność pacjenta do ukąszeń przez komary

11. nie jest kryterium rozpoznawczym cukrzycy:

• badanie poziomu cukru w kale

12. neuron to nie jest:

• łuk odruchowy

13. czynnikami inicjującymi w zapaleniu nie są:

• erytrocyty

14. nadrzędnym ośrodkiem bodźcotwórczym serca jest:

• węzeł zatokowy

15. czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca nie
jest:

• nadmiar seksu

16. późnym następstwem martwicy m. sercowego nie jest:

• wstrząs kardiogenny

17. niewydolność krążenia to stan:

• w który przepływ krwi nie pokrywa zapotrzebowania

18. przyczyną serca płucnego jest:

• przewlekła choroba płuc

19. ośrodek termoregulacji jest:

• w podwzgórzu

20. oddawanie najwięcej ciepła:

• promieniowanie

21. hipotermia to stan spadku temperatury:

• spadek poniżej 35

22. przyczyną zaburzeń perfuzji nie jest:

• zaburzenia w odprowadzeniu aortalnym

23. substancja nie wywołująca nadciśnienia RR jest:

• gastryna

24. do głównych czynników miażdżycy nie należy:

• płeć żeńska

25. typowymi objawami działaniami parathormonu nie są:

• łysienie

26. krzywica to:

• upośledzenie mineralizacji macierzy kostnej w fazie
wzrostu lub dojrzewania

27. hormon nie wydzielany przez tarczycę:

• aldosteron

28. hormon przedniego płata przysadki nie jest:

• T3

29. objawem niedoboru gonadotropin nie jest:

• zespół Cusinga

30. moczówka prosta:

• nadmierne wydzielanie moczu

31. hormon kory nadnerczy:

• adrenalina

32. nie jest objawem hiperaldosteronizmu pierwotnego:

• moczówka prosta

33. nie jest objawem nadczynności rdzenia nadnerczy:

• giganryzm

34. działanie niepożądane leku pojawia się po:

• dodatkowe skutki poza działaniem zasadniczym

35. synergizm prowadzi do:

• nasilenia efektów działania

36. toksyczność antybiotyków aminoglikozydowych:

• ototoksyczne

37. w zatruciu CO obserwuje się:

38. kliniczne objawy ostrej niewydolności nerek:

• retencja ciał azotowych, hiperfosfatemia. hipokalcemia

39. neutrofilia:

• towarzyszy zakażeniom bakteryjnym, zmianom metabolicznym, przerzutom nowotworowym do kości

40. białaczki ostre:

• zahamowanie różnicowania i dojrzewania hematopioetycznych komórek macierzystych

41. chłoniaki:

• wszystkie odp

42. szpiczak mnogi to choroba nowotworowa

charakteryzująca się występowaniem nacieków złożonych z:

• plazmocytów

43. hemofilie to:

• wrodzone osoczowe skazy krwotoczne

44. w utajonej przewlekłej niewydolności nerek:

• stężenie kwasu moczowego oraz fosforanów organicznych są prawidłowe

45. patogeneza obrazu klinicznego w przewlekłej niewydolności nerek to:

• wszystkie odp.

46. w przewlekłej niewydolności nerek występuje.

• wzrost poziomu kreatyniny w surowicy, hiperfosfatemia, niedobór vit. D

47. w przewlekłej niewydolności nerek mogą wystąpić zaburzenia funkcji poszczególnych narządów prowadzących do:

• nudności. wymioty, nadciśnienie RR, skazy krwotoczne

48. objawy kliniczne przewlekłej mocznicy to min.

• Wszystkie odp

49. ostra niewydolność nerek to:

• brak prawidłowej odpowiedzi

50. wzór Hendersona-Haselbaha:

• pH = 6, l + log[HCO 3] / p CO2 x 0,03

51. objawy rzucawki:

• nadciśnienie, białkomocz, obrzęki

52. antagonizm dyspozycyjny polega na:

• wzajemnej zmianie penetracji, wchłaniania i wydalania

53. toksyczność cefalosporyn to min.

• zakrzepowe zapalenie żył

54. toksyczność pochodnych benzodiazepiny:

• senność, osłabienie, możliwa sinica i zaburzenia oddychania

55. zatrucia przewlekłe CO:

• wszystkie odp.


Pobierz dokument
patofizjologia.pytania.do.zaliczenia.wyklady.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
21-25, EIT, FPGA, Opracowane pytania do zaliczenia wykładu
mrówek, EIT, FPGA, Opracowane pytania do zaliczenia wykładu
1-16 {7}, EIT, FPGA, Opracowane pytania do zaliczenia wykładu
31-35, EIT, FPGA, Opracowane pytania do zaliczenia wykładu
PLD - 16-20, EIT, FPGA, Opracowane pytania do zaliczenia wykładu
36-40, EIT, FPGA, Opracowane pytania do zaliczenia wykładu
Pytania do zaliczenia ćw 1 WL, medycyna, Patofizjologia, Pytania
Podaję listę pytań do zaliczenia wykładu, Politechnika, Podstawy marketingu
pytania do pierwszego wykładu
Pytania do zaliczenia przedmiotu Jaworzno,Mysłowice j
pytania do zaliczenia, Studia, geologia
Pytana do zaliczenia wykładów z MSG, MSG
pytania na zaliczenie wykładu-2, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
PODSTAWY SŁYSZENIA I PERCEPCJA DŻWIEKU PYTANIA DO ZALICZENIA I ODPOWIEDZI
Pytania na zaliczenie wykladow z Konstrukcji budowlanych
pytania do trzeciego wykładu
Pytania do zaliczenia-Socjologia-procesow-migracyjnych, socjologia 3 rok, Socjologia migracji

więcej podobnych podstron