Charakterystyka nowej podstawy programowej dla przedszkoli i klas początkowych, Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pobierz dokument
charakterystyka.nowej.podstawy.programowej.doc
Rozmiar 34 KB

CHARAKTERYSTYKA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

DLA PRZEDSZKOLI I KLAS POCZĄTKOWYCH

Podstawa programowa jest załącznikiem do Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 roku. Opublikowana została 15 stycznia 2009 roku.

Podstawa programowa - jest dokumentem przeznaczonym dla wszystkich form wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wspomagania rozwoju dzieci. Kierunkuje pracę z dziećmi od 3. roku życia aż do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Zawiera ogólną charakterystykę edukacji przedszkolnej. Kładzie nacisk na wychowanie dziecka, uzupełnione przez edukację i objęte opieką.

Funkcja: opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna

Programy wychowawcze podstawy programowej są zawsze dostosowane
do swobodnej interpretacji nauczyciela, który ma prawo do projektowania, dostosowywania programu edukacyjnego, realizowania podstawy programowej
wg własnych pomysłów, byleby tylko dziecko osiągnęło efekty zgodne z podstawą programową.

Realizuje się program edukacyjny na podstawie programowej!

Cele wychowania przedszkolnego:

Elementy podstawy programowej:


Pobierz dokument
charakterystyka.nowej.podstawy.programowej.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
podstawy programowe dla poszczególnych klas z zakresu PCziI, informacja nukowa i bibliotekoznawstwo
Podstawa programowa dla przedszkoli
TREŚCI MATEMATYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO(1)
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, pedagogika przedszkolna
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI
Wychowanie w nowej podstawie programowej katechezy, szkoła, Rady Pedagogiczne, wychowanie, profilakt
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa programowa dla gimnazjum
Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej Gra yna Skirmuntt
W krainie bajek, EDUKACJA, Plany pracy - wg. nowej podstawy programowej
12 - 16 z WIZYTĄ W SADZIE, EDUKACJA, Plany pracy - wg. nowej podstawy programowej
Dlaczego w nowej podstawie programowej nie ma [cie ek edukacyjnych Gra yna Skirmuntt

więcej podobnych podstron