Kopia widma absorpcyjne, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka


Aleksandra Danysz gr.3a

Sekcja 2

TEMAT Badanie widma absorpcyjnego hemoglobiny i chlorofilu za pomocą absorpcjometru

CEL

  1. Określenie maksimum absorpcji

  2. Narysowanie wykresu zależności A=f(λ)

METODA

Korzystamy z prawa Lamberta- Beera

I= I0x01 graphic
e0x01 graphic

gdzie:

I-natężenie światła po przejściu przez absorbent

I0x01 graphic
- natężenie światła padającego

0x01 graphic
- współczynnik absorpcji

c- stężenie roztworu

d- grubość absorbenta

Absorbancja wyraża się wzorem:

A= ln 0x01 graphic

Jak również:

A= 0x01 graphic
cd

Transmitacja wyraża się wzorem:

0x01 graphic

WYNIKI


Dla krwi

λ

A

0x01 graphic

440

0,86

14

460

0,345

46

480

0,215

61

500

0,175

67

520

0,21

62

540

0,42

38

560

0,28

53

580

0,395

40

600

0,06

86

620

0,03

91

Dla chlorofilu

λ

A

0x01 graphic

440

1,5

4,9

460

0,6

25

480

0,42

38

500

0,37

43

520

0,34

46

540

0,34

46

560

0,34

46

580

0,36

43

600

0,45

36

620

0,54

30


WNIOSKI

Z załączonego wykresu wynika, że maksimum absorbancji dla krwi wynosi 0,42 przy długości fali 540, zaś dla chlorofilu 1,5 dla najkrótszej fali, czyli 440. Maksima transmitacji wynoszą odpowiednio dla krwi i chlorofilu 91 dla fali 620 oraz 46 dla fal 520,540,560.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kopia absorpcjometr, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia cechowanie termopary, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia dyspersja przewodnictwa, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia ciecz lepka, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia optyka geometryczna, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia apertura mikroskopu, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia cechowanie termopary, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia hematokryt, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia pHmetria, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia pomiar tepm- termistor, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia erytrocyty, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia Refraktometria, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia Polarymetriasprawozdanie, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia predkosc przeplywu krwi, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia audiometr, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Kopia wyznaczanie zdolnosci skupiajacej, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
absorpcja gamma, Księgozbiór, Studia, Fizyka
06 Badanie zaleznosci sily, Księgozbiór, Studia, Fizyka

więcej podobnych podstron