4078


Interna 24.11.2011 13.30

 1. pnp - zdania z giełdy; czy zawsze operacja -

czy kalcymimetyki +

czy może powodować przełom hiperkalcemiczny +

 1. pyt o faceta z gorączka, plamicą uniesioną - Churg Strauss

 1. niedoczynność tarczycy z giełdy - do kontroli pierwotnej TSH,

wtórna i 3-rzędowa fT4

 1. 80-latka bierze statyny, bóle mięśni, co robisz - w 1 kolejność kinazę kreatyninową (CK) , a AspAT i AlAT żeby sprawdzić, czy statyny nie uszkadzają też wątroby.

 1. AF co podajesz w profilaktyce ch zak-zat - różne opcje (VKA, HDCZ, riwaroxaban (na równi z VKA), ASA(kiedy nie można VKA lub chory nie ma czynników ryzyka)

 1. Co powoduje >15x wzrost ALT - do wyboru opcje

(ostre WZW, leki, toksyny, ostre niedokrwienie, ch. Wilsona, zapalenie autoimmunologiczne, ostry z. Budda-Chiariego)

 1. Badanie nieinwazyjne do oceny wielkości śledziony - USG

 1. Hiperslepnizm - nie ze uposledzona funkcja śledziony

 1. AML - morfologia z giełdy

Nie musi być limfocytozy, granulocytopenia, małopłytkowość, anemia.

 1. B CLL- co konieczne do rozpoznania (duuuzo lif we krwi)

(>=5000 limfocytów, prolimfoblasty i kom. Limfoplazmacytoidalne <55%, reszta dojrzałe, prawidłowa komórkowość szpiku + >30 % limfocytów w biopsji aspiracyjnej, ekspresja monoklonalna łańcuchów lekkich, ekspresja CD 19, 20, 23, 5)

 1. Powikłania nadpłytkowości samoistnej

Jest zespołem mieloproliferacyjnym. Może dawać powikłania zakrzepowe jak i krwotoczne. Do zakprzepowych należą (z innej giełdy) POŁOWICZY NIEDOWŁAD, PARESTEZJE, PADACZKA, ERYTROMELALGIA

 1. Jakie stawy zajęte po gorączce reumatycznej (czy symetrycznie (nie), czy duze stawy (tak), czy uszkodzenie trwale(nie))

 1. Zatorowość płucna - kiedy lecz trombolit( nie masywna!) wg starych wytycznych masywna, więc tego bym nie zaznaczał, wg nowych wysokiego ryzyka i powinna wchodzić też odpowiedź, że powikłana hipotensją, bo to wyczerpuje kryteria.

 1. Pacjent w III kl. NYHA z DCM jakie leki podasz (ACI beta bloker, spironol)

 2. Wsk do ITS: ANN, astma oskrzelowa, jad owadów, pyłki etc, nieskuteczne w alergii pokarmowej, obrzęku naczynioruchowym, atopowym zap. skóry

 1. U kogo zalecisz ITS: tak - u osób > 60 rż (wiek nie jest przeciwwskazaniem)

 1. Przyczyny przewlekłego kaszlu (refluks, Pochp, infekcje oskrzeli (??), astma

 1. Hiperkaliemia - co podajesz (glukoza+ insulina, dializa, beta mimetyki)

 1. Hiperkaliemia - zmiany w EKG (skrócenie QT, wydłużenie PQ, szeroki QRS, szpiczaste T, płaskie P, bradykardia)

 1. Rak jelita grubego wycięty w polipie - kiedy powtórne badanie (3msc potem 3lata i 5lat po)

 1. Najczęstsze rozp. Hist- pat. Raka płuca - niedrobnokomórkowy

 1. Dlco - czy potrzebna Hb, czy zastępuje spirometrię (nie), gazometrię (nie)

 1. Dlco - co badasz tym badaniem (poj pluc calkowita, dyfuzje)

 1. Przyczyny SIADH (nie moczowka)

 1. Hiperkalcemia - co powoduje - jak działa na różne układy: nerki -poliuria, kamica nerkowa; pokarmowy - brak apetytu, wymioty, zaparcia, wrzody, zap. trzustki, kamica żółciowa; ukł nerwowy - ból głowy, zab. Orientacji, senność; serce - niemiarowość, tachykardia; mięśnie - adynamia, osłabienie, wzmożone odruchy ścięgniste, przemijające porażenia; inne - HA

 1. Hiponatremia - do kiedy się nadawdnia i czym (NaCl do poziomu Na 120-125) (w przewlekłej można NaCl + KCl, poza tym powoli, bo boimy się demielinizacji)

 1. Dławica z mostkami mięśniowymi z obj II CCS- leczenie 1. Wyboru (B-bloker)

 1. Mezangialne wtórne KZN - w jakich chorobach nie rak j. grubego (plamica Schonleina-Henocha, marskość i inne ciężkie choroby wątroby, celiakia, HIV)

 1. PZT - jakiego leczenia nie zastosujesz - diety bogatotłuszczowej

 1. Jakiego badania nie trzeba do potwierdzenia szpitalnego zap. Płuc (posiewu nie trzeba)

 1. PChN st. 4 - czego nie ma: zasadowicy metabolicznej (jest kwasica)

 1. POChP - przyczyny zaostrzeń (infekcje, beta blok) a poza tym (zanieczyszczenie powietrza, zatorowość płucna, odma, płyn w opłucnej, nwd. serca, urazy klatki piersiowej, leki uspokajające i nasenne)

 1. ZŻG - czynniki ryzyka - które nie jest: jedzenie owoców zaw. Dużo wit K

 1. Do jakich kryteriów wyrównania glikemii dążymy u osób z DM 1 i niedawno rozp. DM 2 (glukoza na czczo i po posiłku jakie wartość - na czczo 70-90 przy samokontroli, na czczo w osoczu <110, a po posiłku 70-135, hemoglobina glikowana <6,1)

 1. Do jakich kryteriów wyrównania HA, TC, LDL, HDL (chyba te parametry) dążymy u osób z ChNS lub DM bez choroby serca - (<130/80, TC<150, LDL<100,HDL>40 u M, >50 u K)

 1. Pyt. o to co się robi gdy wytworzyły się alloprzeciwciała p/ cz. VIII - <5/ >5 j. B.

<5 - duże dawki cz. VIII; >5 aktywowany cz. VIII, albo koncentrat aktywowanego kompleksu protrombiny

Co jest najczęstszą przyczyną wtornej PChN (nefropatia cukrzycowa)

 1. Tętnienie w dołku podsercowym - przyczyny (przerost pk, tetniak aorty, niedomykalność aorty)

 1. ZMS podostre i przewlekłe - czy SA objawy (są ale nieswoiste; może też przebiegać bezobjawowo) czy nie do rozróżnienia z kardiomiopatia rozstrze, i cos tam jeszcez (daje jak DCM nwd. serca, może dawać wszelkie zaburzenia rytmu)

 1. Jakie prątki wywołują u ludzi gruźlicę - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, BOVIS, AFRICANUM, MICROTTI, CANETTTI

 1. Co nie jest przyczyną ostrego zapalenia osierdzia - nadczynność tarczycy (niedoczynność jest, a poza nią wirusy, bkterie, grzyby, pasożyty, SLE, RZS, twardzina, z. Dreslera, zapalenie mięśnia sercowego, stany ropne płuc i płucnej, neo, urazy, mocznica)

 1. Stwierdzenie jakich arytmii w EKG pozwoli stwierdzić, że występujące omdlenia mają etiologię kardiogenną - bloki III i II Moebitz II AV

 1. NLPZ w PNS nie stosować!Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4078
4078
4078 PRZEKAZNIK
4078
4078
4078
4078
(4078) granica funkcji semiiid 1050 ppt
4078
Lexmark 4078 00x Color JetPrinter 1020 Service Manual
4078
(4078) granica funkcji semii
4078
4078
4078
4078 PRZEKAZNIK
4078

więcej podobnych podstron