Charakterystyka średniowiecza, Szkoła, Język polski, Wypracowania

Pobierz dokument
charakterystyka.sredniowiecza.szkola.jezyk.doc
Rozmiar 23 KB

Charakterystyka średniowiecza.

Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu.

Średniowiecze oceniano jako epokę ciemnoty i zacofania aż do XIX wieku. Zaczęto je rehabilitować na przełomie XIX i XX wieku. Dziś mówimy, że kładło ono podwaliny następnych epok.

Ramy czasowe. Średniowiecze trwa w Europie od IV/V w. do XV w.

Rola Kościoła chrześcijańskiego.
Najwyższą wartością w tym okresie był Bóg. Pogląd ten nazywamy teocentryzmem. Kościół pełnił w średniowieczu rolę kulturotwórczą. Duchowni dawali początek literaturze. Na podstawie filozofii ludności wyróżnia się jej typy:

Charakterystyczne cechy literatury:


Pobierz dokument
charakterystyka.sredniowiecza.szkola.jezyk.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sztuka średniowiecza, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Jaką wartość prezentują dziś utwory średniowieczne, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Kroniki średniowieczne, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Porównaj i oceń cechy ideału rycerza starożytnego i średnio, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Na przykładach polskiej i obcej literatury średniowiecznej s, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Ideały osobowe w literaturze średniowiecznej, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Charakterystyka sredniowiecza oraz sztuka epoki, Szkoła, Język polski, Wypracowania
charakterystyka doktora Judyma, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Charakterystyka baroku w Polsce, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Charakterystyka Podkomorzego i Starosty Gadulskiego-bohateró, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Bogurodzica jako arcydzieło średniowiecznej liryki polskiej, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Charakterystyka Hanki CHŁOPÓW Reyonta, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Charakterystyka Młodej Polski, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Sredniowiecze ze spisem treści, Szkoła, Język polski, Wypracowania
W kręgu średniowiecznych ideałów, Szkoła, Język polski, Wypracowania
BOSKA KOMEDIA Dantego-elementy średniowiecza i zapowiedż ren, Szkoła, Język polski, Wypracowania
SKĄPIEC Moliera jako komedia charakterów, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Które utwory literatury średniowiecznej podobały ci się, Szkoła, Język polski, Wypracowania

więcej podobnych podstron