plan wypowiedzi, Prezentacja maturalna


  1. Wstęp

  1. Rozwinięcie - omówienie tematu

1. Antyczny dramat Sofoklesa ukazaniem granic władzy państwowej, pychy i zarozumiałości.