iii rok lekarski 11 12, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, EGZAMIN

Pobierz dokument
iii.rok.lekarski.11.12.ii.rok.ii.rok.cm.umk.gieldy.doc
Rozmiar 45 KB

Wzór wpisu do indeksu dla studentów III roku kierunku lekarskiego -

studia stacjonarne i niestacjonarne - w roku akad. 2011/2012

Lp.

Przedmiot

Kierownik zespołu

dydaktycznego

I

sem.

II

sem.

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

I sem. / II sem.

1.

Patofizjologia

Prof. dr hab.

Danuta Rość

w. 15

ćw. 30

w.15

ćw. 30

Egzamin

4/4

2.

Mikrobiologia lek.

z immunologią

Dr hab., prof. UMK

Eugenia Gospodarek

w. 15

ćw. 30

w. 15

ćw. 30

Egzamin

4/4

3.

Diagnostyka laborat.

Prof. dr hab.

Tomasz Tyrakowski

_

w. 20

ćw. 40

Egzamin

0/4

4.

Patomorfologia

Dr hab., prof. UMK

Andrzej Marszałek

w. 20

ćw. 40

-

ćw. 60

Zaliczenie

na ocenę

6/5

5.

Farmakologia

i toksykologia

Dr hab.

Grzegorz Grześk

w. 30

ćw. 30

w. 15

ćw. 45

Zaliczenie

na ocenę

6/5

6.

Choroby wewnętrzne-

diagnostyka ogólna

Prof. dr hab.

Maciej Świątkowski

_

w. 22

ćw. 48

Zaliczenie

na ocenę

0/3

7.

Propedeutyka

pediatrii

Prof. dr hab.

Mieczysława

Czerwionka - Szaflarska

w. 30

ćw. 60

_

Zaliczenie

na ocenę

4/0

8.

Psychologia medycyny

Prof. dr hab.

Aleksander Araszkiewicz

_

w. 15

ćw. 15

Zaliczenie

na ocenę

0/2

9.

Immunologia kliniczna

Dr hab., prof. UMK

Jacek Michałkiewicz

w. 30

_

Zaliczenie

na ocenę

2/0

10.

Etyka i deontologia

lekarska

Dr n. hum.

Waldemar Kwiatkowski

_

w. 15

ćw. 15

Zaliczenie

na ocenę

0/1

11.

Genetyka kliniczna

Prof. dr hab.

Olga Haus

w. 16

ćw. 24

_

Zaliczenie

na ocenę

3/0

12.

Socjologia medycyny

Dr n. hum.

Jolanta Domaniewska

_

w. 10

ćw. 20

Zaliczenie

na ocenę

0/1

13.

Praktyka wakacyjna

140 g.

Zaliczenie

bez oceny

0/2

Praktyka wakacyjna - 4 tyg. w klinice lub oddziale chorób wewnętrznych


Pobierz dokument
iii.rok.lekarski.11.12.ii.rok.ii.rok.cm.umk.gieldy.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
EGZAMIN FIZJOLOGIA 2009 LEKARSKI, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, EGZAMIN, Fizjol
egz 2010 md edit, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, EGZAMIN, Fizjologia giełdy exam
egz fizjo 2009, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, EGZAMIN, Fizjologia giełdy exam,
egz 2010, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, EGZAMIN, Fizjologia giełdy exam
plan lekcji, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, EGZAMIN
pokarmowka gielda, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, NEUROFIZJOLOGIA, gie
Fizjologia kolo RKZ, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, RÓWNOWAGA KWASOWO-
Neurofizjologia, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, NEUROFIZJOLOGIA
NEUROFIZJOLOGIA 2007 grVII, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, NEUROFIZJO
To ostatnie pytania z neuro od Sosza, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, N
hormony 1, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, HORMONY
Kolo pokarmowa, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, POKARMOWY
JĄDRA NA FIZJO, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, NEUROFIZJOLOGIA, Neurof
NEUROFIZJOLOGIA I. Colloquium 02, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, od Joe, FIZJOLOGIA, KOLOKWIA, NEURO

więcej podobnych podstron