25 WPŁYW STĘŻENIA MOCMNEGO ELEKTROLITU NA PRZEWODNICTWO


WPŁYW STĘŻENIA MOCNEGO ELEKTROLITU NA PRZEWODNICTWO ELEKTROLITYCZNE I PRZEWODNICTWO MOLOWE

ĆW.25.

Cel ćwiczenia

0x08 graphic
Przewodnictwo elektrolityczne κ jest to przewodnictwo warstwy roztworu o grubości 1 cm umieszczonej pomiędzy elektrodami o powierzchni 1 cm2. Przewodnictwo molowe λ jest przewodnictwo roztworu zawierającego 1 mol substancji rozpuszczonej. Celem ćwiczenia jest zbadanie, jak zmiana stężenia roztworu wpływa na wartość przewodnictwa elektrolitycznego oraz molowego roztworu mocnego elektrolitu.

Odczynniki:

► 0,1 M chlorek potasu, KCl (roztwór podstawowy)

Sprzęt laboratoryjny:

► 4 zlewki o pojemności 50 cm3

► 3 kolby miarowe o pojemności 100 cm3

► pipeta o pojemności 10 cm3

► konduktometr

Wykonanie ćwiczenia:

Obliczenia:

Oblicz przewodnictwo molowe roztworów o różnych stężeniach na podstawie eksperymentalnych wartości przewodnictwa elektrolitycznego (wskazania konduktometru):

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie:  - przewodnictwo elektrolityczne [S/cm]

c - stężenie roztworu [mol/dm3]

M - przewodnictwo molowe [Scm2/mol]

1000 - zamiana dm3 na cm3 (1000cm3=1dm3)

Wyniki:

c [mol/dm3]

Przewodnictwo elektrolityczne

(odczyt z konduktometru)

 [S/cm]

Przewodnictwo molowe

(obliczone ze wzoru)

M [Scm2/mol]

Roztwór

podstawowy

0,1

105,9 ms

10-krotne rozcieńczenie

0,01

100-krotne rozcieńczenie

0,001

1000-krotne rozcieńczenie

0,0001

Dyskusja:

1. Sporządź wykres zależności przewodnictwo elektrolitycznego (przewodnictwo molowe) od stężenia roztworu.

2. Wyjaśnij przebieg wykresu przewodnictwa w zależności od stężenia roztworu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
25 Wpływ stężenia kwasu na szybkość reakcji hydrolizy estru
Wpływ zaburzeń wodno- elektrolitowych na skórę
Wpływ temp na przewo-dnictwo elektryczne, f2, Temat: Pomiar czujnikiem indykcyjnym.
Wpływ AUN na przewód pokarmowy
Referat wpływ elektrotechniki na rozwój techniki
wpływ stężenia i temperatury na lepkość roztworów, Chemia fizyczna, laboratorium, Chemia fizyczna
Wpływ mediów elektronicznych na psychikę i rozwój dziecka”, Media - przemoc
siŁa-elektrodynamiczna, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA-sila dzialajaca na przewodnik z pradem umieszczony w
Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe
WPŁYW STĘŻENIA I TEMPERATURY NA LEPKOŚĆ ROZTWORÓW
Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka
Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm, Biofizyka
Wpływ ładunku elektrycznego na wytrzymałość elektryczną powietrza przy napięciu stałym (2) , Politec
56?danie wpływu temperatury na przewodnictwo elektryczne przewodników i półprzewodników (2)
Wpływ greliny na przewód pokarmowy 2007
Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na perystaltykę przewodu pokarmowego
Wpływ AUN na przewód pokarmowy
Referat wpływ elektrotechniki na rozwój techniki

więcej podobnych podstron