Metoda Silvy-art, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal


Metoda Silvy - czy warto?

Mariusz Gajewski

Techniki samouzdrawiania i samokontroli umysłu metodą Silvy propagowane są jako skuteczna metoda na osiągnięcie szczęścia, zdrowia i sukcesu w życiu osobistym. Tymczasem metoda Silvy stanowi swoiście utopijną propozycję na lepsze jutro. Jej autor wyprowadza ludzi na bezdroża parapsychologii i medycyny niekonwencjonalnej, gdzie właściwie wszelkie wartości mieszają się, gdzie trudno oddzielić prawdę od kłamstwa, marzenia od rzeczywistości.

W pewnych kręgach stało się modą, a nawet nieodzowną koniecznością, aby zapoznać się z technikami kontrolowania umysłu metodą Silvy. Zainteresowanie jest ogromne, tym większe im bardziej jest dopingowane przez liczne zapewnienia i obietnice sukcesu. W jednej z książek czytamy: Po ukończeniu kursu absolwenci mogą świadomie kontrolować następujące sytuacje: zasypiać zgodnie z własną wolą, budzić się bez pomocy budzika, pozbywać się bólu głowy, rozwiązywać problemy za pomocą programowania snów, pozbyć się nałogu palenia papierosów, pozbyć się nadwagi, bez wysiłku zapamiętywać fakty, wykazy i spisy; np. różnych przedmiotów; lepiej koncentrować się podczas nauki, znajdować właściwe odpowiedzi w zawiłych sytuacjach, łatwiej osiągać swoje cele, kontrolować ból fizjologiczny, eliminować nieprawidłowości w swoim ciele, pełniej używać prawej i lewej półkuli mózgu, pobudzać zdolności twórcze oraz rozwijać zdolność percepcji, poprawiać stan zdrowia innych osób. (SU, 30)

Siedem podstawowych filarów metody Silvy

Metoda Silvy, która propagowana jest w ponad 100 krajach, a swym zasięgiem objęła już kilkanaście milionów osób na całym świecie, bazuje w przeważającej części na którymś z siedmiu filarów metody:

STAN ALFA - stan pracy mózgu na bardzo niskich częstotliwościach, rozumiany jako stan świadomości, w którym człowiek w pełnym rozluźnieniu, za pomocą umysłu jest w stanie dokonać zmian w swojej psychice jak i ciele. Stan ten ma za zadanie synchronizować pracę obu półkul mózgowych.

JASNOWIDLENIE - umiejętność poznania na drodze pozazmysłowej faktów i wydarzeń obecnie istniejących.

TELEPATIA - zdolność komunikowania się z osobą przy całkowitym pominięciu pięciu zmysłów.

PREKOGNACJA - umiejętność przepowiadania przyszłości bez posiadania wcześniejszych informacji dotyczących danego zdarzenia.

BADANIE AURY - umiejętność rozpoznawania stanu człowieka poprzez obserwacje aury, odpowiednią interpretację jej intensywności i koloru.

POSZERZANIE PRACY UMYSŁU - doprowadzenie do całkowitej kontroli nad funkcjonowaniem lewej, a w szczególności prawej półkuli.

WIZUALIZACJA - wytwarzanie obrazów nieistniejących w danym momencie np. człowiek chory na białaczkę wyobraża sobie siebie, że jest zdrowy.

Czy to tylko ćwiczenie umysłu

Samokontrola umysłu metodą Silvy jest czymś więcej niż tylko zwykłym ćwiczeniem pracy umysłu, celem uzdrawiania siebie i innych. Technika proponowana przez Silvę posiada swoją charakterystyczną filozofię i teologię choć pozornie dystansuje się od religii, którą na własny użytek zawłaszcza, nadając jej swój specyficzny charakter. Silva wielokrotnie w sposób pośredni bądź bezpośredni odwołuje się do którejś z wielkich religii świata, mieszając je w dowolny sposób tak, aby stały się poparciem dla jego metody.

Mówi o medytacji i jodze, które to związane są z filozofią i religią Dalekiego Wschodu. Pisze o oświeceniu, o którym również mówi i naucza większość guru rozmaitych sekt tak bardzo aktywnych w ostatnim czasie.

Wiele ćwiczeń wymyślonych przez Silvę nawiązuje do dalekowschodnich praktyk religijnych joginów. Silva stwierdza: Ćwiczyłem, zwrócony na wschód, ponieważ tak zalecało techniki orientalne (SKU, 119), w innym miejscu: Technika trzech palców (..) przez wieki stosowana była w różnych szkołach medytacji. Kiedy następnym razem będziecie oglądać rzeźbę lub malowidło przedstawiające postać Dalekiego chodu, na przykład jogina siedzącego w stanie medytacji ze skrzyżowanymi nogami, zwróćcie uwagę na znajome ułożenie trzech palców rąk (SKU, 48)

Powszechnie wiadomą rzeczą jest, iż Silva swą metodę otrzymał na drodze okultystycznej inicjacji od chińskiego ducha przewodnika, gdy ćwiczył się w sztuce eksterioryzacji. Dla uwiarygodnienia swojej metody Silva powołuje się na psychologię, używając miejscami jej języka. Zwraca on wielokrotnie uwagę na czysto naukowy jej charakter. Jednakże ważna lektura podstawowych twierdzeń Silvy wykazuje, że błędem byłoby usytuowanie metody tylko i wyłącznie w kontekście psychologii.

Metoda przekracza obszar czystej psychologii i nauki, wkracza w widoczny sposób w obszar antropologii, teologii a także kosmologii, stając się w ten sposób konkretnym światopoglądem wyrażającym stosunek do Boga, człowieka i otaczającego go świata (kosmosu). Silva odwołuje się do słów i nauk Jezusa Chrystusa interpretując je w charakterystyczny dla siebie, niechrześcijański (gnostycko - magiczny), sposób. Uczniom swoim obiecuje na wzór Jezusa Chrystusa umiejętności uzdrawiania chorych, wypędzania duchów, a nawet wskrzeszania zmarłych. Tłumaczy, że te umiejętności możemy posiąść dzięki umiejętnemu pobudzeniu do pracy prawej półkuli mózgowej.

Wyższa inteligencja

Na kursach mówi się często o wyższej inteligencji, przypisując jej przymioty boskie. W jednej z książek czytamy:

Cele i środki wyższej inteligencji rządzącej wszechświatem są dla nas niepoznawalne (...) Mamy narzędzie nawiązywania łączności z Wyższą Inteligencją. Jest nim prawa półkula mózgowa. (SU, I76-177) Prawa półkula mózgu wydaje się być naszym łącznikiem ze źródłem stworzenia. (SU, 224)

Niezaprzeczalnie wielki szacunek jakim darzy się ową bliżej niezidentyfikowaną Wyższą Inteligencję, dla nas chrześcijan, jest wyrazem bałwochwalstwa. Nie sądzę, aby było czymś wskazanym, a przede wszystkim bezpiecznym, bezgraniczne poddawanie się tajemniczej Wyższej inteligencji nie znając jej celów, ani metod działania.

Przewodnicy duchowi

Silva w swych książkach oprócz zachęcania nas do korzystania z technik umysłowych celem poprawy funkcjonowania organizmu, proponuje usługi przewodników duchowych, do których powinniśmy zwracać się o radę i pomoc. Silva pisze:

Uczestnik może w trudnych momentach potrzebować mądrej rady - wewnętrznego doradczego głosu (...) Jeden z uczestników wybrał sobie na doradcę Alberta Einsteina. Zamiast niego znalazł (...) małego człowieczka w spodniach cyrkowego klowna, z różową piłeczką do ping-ponga zamiast nosa i w okrągłym kapeluszu (SKU, 94)

Słów tych komentować nie trzeba, i choć budzą na twarzy uśmiech, sprawa jest poważna. Silva dalej stwierdza:

„Doradcy” mogą być dla absolwentów kursu bardzo realnymi postaciami. Kim lub czyni są naprawdę - nie jesteśmy pewni. (podkr. M.G.) Być może stanowią wymysł naszej prawyobraźni (...) być może są jeszcze czymś innym (...) związek z nimi jest szanowany, bezcenny. (SKU, 95)

Silva mówi o tak wielu rzeczach, o nieograniczonych możliwościach umysłu ludzkiego, umiejętnościach parapsychicznych, Wyższej Inteligencji, o doradcach duchownych, a nie zna ich pochodzenia i zamiarów. Bezpodstawnie zakłada z góry, że ich celem jest pomoc człowiekowi.

Co wtedy gdy okaże się, że ową Wyższą Inteligencją jest Szatan, doradcami upadłe anioły, a parapsychiczne umiejętności to wynik ich działania. Wtedy może być już za późno, a wycofać się bardzo trudno. Z tego powodu każdy chrześcijanin powinien zdecydowanie powiedzieć nie metodzie Silvy. O. Gabriele Amorth w swej książce pt. Wyznania egzorcysty, którą uznano za światowy bestseller słusznie zauważa, że Szatan przekazuje swoim gorącym zwolennikom pewne władze i „dary”. Ponieważ jest on prawdziwym kłamcą, często się zdarza, że otrzymujący te władze i „daru” nie od razu uświadamiają sobie jakie jest źródło ich pochodzenia lub nie chcą tego rozumieć, gdyż są nimi bardzo uradowani. (38)

Kontrowersyjne techniki

Opierając się na kłamstwie i niesprawdzonych do końca teoriach i twierdzeniach metoda Silvy może przynieść człowiekowi więcej zła i problemów, niż dobrego. Programowanie, któremu poddają się adepci tej metody, oraz które sami stosują na innych, to nic innego jak zwykła manipulacja. Przykładem tego może być jedna z bardziej zaawansowanych technik zwana metodą leczenia Nr 3-C, która uczona jest na kursach. W jednej z książek można przeczytać następujący komentarz Silvy do tej metody:

Zważywszy, że w twoim kraju może to być nielegalne, najlepiej jest ograniczyć, jej stosowanie do członków najbliższej rodziny. Istotnym czynnikiem metodologicznym jest w niej zdezorientowanie, „zbicie” z tropu pacjenta. Osoba zmieszana, zdezorientowana łatwiej poddaje się programowaniu. (SU, 243)

Silva pisząc te słowa zapomniał o kilku rzeczach. Uzdrawianie ma służyć człowiekowi. Leczenie powinno odbywać się za jego świadomą zgodą. Nikt nie ma prawa manipulować zdrowiem drugiego człowieka bez jego wiedzy. Cóż za metody leczenia proponuje nam Silva, skoro z góry zakłada, że w pewnych krajach są one zakazane?

Metoda Silvy sposobem na życie?

Zbyt wiele znaków zapytania kryje w sobie ta metoda, aby można było uznać ją za bezpieczną. Poważne zastrzeżenia wobec niej wysuwane są zarówno przez Kościół, jak i przez świat nauki. Jasnowidzenie, prekognacja, pozyskiwanie tajemnych sił i wiele innych praktyk stawia metodę Silvy w kręgu ruchu New Age. Jako chrześcijanie powinniśmy stale pamiętać, iż założenia i postulaty New Age, do których zaliczamy m.in. panteizm (wszyscy jesteśmy bogami), monizm (wszyscy jesteśmy jednością), autotransformację (metoda na zbawienie), reinkarnację (wiara w kolejne wcielenia po śmierci) oraz samouzdrawianie są sprzeczne z nauką Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela i Uzdrowiciela każdego człowieka.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina wszystkim wiernym:

Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które doży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym hardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów.. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich wykorzystywania. (KKK, 2117)

Bibliografia:

Jose Silva, Philip Miele, Sarnokon-Uola Umysłu Metodą Silry (The Silva Mind Control Method), Wydawnictwo Ravi, Wydanie w Łodzi 1996 (SKU) Jose Silva, Robert B. Stone, Samouzdrawianie Metodą Silvy, Dom Wydawniczo-Księgarski KOS, Katowice 1997 (SU) por, Your the Healer; The World - Famous Silva Method on Heal Yourself and Others, Pubished by H.J. Kramer Inc.. Tiburon. Forgas, J.P.& Bower, C.H. 1987. Jurnal of Personality and Social Psychology, Mood effects on person perception judgments. Ekman, P. & Dawidson, R.J. 1993. Psychological Bulletein, Voluntary smiling changes regional brain activity. Brown, B. 1981. Supermind: The Ultimate Energy. New Jork: Harper & Row Edwards, B. 1979. Drawing on the Right Side of the Brain: A course in Enhancing Creativity and Artistic Confidence. Los Angeles: J. P. Tarcher. Jose Silva, The Silva Method - Mind Development and Stress Control. Lectures Basic Lecture Series Manual. 1969. Laredo, Texas. Janet Mac Donald. Jonathan Kramer: The Silva Method, Basic Lecture Series Manual, Toronto, Kanada. A. Wójcikiewicz (opr.) Podręcznik dla uczestników kursu podstawowego, Med Tour Press International Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1996.

Jeżeli miałeś jakikolwiek kontakt pośredni bądź bezpośredni z metodą Silvy napisz o tym. Czekamy na Twoje świadectwo. Czekamy na wasze opinie dotyczące tej metody i skutków jakie ona przynosi. Prosimy o kontakt na adres redakcji czasopisma „Sekty i Fakty” lub Centrum Badań Nad Nowymi Religiami Rafael.

0x01 graphic
0x01 graphic
Menu:

Aktualności:

Nowe artykuły:

CPP poleca:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
O rozwoju zdolności PSI, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Tolle Eckhart - Czas przebudzenia [wywiad], TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duch
Uczę się słuchać swoich uczuć, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
KOŚCIÓŁ WOBEC ZWIĄZKÓW NIESAKRAMENTALNYCH, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy
jasnowidzenie, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Ciała duchowe - wg Jogi Kundalini, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,parano
JAK STOSOWAĆ BIAŁĄ MAGIĘ(1), TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Jak nauczyć się widzieć aure, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
JAK WYWOLAC DUCHA, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
OD EGO DO SERCA IV, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
zadania OOBE, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
o Bogu, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Właśnie dzisiaj, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Kolory Twojej Aury - jak sie zmieniaja co oznaczaja, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psych
Ludzie Wicca (1), TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Wicca - Magia świec, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Prawa rządzące magią(1), TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal
Jezus, TXTY- Duchowosc, ezoter, filozof, rozwój,psycholia, duchy ,paranormal

więcej podobnych podstron