G A pytania z egzaminu, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, gleby antropogeniczne


1.Cechy przyrodnicze do założenia osady.
2. Przekształcenia geomechaniczne.
3. Substancje chemiczne zanieczyszczające gleby miejskie.
4. Opisać prarędziny zurbanizowane.
5. Gleby ryżowe charakterystyka.
6. Wpływ warzyw na glebe.
7. Jak się robi preparat mikromorfologiczny.
8. Metoda Olsena po co się stosuje.

1. Czynniki przyrodnicze wpływające na osadnictwo
2. Przekształcenia geomechaniczne
3. Substancje chemiczne zanieczyszczające gleby terenów miejskich
4. Scharakteryzować pararędziny antropogeniczne
5. Cechy charakterystyczne gleb ryżowych
6. Wpływ uprawy warzyw na glebę
7. Gleby antropogeniczne według WRB zaliczamy do...? Krótko to scharakteryzować
8. W jakim celu stosuje się metodę Olsena (do wykazania poziomu hortic)
9. Jak się robi preparaty mikromorfologiczne
10. Co to jest materiał technogeniczny? Wymienić jego rodzajeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
GRAFIKA egzamin, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, grafika inż z elementami ergonomii, AutoCAD
Zagadnienia na egzamin 20013, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, doradztwo rolnicze i środowiskowe
Zagadnienia na egzamin - doradztwo rolnicze i srodowiskowe, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, dora
12chs, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, seminarium, chśr
OPRACOWANE ZAGADNIENIA1, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, doradztwo rolnicze i środowiskowe
Doradztwo notatki, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, doradztwo rolnicze i środowiskowe
BIOTECHNOLOGIA ŚCIĄGA, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, biotechnologia
Uczestnictwo rolników w planowaniu programów doradczych, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, doradztwo ro
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, konwencje klimatyczne i handel emisj
egrzamin-UE[1] (1), Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, rozwój obszarów wiejskich w UE
12chs, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VI, seminarium, chśr
Egzamin pytania 2, Studia, UR OŚ INŻ, semestr VII, monitoring środowiska
pytania kontrolne CHEMIA SR, Studia, UR OŚ INŻ, semestr IV, chemia środowiska
Mikrobiologia - Test, Studia, UR OŚ INŻ, semestr III, mikrobiologia, egzamin
Mikrobiologia II, Studia, UR OŚ INŻ, semestr III, mikrobiologia, egzamin
pytania kontrolne chemia srodowiska, Studia, UR OŚ INŻ, semestr III, chemia środowiska

więcej podobnych podstron