z dziennych, FiR, Finanse Publiczne II

Pobierz dokument
z.dziennych.fir.finanse.publiczne.ii.doc
Rozmiar 28 KB

 1. Jak są rozdysponowywane fundusze publiczne?

 2. Jaki jest zakres finansów publicznych?

 3. Kto jest autorem interwencjonizmu państwowego?

 4. Co zaliczamy do funkcji redystrybucyjnej?

 5. Czym się zajmuje polityka fiskalna?

 6. Kryteria oceny poziomu deficytu i długu (zapamiętaj procenty, bo tego dotyczyło pytanie)

 7. Mechanizmy paktu stabilności i wzrostu?

 8. Były też z dwa pytana o deficyt budżetowy? (jak się go mierzy, i jaki teraz mamy w Polsce czy jakoś tak)

 9. Co zostało wprowadzone po 2006 (ustawa o finansach publicznych)

 10. Było tez pytanie oto, co najbardziej obciąża budżet

Więcej nie pamiętam. Ale skup się na budżecie, na zasadach wprowadzania euro tam ze deficyt musi być na jakimś poziomie i dwie jakieś jeszcze są zasady i na polityce finansowej. Były tez dwa pytania o nurty w teoriach ekonomicznych pamiętam tylko sens jednego.

I to chyba tyle powodzonka

Grupa 4

 1. Kto stworzył podatki a) Wagner b) Smith c) Keynes

 2. Co jest odpowiedzialne za powstanie klina podatkowego? a) CIT b) PIT c) ..

 3. Definicja polityki finansowej a) coś o normach b) gromadzenie i wydatkowanie bla bla c) ….

 4. Coś tam o wydatkach były tylko dwie odpowiedzi (nie mogę sobie przypomnieć jakie dokładnie były odpowiedzi) a) wydatki powinny być racjonalnie wydawane w ramach pieniędzy jakie zostały przeznaczone do dyspozycji ????????

 5. Struktura długu publicznego i deficytu a) 30 i 60 b) 60 i 30 c) 50 i 20

 6. Kiedy rozpoczynają się procedury ostrożnościowe

 7. Monetarne (nie pamiętam jak brzmiało pytanie, czego dotyczy albo coś tam) a) stopy procentowe b) deficyt c) inflacja (kilka odp.)

 8. Procedury odnośnie deficytu i długu odnoszą się do a) państw strefy euro b) państw nie będących w strefie euro c) wszystkich państw członkowskich

 9. Cos odnośnie wpływu polityki fiskalne na politykę pieniężną jedna z odp. to było kontrolowanie cen regulowanych (czyli chyba jedna z poprawnych odp.)

 10. Coś o dostosowaniu podatku do rozwiązań UE czyli co należy dostosować do wymogów jedna z odp. to był PIT czyli chyba to była poprawna odp.

 11. Coś o budżecie zadaniowym ale nie pamiętam pytania

 12. Co ma przedział 2-4% (czy 2,5-4% nie jestem pewna) a) ryzyko refinansowe b) r. stóp procentowych c) r. kursowe


Pobierz dokument
z.dziennych.fir.finanse.publiczne.ii.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Owsiak, FiR UMK Toruń 2010-2013, II FiR, Finanse publiczne
finanse publiczne II cz1
fp-wyk11, UE Katowice FiR, finanse publiczne
fp-wyk7, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Testy Famulskiej, UE Katowice FiR, finanse publiczne
pytania z kolokwium, STUDIA FiR, Finanse publiczne
fp-wyk9, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Finanse publiczne, Fiinanse publiczne II- wykłady, FINANSE PUBLICZNE II
Finanse publiczne II wykłady
FINANSE 2008 NASZA GRUPA FAMULSKA, UE Katowice FiR, finanse publiczne
TEST C finanse publiczne, UE Katowice FiR, Finanse publiczne
fp-wyk10, UE Katowice FiR, finanse publiczne

więcej podobnych podstron