Zysie seksualne dzikich rozdzial 2, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa


B. Malinowski, Życie seksualne dzikich, Stanowisko kobiety w życiu plemiennym (rozdz.2)

 1. PRZYWILEJE I CIĘŻARY STANOWISKA SPOŁECZNEGO

RANGA

- zakaz spożywania niektórych zwierząt (np. leśnych świń)

- zakaz używania innej wody niż z dołów w koralowej skale

W przestrzeganiu tabu i w obrzędach hołdowniczych kobieta posiada dokładnie te same przywileje rangi co mężczyzna. Nie posiada jednak władzy, która jest z nim związana. Kobieta nie bywa naczelnikiem podklanu, nie może zostać wodzem.

Istnieje wiele funkcji społecznych związanych z rangą, które zależą wyłącznie od mężczyzn, uczestniczące w nich kobiety korzystają tylko z prestiżu społecznego np.

Omówiona rola i stanowisko obu płci, dotyczy tak męża i żony jak brata i siostry. Siostra i brat w ustroju matrylinearnym to naturalnie złączeni przedstawiciele męskiej i żeńskiej linii, zarówno w kwestiach pawnych jak i zwyczajowych

Kobieta odsunięta jest od sprawowania władzy i posiadania ziemi (oraz wielu innych przywilejów społecznych). Nie uczestniczy w zgromadzeniach plemiennych, nie ma prawa głosu w sprawach tj. uprawa ogrodów, rybołówstwo, polowanie, wyprawy morskie, wojna, obrzędowy handel, uroczystości i tańce.

 1. UROCZYSTOŚCI I OBRZĘDY ŻAŁOBNE

Istnieją obrzędy, w których kobiety mają dużo do powiedzenia i wykonania - obrzędy żałobne.

Do kobiety należy:

W uroczystościach takich, trwających czasem (w przypadku śmierci bardziej znakomitego przedstawiciela plemienia) z przerwami całymi miesiącami, a nawet latami, kobiety odgrywają ważną rolę i mają ściśle określone obowiązki:

Ciężar okazywania żalu spada głównie na kobiety. Żałoba wdowy twa dłużej niż wdowca, podobnie dłuższa jest żałoba matki niż ojca, krewnej czy krewnego tego samego stopnia.

Kobiety same dokonują części obrzędowego podziału żywności i majątku (opierając się przy tym na zasadzie, że członkowie podklanu zmarłego zobowiązani są wynagrodzić innym krewnym ich udział w żałobie).

Reszta czynności należy do mężczyzn (w tym krajanie zwłok).

Kobiety są również głównymi aktorkami w obrzędach pierwszej ciąży, obrzędach magii piękności.

Udział kobiet w tańcach:

III. UDZIAŁ KOBIETY W MAGII

Skoro magia jest tak ściśle związana z czynnościami, którym towarzyszy, oczywiste jest że podział ról według płci będzie za sobą pociągał zróżnicowanie czynności magicznych. W czynnościach, w których kobiety nie uczestniczą - czarownikami są wyłącznie mężczyźni. Istnieją także takie rodzaje magii, które wykluczają obecność mężczyzn, przynależą kobietom.

Podział czynności magicznych pomiędzy płci

Mężczyźni

Kobiety

Wspólnie

 • publiczna magia ogrodowa

 • rybołówstwo

 • polowanie

 • magia w związku z kula

 • pogoda

 • wiatr

 • magia wojenna

 • bezpieczeństwo na morzu

 • rzeźbienie w drzewie

 • czarna magia

 • obrzędy pierwszej ciąży

 • robienie spódniczek

 • zapobieganie niebezpieczeństwom przy połogu

 • ból zębów

 • obrzmienia

 • schorzenia narządów płciowych (rzeżączka)

 • elefantacja

 • poronienie

 • kobiece czarownictwo

 • magia piękności

 • magia miłosna

 • prywatna magia ogrodowa

Ścisły podział władzy czarodziejskiej pomiędzy płci występuje w czarnej magii:

mężczyźni:

kobiety:

według wierzeń:

- ból zębów

- wrzody i opuchnięcia

- obrzęki jąder

- rzeżączke

Pewne rodzaje magii mogą wykonywać tylko mężczyźni danego podklanu ( w drodze wyjątku ich synowie, lecz po śmierci ojca syn musi porzucić te praktyki). Gdyby jednak wymarli mężczyźni w jednym pokoleniu, kobieta mogłaby nauczyć się takiej magii, aby urodziwszy syna nauczyć go tych praktyk (może nauczyć się magii ogrodowej, magii związanej z pogodą rybołówstwem itd. ale w żadnym wypadku czarnej magii, która stanowi dal kobiet ścisłe tabu) Sama jednak nie może ich stosować.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zycie seksualne 1, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
pedagogika PMiR Sylabus, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
E.Fromm - Antropologia, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
ANTROPOLOGIA JAKO NAUKA, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
Antropologia kulturowa, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa

więcej podobnych podstron