sciaga dyf, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr 6, procesy dyfuzyjne

Pobierz dokument
sciaga.dyf.uniwersytet.warminsko.mazurski.doc
Rozmiar 35 KB

lb-liczna, czast-czasteczkowa, skl-skladnik, r-roztwor, sur-surowce, chem-chemiczne, prod-produkt, st-stezenia, str-strona, sub-substancja, przem-przemyslowe, dyf-dyfuzja, proc-proces, temp-temperatura, kier-kierunki, pow-powierzchnia, wsp-wspolczynnik, char-charakterystyczny

Przenoszenie masy-umownie dyfuzyjny i konwekcyjny ruch czasteczek, zachodzi w r dwu- i wiecej składnikowych i może obejmowac tylko 1 skl lub jednoczesnie wieksza lb, odgrywa duza role zarówno w przygotowaniu sur, ich chem przetwarzaniu, jak tez i rozdzielaniu powstałych prod. Dyf czasteczek zachodzic może we wszystkich 3 fazach. W fazie gazowej czasteczki wykonuja bezładne ruchy. Jeżeli w przestrzeni gazowej wyobrazimy sobie płaszczyznę rozdzielajaca to przy jednakowych st plynu po obydwu jej stronach przedostaje się przez nia w wyniku bezladnych ruchow , ta sama lb czasteczek w obie str. Przy roznicy st wystapi przez rozdzielajaca wypadkowy ruch czasteczek np. sub A, w kierunku spadku st cA. Przenoszenie masy wywolane roznica st-dyf czast-w plynie poruszającym się ruchem laminarnym, względnie w nieruchomej warstwie granicznej. Dyf burzliwa lub dyfuzja czast z nalozona konwekcja-proc przenoszenia masy podczas burzliwego przepływu osrodka w którym zachodzi dyf czast, odgrywa duza role w aparatach przem gdyz cechuje ja znacznie wieksza szybkość niż dyf czast. Wnikanie masy-przenoszenie masy w jednym plynie rozpatrywany zazwyczaj w odniesieniu do każdej z faz osobno. Przenikanie masy-przenoszenie masy miedzy dwoma plynami lub fazami, proc złożony z dwoch proc wnikania. Dyf termiczna-w r w którym wystąpiła roznica temp wywolujaca przeplyw ciepla, np. skl A w kierunku zgodnym ze spadkiem temp; wytwarza się jednoczesnie gradient st (efekt Soreta) skierowany przeciwnie do kierunku dyf termicznej. Dyf cisnieniowa-zwiazana z roznica ciśnień całkowitych w roznych obszarach r; skl lżejszy A porusza się w wyniku dyf ciśnieniowej w kierunku cisnienia niższego a pod wpływem dyf czast w kierunku przeciwnym; na tej zasadzie pracuja np. ultrawirówki gazowe. Dyf wymuszona-zachodzi w polu sil roznych od sily ciężkości np. w polu elektrycznym; sily te działają w niejednakowym stopniu na czasteczki roznych skl r co powoduje powstawanie gradientu st. Dyf rownomolowa przeciwkierunkowa -przyjmujemy ze czasteczki A i B dyfunduja w sposób ustalony w kier przeciwnych i w tej samej ilości (przez pow 1m2 dyfunduje w jednostce czasu ta sama lb czasteczek). Teoria kinetyczna materii pozwala wysunąć pewne wnioski co do zmiany st dyfundującego skl wzdłuż drogi dyfuzji cA+cB=const „-„(dcA/dx). W oparciu o teorie kinetyczna materii można zapisac -(dcA/dx)=β*cA*cB(uA-uB)[1] β-wsp char dla danej pary skl NA=uA*cA gdzie NA[mol/m2*s], cA[mol/m3], uA[m/s] Z zalozenia rownomolowosci NA=-NB=uA*cA=-uB*cB[2]. Uwzględniając [2] w [1]: -(dcA/dx)=β*NA(cA+cB)[3] D=1/β(cA+cB)[4] D-wsp dyf molekularnej (kinematyczny wsp dyf)[m2/s]. Wstawiamy [4] do [3]: NA=-D(dcA/dx)

Dyfuzja równanie ogolne

Pierwszy wykład z dyfuzji- dyfuzja równomolowa przeciw kierunkowa i dla nieruchomego składnika B

Absorpcja przeciwprądowa; wysokość wypełnienia dla cieczy

Prawo Henry'ego

Destylacja różniczkowa

Rektyfikacja równomolowa, linia E górny i dolny promień linii operacyjnej, miejsce przecięć

Rektyfikacja: omówic mechanizm wzbogacenia oparów i zubożenia odcieku.

Rektyfikacja o przepływach nierównomolowych-równanie górnej oini operacyjnej, wyznaczenie powrotu minimalnego na wykresie entalpowym dla danych surówek

Rektyfikacja równomolowa

Rektyfikacja periodyczna

Rektyfikacja nierównomolowa powrót minimalny dla C : P, górny promień operacyjny

Mechanizm działania deflegmatora współprądowo częściowo skraplającego, ciepło odebrane w deflegmatorach

Warunek równomolowości przepływów

KY gaz b. dobrze rozpuszczalny gdy opór transportu zlokalizowany jest w warstewce granicznej po stronie gazu

Ekstrakcja wielostopniowa w prądzie skrzyżowanym: postawic problem i czy warto dzielić na części?

Suszenie I i II okres wzory wszystkie i wzór na wyznaczenie stałej suszarniczej


Pobierz dokument
sciaga.dyf.uniwersytet.warminsko.mazurski.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tppp sciaga egzam, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr
sciaga biopreparaty, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semes
ściągaMASŁO, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr 5, te
nowa sciaga, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr 6, bi
Sciąga tech.biop-4, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semest
Gorzelnictwo i wodki gatunkowe sciaga, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i proces
Fermentacja 1 kolo sciaga(1), uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok
Witaminy są związkami organicznymi, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa
zadanie1 3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, tran
pytania operacje, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4
D III rokBiopreparatywykłady 1-3fermenty, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i pro
mikro3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
biotechnologia2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr 6
allbiochemia, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok I semestr 2, bio
mikrokapsułkowanie aromatów, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok I
egz mikro, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
Tabelka do zadania, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr

więcej podobnych podstron