Zagadnienia do egzaminu pozytywizm Młoda Polska, młoda polska


Zagadnienia do egzaminu pozytywizm/Młoda Polska

 1. Cykl sonetów Nad głębiami

 2. Poezja Adama Asnyka a wpływy romantyczne

 3. Programowy charakter poezji Asnyka

 4. Pozytywistyczna twórczość C. K. Norwida

 5. Poezja Marii Konopnickiej

 6. Przełom antypozytywistyczny w nowelistyce i powieści

 7. Publicystyka pozytywistyczna: Orzeszkowa i Świętochowski

 8. Manifest literacki jako gatunek (Confiteor, Forpoczty, My młodzi)

 9. Faraon Bolesława Prusa

 10. Marta Elizy Orzeszkowej

 11. Specyfika powieści historycznych Henryka Sienkiewicza

 12. Nad Niemnem - rozważania o typach bohaterów

 13. Cham - bohaterowie przełomu, problematyka histerii

 14. Lalka - wzorce miłości

 15. Motyw posągu Apolla

 16. Modele światopoglądowe w pozytywizmie

 17. Powieść historyczna przed i po Sienkiewiczu

 18. Powieść tendencyjna - cechy narracji

 19. Nowelistyka pozytywistyczna - zakres tematyczny, bohater, narrator

 20. Naturalizm w Polsce. Spór na łamach prasy

 21. Dramat młodopolski - próba uporządkowania

 22. Twórczość Gabrieli Zapolskiej

 23. Wyzwolenie

 24. Wesele i Chłopi - podobieństwa i różnice

 25. Funkcja postaci dramatu w Weselu

 26. Powieść o inicjacji - Ozimina Wacława Berenta

 27. Nietzcheanizm w Próchnie (triady kolorystyczne)

 28. „Dzieło literackie tłumaczy samo przez się” Pałuba K. Irzykowskiego

 29. Palimpsest - Sny Marii Dunin

 30. Groteska w Historiach maniaków Romana Jaworskiego

 31. Poezja Jana Kasprowicza

 32. Hymny Jana Kasprowicza

 33. Przykład dramatu realistycznego: W Sieci i Karykatury J. A. Kisielewskiego

 34. Poezja Tadeusza Micińskiego

 35. Teatry w literaturze Młodej Polski

 36. Chłopi i Ziemia obiecana Reymonta

 37. Nowelistyka w pozytywizmie i Młodej Polsce - rozwój gatunku

 38. Sny o potędze Leopolda Staffa

 39. Wizja powstania styczniowego w twórczości Stefana Żeromskiego

 40. Popioły

 41. Czym jest tendencja: dowodzoną czy dowiedziona tezą? Wyjaśnij na przykładzie wybranych utworów

 42. Postaci dziecięce w literaturze pozytywistycznej

 43. Bohater powieści pozytywistycznej

 44. Moralność pani Dulskiej i W sieci Kisielewskiego. Studium o moralności mieszczańskiej

 45. Motyw Salome w literaturze modernistycznej

 46. Problematyka żydowska w pozytywizmie i Młodej Polsce

 47. Przestrzeń w Lalce lub Ziemi obiecanej

 48. Na wybranych przykładach wskaż różnice w kreowaniu postaci kobiecych w literaturze pozytywistycznej i Młodej Polski

 49. Postaci chłopów w pozytywizmie i Młodej Polsce

 50. Przełom modernistyczny w świadomości pokolenia

 51. Poezja Bolesława Leśmiana

 52. Powieść młodopolska

 53. Cechy epopei w Popiołach (Chłopach lub Ziemi obiecanej)

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia do egzaminu z Pozytywizmu
zagadnienia mloda polska 9 i 10, zagadnienia do egzaminu z młodej polski
Zagadnienia do egzaminu z literatury Młodej Polski, filologia polska - młoda polska (przedmiot)
Pytania do Stali, Pozytywizm i Młoda Polska
WYKAZ ZAGADNIEN DO EGZAMINU, Filologia polska I st, poetyka i teoria literatury
Zagadnienia do egzaminu z najnowszej lit, Studia - Filologia polska, III rok, Zagadnienia do egzamin
Materiały do egzaminu, Rozrywka, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKA, DRUGI ROK
Kompilacja na egzamin z pozytywizmu, Filologia Polska, Pozytywizm
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu, Skrypty, UR - materiały ze studiów, V semestr, Konstrukcje i b
egz.42, II rok, zimowy, Chemia Fizyczna, zagadnienia do egzaminu
chemia fizyczna wykłady, sprawozdania, opracowane zagadnienia do egzaminu Sprawozdanie ćw 7 zależ
Zagadnienia do egzaminu Rynek Paliw i Energii 14
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego z kierunku zootechnika
Zagadnienia do egzaminu z INSTYTUCJI I RYNKÓW FINASOWCH
Ad 7, II rok, zimowy, Chemia Fizyczna, zagadnienia do egzaminu
Zagadnienia do egzaminu z wnioskowania statystycznego, wnioskowanie statystyczne
Zestaw pytań i zagadnień do egzaminu z Gazownictwa, Wiertnictwo - AGH

więcej podobnych podstron