ĆWICZENIE NR 2A, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium


ĆWICZENIE NR 2A

BADANIE SELEKTYWNEGO WZMACNIACZA RC

Z MOSTKIEM TT.

Ćwiczenie wykonał:

Jacek Pytliński

  1. WSTĘP TEORETYCZNY

W doświadczeniu badam selektywny wzmacniacz RC z mostkiem TT. Układ ten zbudowany jest ze wzmacniacza operacyjnego i podwójnego mostka TT.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Wzmacniacz operacyjny posiada dwa wejścia i jedno wyjście. Faza sygnału na wejściu V1 zostaje odwrócona na wyjściu (rys.1)

Rys.1

Idealny wzmacniacz operacyjny charakteryzuje się nieskończoną rezystancją wejściową, rezystancją wyjściową = 0, nieskończonym współczynnikiem wzmocnienia napięciowego, nieskończonym pasmem przenoszenia, a także niezrównoważeniem wzmocnienia = 0 (jeśli V1 = V2, to V0 = 0).

W realnym wzmacniaczu operacyjnym występuje niezrównoważenie wzmocnienia.

Wzmacniacz operacyjny wymaga symetrycznego zasilania (np.-15V i 15V).

Bardziej szczegółowy schemat wzmacniacza operacyjnego ma postać:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Mostek typu podwójne T, jest zbudowany z dwóch filtrów: dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego, w wyniku czego, mostek jest układem środkowoprzepustowym.

Schemat budowy i charakterystyka częstotliwościowa mostka typu podwójne T jest przedstawiona na rysunku poniżej:

Wprowadzenie sprzężenia zwrotnego wpływa w zasadniczy sposób na różne właściwości wzmacniacza, zamienia się bowiem stosunek napięcia wyjściowego do wejściowego.Część napięcia wyjściowego wzmacniacza jest podawana przez obwód sprzężenia na wejście. Jeżeli napięcie sprzężenia zwrotnego jest odejmowane od napięcia wejściowego, mówimy o ujemnym sprzężeniu zwrotnym, jeżeli jest dodawane- o dodatnim sprzężeniu.

Obwody RC nadające się do użycia w gałęzi sprzężenia zwrotnego wzmacniaczy selektywnych można podzielić na podzielić na dwie grupy:

  1. obwody, których transmitancja osiąga max dla pewnej częstotliwości, np. mostek Wiena można stosować tylko w gałęzi dodatniego sprzężenia zwrotnego.

  2. Obwody, których transmitancja osiąga minimum dla pewnej częstotjiwości; obwody takie, np. podwójny obwód T, można stosować tylko w gałęzi ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Ujemne sprzężenie zwrotne unożliwia znaczne zmniejszenie szumów i zniekształceń nieliniowych w tym samym stosunku w jakim maleje wzmocnienie.

Zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego może poprawić stosunek sygnału do szumów, jeżeli się odpowiednio zwiększy wartość napięcia sygnału wejściowego.

Wzmacniacz różnicowy

Blok przesuwu napięć

Następne stopnie wzm.

Stopień wyjścia mocyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćwiczenie nr 50b, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr50b
Ćwiczenie nr 82, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr82
Ćwiczenie nr 65c, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr65c
Ćwiczenie nr 65, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr65
2a, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Ćwiczenie nr 36, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr36
Ćwiczenie nr 78, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr78
Ćwiczenie nr 73a, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr73a
Ćwiczenie nr 42, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr42
Ćwiczenie nr 11, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr11
Ćwiczenie nr 53, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr53
Ćwiczenie nr 31, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr31
Ćwiczenie nr 52, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr52
Ćwiczenie nr 21a, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr21a
Ćwiczenie nr 90b, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr90b
Ćwiczenie nr 50 d, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr50d
Ćwiczenie nr 91, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr91
Ćwiczenie nr 63, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr63
Ćwiczenie nr 84, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr84

więcej podobnych podstron