kalendariumJPII, Wokół Teologii


0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Wiadomości

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego

Wed, 13 May 2009 18:22:00 +0200

oprac. KAI / Watykan

Komisja teologów, która zebrała się dziś, 13 maja w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, by podjąć decyzję w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II, wydała pozytywną opinię. Oto kalendarium najważniejszych wydarzeń procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II:
Rok 2005

2 kwietnia - o godz. 21.37 w czasie I Nieszporów święta Miłosierdzia Bożego w swym pokoju w Watykanie zmarł Jan Paweł II. Hołd zmarłemu przed jego trumną wystawioną w bazylice św. Piotra do czasu pogrzebu złożyło ponad 3 mln osób z całego świata.

8 kwietnia - na Placu św. Piotra uroczysty pogrzeb Ojca Świętego pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Josepha Ratzingera. Uczestniczy w nim ponad 100 tys. osób, którym udało się dostać na Plac. Wśród wiernych widać transparenty z napisem "Santo subito", czyli "Święty natychmiast" - w ten sposób ludzie dali wyraz swemu szacunkowi i miłości do zmarłego oraz przekonaniu, że swoim życiem zasłużył na wyniesienie na ołtarze.

9 maja - reskrypt (dokument) prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od zaraz. Zostaje on ogłoszony oficjalnie 13 maja podczas spotkania nowego papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice św. Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych.

18 maja (85. rocznica urodzin Jana Pawła II) - edykt kard. Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej, który "zachęca wszystkich i poszczególnych wiernych, aby nas informowali bezpośrednio bądź przekazywali Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (...) wszelkie informacje, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko opinii świętości wspomnianego sługi Bożego". Dokument ten będzie odtąd wisiał przez dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Krakowskiej Kurii Metropolitalnej oraz został ogłoszony na łamach rzymskiego informatora diecezjalnego "Rivista Diocesana" i dzienników "L'Osservatore Romano" i "Avvenire".

28 czerwca - oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem sprawy zostaje mianowany ks. Sławomir Oder (ur. 7 sierpnia 1960 w Chełmży, wyświęcony 14 maja 1989 dla diecezji toruńskiej; od 13 lat pracujący w Wikariacie Rzymu), który wcześniej był m.in. postulatorem sprawy bł. ks. Stefana Frelichowskiego, kapłana-męczennika, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 1999 r.

4 listopada - rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej: w katedrze na Wawelu pierwsze posiedzenie Trybunału Rogatoryjnego (pomocniczego) pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pieronka.


Rok 2006

Marzec - we Francji rozpoczęło się osobne postępowanie kanoniczne w sprawie cudu, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Chodzi o niewyjaśniony z medycznego punktu widzenia przypadek nagłego uzdrowienia z zaawansowanej choroby Parkinsona, czego doznała 45-letnia zakonnica Marie-Simon-Pierre, pracująca w szpitalu na oddziale położniczym. Gdy zakonnica była już tak chora, że musiała zrezygnować z pracy i z trudem pisała, jej wspólnota zakonna zaczęła modlić się do Jana Pawła II. W ciągu jednej nocy siostra odzyskała pełnię sił i zdrowia.

1 kwietnia - w katedrze wawelskiej zakończyła się ostatnia, 29. sesja trybunału pomocniczego w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Sporządzone w trzech egzemplarzach akta procesu, zawierające m.in. zeznania świadków osobiście znających Karola Wojtyłę - Jana Pawła II zostały zamknięte i opieczętowane. Podczas uroczystej sesji poinformowano, że dwa egzemplarze akt zostaną przekazane do Rzymu, gdzie zostaną dołączone do akt głównego procesu prowadzonego przez diecezję rzymską. Postulator procesu ks. Oder złożył przysięgę, w której zobowiązał się przekazać zapieczętowane akta z krakowskiej części procesu do głównego trybunału beatyfikacyjnego, który pracuje w diecezji rzymskiej. Tam trafią dwie kopie akt z zeznaniami świadków przetłumaczonymi także na język włoski. Zapieczętowane oryginały akt z procesu rogatoryjnego będą przechowywane w archiwum kurii metropolitalnej w Krakowie.

27 maja - podczas pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach swej podróży apostolskiej do Polski Benedykt XVI wyraził nadzieję na "rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II".


Rok 2007

31 marca - papieski wikariusz dla diecezji Rzymu kard. Camillo Ruini powiedział, że o zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II prosili już kardynałowie uczestniczący w kwietniu 2005 r. w konklawe, które wybrało Benedykta XVI. Po raz pierwszy kard. Ruini wspomniał o tym 28 czerwca 2005 r., gdy rozpoczynał się on w bazylice św. Jana na Lateranie.

2 kwietnia - pierwsza diecezjalna faza procesu zakończyła się po niecałych dwóch latach, w drugą rocznicę śmierci papieża. Prace trybunału kanonicznego zamknięto uroczyście w bazylice świętego Jana na Lateranie. Zgromadzone na tym pierwszym etapie materiały zostały w kilku skrzyniach natychmiast przekazane watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tak rozpoczęła się druga, tzw. rzymska faza procesu.

Tego samego dnia do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęły akta francuskiego procesu kanonicznego w sprawie cudu przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II.

16 października - „Nie żądajcie ode mnie żadnych dat” - powiedział ks. Sławomir Oder pytany o termin beatyfikacji Papieża-Polaka. Przypomniał, że "przed beatyfikacją dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego, a więc indywidualne przedstawianie próśb przez wstawiennictwo Sługi Bożego, natomiast niedopuszczalne są jakiekolwiek formy kultu publicznego, takie jak wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących już na świętość jego osoby". Inicjatywy takie mogą stać się przeszkodą w procesie - przestrzegł ks. Oder.


Rok 2008

Powstało „Positio” stanowiące syntezę całego procesu udokumentowania świętości osoby. W części zatytułowanej „Sumariusz” zebrano i opracowano zeznania świadków. Jest też biografia kandydata na ołtarze i przedstawienie heroiczności cnót oraz kilka rozdziałów o charakterze technicznym. Całość liczy około dwóch i pół tysiąca stron i zajmuje dwa tomy.

„Positio” powstało przy współpracy postulatora z relatorem - członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, francuskim dominikaninem o. Danielem Olsem, który czytając opracowania postulatora ma obowiązek wskazać tematy, które powinny być wyjaśnione lub dopracowane.


Rok 2009

13 maja - komisja teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II. Nieznany jest dokładny wynik głosowania, wiadomo jedynie, że za musiała być większość dwóch trzecich uczestników spotkania, których miało być dziewięciu (w tym jeden Polak).

Jednocześnie relatorowi procesu przedstawiono wnioski o pewne wyjaśnienia. Przekaże on je komisji kardynałów i biskupów, która również musi wypowiedzieć się w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożego. Po jej pozytywnej decyzji sprawa zostanie przedstawiona papieżowi, który jest ostatnią instancją w każdym procesie kanonizacyjnym. Kiedy ta komisja się zbierze, w tej chwili nie wiadomo.

Oddzielne postępowanie prowadzone jest w sprawie cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego. Swą opinię w tej sprawie muszą dopiero wyrazić kolejno: komisja lekarska, teologów, a następnie kardynałów i biskupów. Po zaaprobowaniu przez Benedykta XVI dekretów o heroiczności cnót oraz o cudzie, możliwe będzie wyznaczenie daty beatyfikacji Jana Pawła II.

Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Redaktor naczelny: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś.
Adres redakcji: 42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12. Tel. (0-34) 365-19-17.
Konto bankowe: PKO BP O/ Częstochowa 86102016640000310200197418Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rok liturgiczny i kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II, Wokół Teologii
Misja Żywego Różańca, Wokół Teologii
Instrukcja o sporządzaniu przez kapłana testamentu i o jego wykonaniu, Wokół Teologii
Antequam causam reductionis, Wokół Teologii
LG 18 NIEDZIELA ZWYKLA, Wokół Teologii
Konkordat, Wokół Teologii
CELIBAT WIELKA MIŁOŚĆ CZY WIELKI CIĘŻAR, Wokół Teologii
Bądźmy świadkami miłości, Wokół Teologii
Święty, Wokół Teologii
Wyznanie wiary i Przysiega wierności, Wokół Teologii
86 kazań opartych na symbolach, Wokół Teologii
Śluby w okresie niewoli i u początku wolności, Wokół Teologii
DEKLARACJA O DOPUSZCZENIU KOBIET DO KAPŁAŃSTAWA URZĘDOWEGO, Wokół Teologii
wiazanie krawatu, Wokół Teologii
Encykliki społeczne papieży, Wokół Teologii
Akt oddania się Matce Bożej, Wokół Teologii
Popularna pieśń wielkanocna, Wokół Teologii
Orędzie na Niedzielę Misyjną 1984 MISYJNA MOC CIERPIENIA, Wokół Teologii
VOX CLAMANTIS IN DESERTO, Wokół Teologii

więcej podobnych podstron