pyt. 12 - wymień i omów głowne zasady dokonywania finansów publicznych;, prawo finansów publicznych


12. Wymień i omów główne zasady dokonywania wydatków publicznych;

< prezentacja z ćw>

1.TERMINOWOŚCI - pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem realizacji wydatków, opracowanym przez Ministra Finansów w porozumieniu z dysponentami części budżetowych.

2. PLANOWOŚCI - przeniesienia wydatków w budżecie państwa mogą być dokonywane na zasadach i zakresie wskazanym w ustawie o finansach publicznych.

3. WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w odniesieniu do podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. CELOWOŚCI, OSZCZĘDNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI - dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

W ustawie o fin. publicznych mowa jest o tym w art 44 ust 3 tj.:

(…)

2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
12 Wymień i omów metody geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
pyt. 28 - wymień funkcje systemu podatkowego..;, prawo finansów publicznych
Wymien glowne zasady HACPP, 2 rok, OGÓLNA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI, OTŻ
52 Wymień i krótko omów główne etapy scalenia gruntów
Wymień i omów częstotliwościowe parametry graniczne BJT
pyt 12 i 13 , Nazwa
eco sciaga, 34. Glowne zasady monetaryzmu, Prawo popytu - wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmalej
Główne zasady obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznym, Główne zasady obowiązujące w laboratori
pyt, 12. Stosowanie działań marketingowych w malych i srednich firmach(2), Stosowanie działań market
11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego, Ekonomia - PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego, Ekonomia - PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
2006 03 12 wycena akcji, FCFF, FCFF, dźwignie finansowe, progi rentowności
12 Podaj i omów przykłady pracy termodynamicznej
pyt-eko, Ochrona Środowiska, semestr VI, Ekonomika i finanse ochrony środowiska
1 Pojęcie i zasady organizacji finansów w przedsiebiorstwieid 9604 ppt
Egzamin 2003.12.06, rozwiazania zadań aktuarialnych matematyka finansowa

więcej podobnych podstron