JPII-Rota Rzymska-29.01.05-o naduzyciach w procesach kanonicznych, Prawo a małżeństwo

Pobierz dokument
jpii.rota.rzymska.29.01.05.o.naduzyciach.w.doc
Rozmiar 43 KB

Papież o nadużyciach w procesach kanonicznych

Watykan, 29.01.2005

W czasie dorocznej audiencji dla Roty Rzymskiej z okazji inauguracji roku sądowego, Jan Paweł II mówił o moralnym wymiarze pracy sędziów i sądów kościelnych. Papież przyznał m.in., że "interesy indywidualne i zbiorowe mogą skłonić strony do uciekania się do kłamstwa a nawet korupcji w celu osiągnięcia pozytywnego dla siebie orzeczenia".

"Od tego niebezpieczeństwa nie są wolne nawet procesy kanoniczne, w których do głosu dochodzą interesy nie mające na celu ustalenia prawdy" - ubolewał Jan Paweł II.

Papież zwrócił następnie uwagę na inne niebezpieczeństwo: "W imię rzekomych wymagań duszpasterskich pojawiły się głosy proponujące, aby uznać za nieważne związki całkowicie nieudane. Dla osiągnięcia takiego rezultatu sugeruje się zachowanie pozorów proceduralnych i substancjalnych, maskując nieistnienie prawdziwego procesu".

Ojciec Święty podkreślił, że stoi to w sprzeczności "z elementarnymi zasadami norm i nauczania Kościoła" i potępił. tego rodzaju zachowania.

"Dzięki Bogu nie brakuje wiernych, których sumienie nie pozwala się oszukać, a wśród nich jest wcale niemało takich, którzy choć osobiście przeżywają kryzys małżeński, gotowi są rozwiązać go wyłącznie na drodze prawdy. Należy nie poddawać się lękowi przed prawdą, który niekiedy może być podyktowany obawą przez urażeniem innych osób" - podkreślił Jan Paweł II i dodał: "Sędzia, który faktycznie postępuje jak sędzia, to znaczy sprawiedliwie, nie pozwala, aby wpływały na niego ani uczucia fałszywego współczucia dla osób, ani fałszywe wzory myślenia, nawet jeżeli są one rozpowszechnione w środowisku".

Papież ostrzegł przed próbami "oddzielenia praw Kościoła od Nauk Urzędu Nauczycielskiego, j
ak gdyby należały one do dwóch oddzielnych sfer, z których pierwsza jako jedyna miałaby mieć wiążącą moc prawną, druga zaś miałaby znaczenie czysto orientacyjne i postulatywne". Jan Paweł II skrytykował na koniec "fałszywy pośpiech" w prowadzeniu niektórych spraw sądowych "ze szkodą dla prawdy".

Przemawiający w imieniu przybyłych, dziekan Roty Rzymskiej ks. Antoni Stankiewicz skrytykował próby zrównania w prawach z tradycyjnym małżeństwem zarówno wolnych związków osób odmiennej płci, jak przede wszystkim związków homoseksualnych. "Nawet gdyby zostały prawnie uznane z samej ich natury stoją w sprzeczności zarówno z ładem obiektywnym, jak i z normą personalistyczną" - stwierdził ks. Stankiewicz.

Dziekan Roty Rzymskiej poruszył również problem "komunii kościelnej wiernych, którzy znajdują się w związkach niesakrametalnych". Podkreślił, że szczególnej aktualności nabiera on w Roku Eucharystii; dodał jednak, że wciąż obowiązuje dotychczasowe nauczanie Kościoła w tej materii. Osoby żyjące w takich związkach nie mogą przystępować do sakramentu Eucharystii.

Źródło:
KAIpowrót na początek strony
strona główna

0x01 graphic


Pobierz dokument
jpii.rota.rzymska.29.01.05.o.naduzyciach.w.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
JPII-Rota Rzymska-29.01.04-Odkryc na nowo prawdę, Prawo a małżeństwo
Wykład Mechatronika 01 05
01 05 POŚ Wytyczne dla sporzadzania
MIKEK dzienne 29 01 2009
Modlitwa Wiernych 01.05.2010, Szkoła Liturgii, Modlitwy wiernych
Pytania Zerówka MiO [29 01]
00 01 05 Kolo zebate stozkowe male 1
29 01
2010 10 22(2), 29, 11 05 szeregi
interna egz 29 04 05 07 11
magazyn dzwig 01 05 uwarunkowania snel
11 01 05 01 xxx Schifff z o L
tabicowanie funkcji, 2004-01-05
TRB W13 12 01 05 prefabrykacja
ONESTER 158 01 05 Instrukcja i Schemat
312[01] 05 092 CZERWIEC 2009 id Nieznany (2)
RZYMSKI PROCES KARNY, Prawo rzymskie
11 01 05 02 xxx?z d Wasserstr o L

więcej podobnych podstron