Rafał Polak 12k2 lab11, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sprawozdania


Systemy operacyjne

Rafał Polak 12k2

Laboratorium Komputerowe nr.11

TEMAT: Środowisko Linux - serwer WWW apache.

Celem ćwiczenia będzie instalacja i osadzenie własnej strony WWW na serwerze postawionym w systemie Linux.

  1. PRZYGOTOWANIE SERWERA

Aby uruchomić serwer Apache w systemie unix / linux naley zainstalować niezbędne pakiety odpowiadające za poprawne działanie stron WWW użytkowników, interpreter języków internetowych itp. Pakiety te posiadają także swoje rozszerzenia z którymi są powiązane. Do instalacji wymagane polecenie:

-yum install

Niezbędne pakiety:

-yum install httpd

-yum install php

-yum install lynx - przeglądarka testowa systemu linux

  1. KONFIGURACJA SERWERA

W celu poprawnego działania serwera należy zmodyfikować plik konfiguracyjny. Adres pliku do modyfikacji:

-/etc/httpd/conf/httpd.conf

Konfiguracja polega na zmodyfikowanie części odpowiadającej za katalogi domowe domeny, nazwę domeny itp. Znajdują się dane te w sekcji <VirtualHost www.nazwa-domeny.pl> na końcu pliku konfiguracyjnego

ServerAdmin root@ nazwa-domeny.pl - email administratora

DocumentRoot /home/www/ - folder z plikami dostępnymi na serwerze

ServerName www.nazwa-domena.pl - nazwa domeny

ErrorLog logs/error_log - błędy

CustomLog logs/Access_log common - logi systemowe

0x01 graphic

Po zaktualizowaniu pliku httpd.conf włączamy serwer za pomocą uruchomienia skryptowego pliku /etc/init.d/httpd

  1. BUDOWA STRONY WWW

Tworzymy plik index.php. Wpisujemy przykładowy kod strony w celu sprawdzenia poprawności działania serwera. Plik tworzymy w folderze serwerowym utworzonej przez nas domeny. W tym przypadku /home/www/domenka.pl.

0x01 graphic

Komendą:

-lynx nazwa-domeny.pl

sprawdzamy za pomocą przeglądarki działanie naszej strony.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rafał Polak 12k2 lab8, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab9, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab4a, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab4b, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab2, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab3, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab10, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab6, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab5, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab8, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Wymagania metody, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr IV, Metody Obliczeniowe, Egzamin
Rzeczywistość wirtualna, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr V, Komunikacja Człowiek Ko
tematy 2011 DK v1.03, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr IV, Zarządzanie Projektami In
Rafał Polak 12k2 lab11
z1 SO na 28.05.11 w2 ze skryptami, Informatyka, SEMESTR IV, Systemu Operacujne

więcej podobnych podstron