Instrukcja Intouch, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE


Instrukcja

In touch

Proces Wizualizacji Procesu Napełniania Cysterny w rafinerii

0x01 graphic

Tworząc wszystkie części tej aplikacji wykorzystujemy polecenie rysowania, tak powstają w tej aplikacji wzory pomp, zaworów, zbiornika, rur, sygnalizacji lub cysterny. Aplikacja utworzona jest w jednym oknie o nazwie Main Window.

 1. Tworzymy okno główne klikając na New Window, nazwa okna Main Window, typ zamień, styl pojedyńcza, pasek tytułowy i zmiana wymiarów, położenie poz 69, poł pion 55, szerokość okna 732, wysokość okna 457.

 2. Tworzymy linię przed i za obiektem 1.Połączenia animacyjne - inne - miganie -klikamy- wyrażenie V1 - atrybuty migania - kolor tekstu - cz - linii - nieb - wypełnienia - cz, miganie szybkie.

 1. Obiekt 1 Pompa , Rysujemy koło z dwoma liniami skierowanymi pod kątem do siebie. Połączenia animacyjne - przyciski - dyskretny klikamy - zmienna P1 - sposób działania przełączanie. Kolor wypełniania - dyskretne - wyrażenie P1 - wł - ziel- wył - szary.

 1. Obiekt 2 - zawór. Rysujemy 2 trójkąty skierowane wierzchołkami do siebie. Połączenia animacyjne - przyciski- dyskretny klikamy - zmienna v1, sposób działania przełączanie. Kolor wypełniania - dyskretny - wyrażenie V1, kolory - wł - zielony, wył - szary.

 1. Linia - przed wlotem do zbiornika - połączenia animacyjne - kolor linii - dyskretny - wyrażenie V1- wł - niebieski, wył szary. Inne miganie - wyrażenie V1, atrybuty migania tak jak poprzednio, miganie szybkie.

 1. Obiekt 3 - zbiornik rysujemy wybierając opcje prostokąt z zaokrąglonymi rogami.

 1. Obiekt 4 - wskaźnik poziomu w zbiorniku - połączenia animacyjne - wypełnienie pionowe - wyrażenie level, właściwości maks 100, maks % 100, min 0, min % 0, kierunek do góry.

 1. Linię przed obiektem 5 jak też i za tym obiektem definiujemy tak jak linie przed i za obiektem 1, zmieniając jedynie w wyraniu wpisujemy V2 zamiast vl. Tak samo postępujemy przy obiektach 5 i 6, definiujemy je tak samo jak obiekty 1 i 2 tylko, że w wyrażeniach przy literach stawiamy cyfrę 2 a nie 1. Analogicznie postępujemy z wylotem z zaworu 2 w wyrażeniu wstawiając V2.

 1. Obiekt 7. Cysterna. Połączenia animacyjne - położenie - poziome - wyrażenie position, właściwości: wartość - przy przem lewym 0, przy przem prawym 800, przemieszczenie poziome: skrajne lewe 0, skrajne prawe 731.

 1. Obiekt 8 sygnalizator poprawnego ułożenia cysterny. Powstał z polecenia rysowania: prostokąt, dwa koła wewnątrz, oraz podstawy. Określenie zmiennej : nazwa in position, typ discrete.

 1. Obiekt 9- Przycisk opróżnij cysternę - wybieramy z bocznego menu opcję przycisk nastepnie po wciśnięciu cntrl+t zmieniamy tekst na właściwy klikamy na niego i połączenia animacyjne - piszemy skrypt akcji wpisując wyrażenie Cysterny = 0

 1. Przycisk nalej cysterne - tworzymy tak jak obiekt 9 wpisując odpowiedni tekst a następnie połączenia animacyjne - przyciski - dyskretny - zmienna V2 , sposób działania ustawienie .Inne - deaktywacja - wyrażenie InPosition==1 AND Volume >=zadana, dostępność niedostępny.

Skrypty

Tworzymy skrypt dla okna Main Window, ustawiamy typ warunku na Podczas działania, a parametr CO na wartość 500. Treść skryptu jest następująca :

IF P1 ==1 THEN

Flow1_k = 2;

ELSE

Flow1_k = 1;

ENDIF;

IF P2 == 1 THEN

Flow2_k = 1;

ELSE

Flow2_k = 0.5;

ENDIF;

IF V1 == 1 THEN

Level = Level + Flow1_k;

ENDIF;

IF V2 == 1 THEN

Level = Level - Flow2_k;

ENDIF;

Volume = Level * 500;

IF V2 == 1 THEN

Vcysterny = Vcysterny + Flow2_k*500;

ENDIF;

IF Vcysterny >= Vzadana THEN

V2 = 0;

P2 = 0;

ENDIF;

IF Level < 10 THEN

LL = 1;

V1 = 1;

P1 = 1;

ELSE

LL = 0;

ENDIF;

IF Level < 20 THEN

L = 1;

ELSE

L = 0;

ENDIF;

IF Level > 80 THEN

H = 1;

P1 = 0;

ELSE

H = 0;

ENDIF;

IF Level > 90 THEN

HH = 1;

V1 = 0;

ELSE

HH = 0;

ENDIF;

Skrypty “Zmiany wartości zmiennych”

Zmienna Position. Tekst skryptu:

IF Position >= 458 AND Position <= 460 THEN

InPosition = 1;

ELSE

InPosition = 0;

ENDIF;

Definiowanie zmiennych

Za pomocą opcji z menu Special/ Tagname Dictionary wywołaj okno deklaracji

zmiennych (opis okna deklaracji zmiennych znajdziesz na rysunku na nastepnej stronie)

i zdefiniuj następujące zmienne wymienione poniżej

Lp.

Nazwa zmiennej

Typ zmiennej

Wartość początkowa

Minimalna wartość

Maksymalna wartość

1

Pompa 1

Memory discrete

wył

-

-

2

Pompa 2

Memory discrete

wył

-

-

3

Zawór 1

Memory discrete

wył

-

-

4

Zawór2

Memory discrete

wył

5

cysterna

Memory real

0

-32768

32767

6

Ilość zadana

Memory real

0

-32768

32767Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Procedura Dopuszczenia Do Obrotu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
mimika twarzy - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
przenoszenie ręczne, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
referat RODZAJE POŁĄCZEŃ W KONSTRUKCJACH MASZYN, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Układy Bezpieczeństwa Biernego W Samochodach Osobowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATE
referat - Mechanizm planowania ruchu i mechanizm kontroli ruchów dowolnych, STUDIA - Kierunek Transp
Referat - Techniki czytania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Podstawowe parametry kontenerów 20 i 40 stopowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY
wspólnotowy obszar celny, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
ocena ryzyka zawodowego kierowcy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
cites - konwencja wszyngtońska, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
tektura wykozystywana na kartony - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Charakterystyki stanu jałowego - wykresy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOW
Projekt własnej firmy i źródła jej finansowania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Referat Móżdżek i jego znaczenie w koordynacji ruchowej- Fizjoterapia, STUDIA - Kierunek Transport,
referat Charakterystyka cyklu płciowego kobiety, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Ocena Stanowiska Pracy Elektryk, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Układ mnożący wartości skuteczne sygnałów elektrycznych - referat, STUDIA - Kierunek Transport, STOP
Ocena stanowiska pracy Kierowca autokaru dalekobieżnego Setra S 415 Hdh, STUDIA - Kierunek Transport

więcej podobnych podstron