Przekł zębat algor, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały

Pobierz dokument
przekl.zebat.algor.pkm.pkm.pkm.podstawy.doc
Rozmiar 45 KB

ALGORYTM PROGRAMU DO OBLICZEN PRZEKLADNI ZEBATYCH WALCOWYCH

DANE:

moc N

obroty na wejsciu n1

wspolczynnik przeciazenia Ka

czas pracy w latach L

liczba zmian na dobe zm

wspolczynnik wykorzystania czasu pracy w

jesli obciazenie jest zadane histogramem

Ti/Tmax, ti/tc dla i = 1..5

przelozenie u

wzgledna szerokosc przekladni psi_d

kat przyporu alfa

kat pochylenia linii zebow beta

wspolczynnik wysokosci zebow y

luz wierzcholkowy c

klasa dokladnosci wykonania kd

materialy zebnika i kola zebatego:

symbol

rodzaj obrobki:

normalizowanie

ulepszanie cieplne HB < 350

hartowanie

azotowanie

naweglanie

wegloazotowanie

wytrzymalosc na rozciaganie Rm

granica plastycznosci Re

modul Younga E

liczba Poissona ni

WSTEPNE OBLICZENIE DOPUSZCZALNYCH NAPREZEN STYKOWYCH:

obroty na wyjsciu: n2 = n1 / u

dla zebnika i kola zebatego:

granica wytrzymalosci zmeczeniowej na naciski stykowe:

sHlim = 2 * HB + 50 dla zeliw i staliw

2 * HB + 120 dla stali normalizowanych i ulepszanych

17 * HRC + 220 dla stali hartowanych

1050 dla stali azotowanych

1.2 * HV + 550 dla stali naweglanych

1.2 * HV + 450 dla stali wegloazotowany

minimalny wspolczynnik bezpieczenstwa:

SHmin = 1.1 dla stali normalizowanych i ulepszanych,

staliw i zeliw

1.2 dla pozostalych

bazowa liczba cykli:

NHlim = 50 * 10^6 dla stali normalizowanych i ulepszanych,

staliw i zeliw

100 * 10^6 dla pozostalych

wykladnik krzywej Wohlera dla naprezen stykowych

qH = 6

potwierdz sHlim, NHlim, SHmin, qH, Rz, v50

liczba godzin pracy przekladni

Lh = L * 365 * zm * 8 * w

rownowazna liczba cykli dla naprezen stykowych

Nhe = Lh * n * 60 gdy nie zadano histogramu obciazen

Lh * n * 60 * suma [ (Ti/Tmax)^(qH/2) * (ti/Lh) ]

wspolczynnik trwalosci

Zn = (NHlim / Nhe) ^ (1/qH)

jesli Zn < 1 to Zn = 1

dopuszczalne naprezenia stykowe

sHP = sHlim / SHmin * Zn

WSTEPNE OBLICZENIE DOPUSZCZALNYCH NAPREZEN ZGINAJACYCH:

dla zebnika i kola zebatego:

granica wytrzymalosci zmeczeniowej na zginanie:

sFlim = 0.5 * HB + 220 dla zeliw

1.2 * HB + 100 dla staliw

1.2 * HV + 170 dla stali normalizowanych i ulepszanych

10 * HRC + 65 dla stali hartowanych

700 dla stali azotowanych

740 dla stali naweglanych i wegloazotowanych

minimalny wspolczynnik bezpieczenstwa:

SFmin = 2.0 dla staliw i zeliw

1.5 dla stali

bazowa liczba cykli:

NFlim = 3 * 10^6

wykladnik krzywej Wohlera dla naprezen stykowych

qF = 6 dla stali normalizowanych i ulepszanych

= 9 dla pozostalych

potwierdz sFlim, NFlim, SFmin, qF

rownowazna liczba cykli dla zginania

Nfe = Lh * n * 60 gdy nie zadano histogramu obciazen

Lh * n * 60 * suma[ (Ti/Tmax)^(qF/2) * (ti/Lh) ]

wspolczynnik trwalosci dla zginania

Yn = (NFlim / Nfe) ^ (1/qF)

jesli Yn < 1 to Yn = 1

dopuszczalne naprezenia zginajace

sFP = sFlim / SFmin * Yn

WSTEPNE OBLICZENIE SREDNICY ZEBNIKA, ODLEGLOSCI OSI I MODULU:

momenty skrecajace

T1 = 9550 * N / n1

T2 = T1 * u * mi1 * mi2

kat przyporu w plaszczyznie czolowej

alfa_t = arctg(tg(alfa) / cos(beta))

iloczyn wspolczynnikow

Zeta * Zbeta * Zb = 1

wsp. geometrii zarysu Zh = 2 * (cos(beta) / sin(2 * alfa_t)) ^ 0.5

wsp. sprezystosci materialu Ze = (1 / (pi * ((1 - ni1 ^ 2) / E1 + (1 - ni2 ^ 2) / E2))) ^ 0.5

predkosc obwodowa kol

v = 1.3 * 10 ^ -3 * n1 * (T1 / u) ^ (1/3) dla HB1 > 350 i HB2 > 350

1.8 * 10 ^ -3 * n1 * (T1 / u) ^ (1/3) w przeciwnym wypadku

wsp. nadwyzek dynamicznych Kv = v ^ (1/5)

jesli Kv < 1 to Kv = 1

wsp. koncentracji naprezen Kbeta = f(psi_d) - stablicowane

wsp. rozkladu obciazenia Kalfa = 1.12 dla beta = 0

1.3 dla beta <> 0

iloczyn wspolczynnikow Yf * Yeta * Ybeta = 3

potwierdz:

Zeta * Zbeta * Zb, Zh, Ze, Kv, Kbeta, Kalfa, Yf * Yeta * Ybeta, mi1, mi2

wsp. obciazenia Kh = Ka * Kv * Kbeta * Kalfa

Kf = Kh

srednica podzialowa zebnika

d1 = 12.6 * ((Zh*Ze*Zeta*Zbeta*Zb / sHP1)^2 * T1*Kh/psi_d * (u+1)/u) ^ (1/3)

szerokosc zebnika b1 = d1 * psi_d

odleglosc osi a = d1 * (u + 1) / 2

modul m = 2 * T1 * 10^3 * Kf / (b1 * d1 * sFP1) * Yf * Yeta * Ybeta

potwierdz a, m

OBLICZENIA GEOMETRYCZNE:

modul w plaszczyznie czolowej mt = m / cos(beta)

liczby zebow z1 = 2 * a / (mt * (u + 1))

z2 = z1 * u

szerokosci kol b2 = psi_d * d1

b1 = b2 + m

zerowa odleglosc osi a0 = mt * (z1 + z2) / 2

srednice podzialowe d1 = mt * z1

d2 = mt * z2

toczny kat przyporu w plaszczyznie czolowej alfa_tw = arccos(a0 / a * cos(alfa_t))

pytaj o korekcje

jesli jest korekcja

suma wspolczynnikow korekcji

sx = (inv(alfa_tw) - inv(alfa_t)) / (2 * tg(alfa) * (z1 + z2))

potwierdz sx

pytaj o typ korekcji

wsp. korekcji

x1 = 0.5 wg przesuniecia x1 = 0.5

x2 = sx - x1

x1 = sx * z2 / (z1 + z2) proporcjonalny

x2 = sx * z1 / (z1 + z2)

x1 = sx jednostronny

x2 = 0

x1 = sx / 2 rowny

x2 = sx / 2

rzeczywista odleglosc osi a = (z1 + z2) * mt / 2 * cos(alfa_t) / cos(alfa_tw)

wsp. skrocenia zeba dy = sx - (a - a0) / m

dla i = 1, 2

srednice toczne dw i = 2 * a * zi / (z1 + z2)

srednice zasadnicze db i = di * cos(alfa_t)

wysokosci glow zebow ha i = m * (y + xi - dy)

wysokosci stop zebow hf i = m * (y - xi + c)

srednice glow zebow da i = di - 2 * hfi

srednice stop zebow df i = di + 2 * hai

wysokosci zebow h i = hai + hfi

katy zarysu na kolach wierzcholkowych alfa_ta i = arccos(dbi / dai)

podzialka p = pi * m

podzialka w plaszczyznie czolowej pt = pi * mt

kat pochylenia linii zebow na walcu zasadniczym beta_b = arctg(tg(beta) / cos(alfa_t))

kat pochylenia linii zebow na walcu tocznym beta_w = arctg(dw1 / d1 * tg(beta))

wskaznik zazebienia czolowy eta_alfa = (z1 * (tg(alfa_ta 1) - tg(alfa_tw))

+ z2 * (tg(alfa_ta 2) - tg(alfa_tw))) / (2 * pi)

wskaznik zazebienia poskokowy eta_beta = b2 * sin(beta) / (pi * m)

wskaznik zazebienia calkowity eta_gamma = eta_alfa + eta_beta

dla i = 1, 2

zastepcze liczby zebow zv i = zi / (cos(beta_b)^2 * cos(beta))

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE NA NACISKI:

wsp. smarowania Zl = 0.91 + 0.36 / (1.2 + (80 / v50) ^ 0.5)

wsp. chropowatosci Zr = 1.02 * (a ^ 3 / (Rz1 + Rz2)) ^ 0.08

wsp. predkosci Zv = 0.93 + 0.14 / (0.8 + (32 / v) ^ 0.5)

wsp. wzmocnienia powierzchniowego Zw = 1.2 - (HB - 130) / 1700

wsp. wielkosci zebow Zx = (1.07 - d / 10 ^ 4) ^ 0.5

dopuszczalne naprezenia stykowe sHP = sHP * Zl * Zr * Zv * Zx * Zw

wsp. geometrii zarysu Zh = 1 / cos(alfa_t) * (2 * cos(beta_b) / tg(alfa_tw)) ^ 0.5

wsp. stopnia pokrycia Zeta = (4 - eta_alfa) / 3 * (1 - eta_beta) + eta_beta / eta_alfa) ^ 0.5

wsp. pochylenia linii zeba Zbeta = cos(beta) ^ 0.5

wsp. krzywizny powierzchni styku Zb = 1

sila obwodowa Ft = 2 * T1 * 10^3 / d1

wsp. nadwyzek dynamicznych w = z1 * v / 100 * (u^2 / (1 + u^2) ^ 0.5

Kv = 1 + (K1 / (Ka + Ft / b2) + K2) * w

K1, K2 = f(kd, beta) - stablicowane

wsp. rozkladu obciazenia

Kalfa = 1 + 0.25 * (kd - 5) * (1 / Zeta^2 - 1);

jesli Kalfa < 1 to

Kalfa = 1

jesli Kalfa > eta / eta_alfa / sqr(Zeta) to

Kalfa = eta / eta_alfa / sqr(Zeta)

wsp. obciazenia Kh = Ka * Kv * Kbeta * Kalfa

naprezenia stykowe sH = Ze * Zh * Zeta * Zbeta * Zb *

(Ft / b2 / d1 * (u + 1) / u) ^ 0.5 * Kh ^ 0.5

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE NA ZGINANIE

dla obu kol:

wspolczynnik technologii wykonania zebow Yt = 1

wspolczynnik cyklu obciazenia Yw = 1

wspolczynnik sposobu wykonania polwyrobu kola Yz = 1

wspolczynnik wrazliwosci zmeczeniowej materialu Ydelta = 1.082 - 0.172 * log(m)

wspolczynnik stanu powierzchni Yr = 1 dla zebow azotowanych i naweglanych

1.15 dla pozostalych

wpolczynnik wielkosci zebow Yx = 1.05 - 0.000125 * d

dopuszczalne naprezenia zginajace sFP = sFP * Yt * Yw * Yz * Ydelta * Yr * Yx

wspolczynnik pochylenia linii zeba Ybeta = 1 - eta_beta * beta / 120

jesli Ybeta < 1 - 0.25 * eta_beta t0

Ybeta = 1 - 0.25 * eta_beta

wspolczynnik liczby przyporu Yeta = 0.2 + 0.8 / eta_alfa

wzgledny promien zaokraglenia glowy zeba narzedzia Ra0/m = 0.38

potwierdz Yt, Yw, Yz, Ra0/m

wspolczynnik ksztaltu zeba

jesli Ra0/m <= 0.2 to

Yf = 4.08 + 0.18 * x^2 + 7.63 / zv - 15.94 * x / zv

jesli Ra0/m <= 0.38 to

Yf = 3.467 + 13.17 / zv - 27.91 * x / zv + 0.0916 * x^2

inaczej

Yf = 3.61 + 0.53 * x^2 + 25.28 / zv - 37.56 * x / zv

wspolczynnik koncentracji naprezen dla zginania

KFbeta = Kbeta ^ Nf, Nf = f(b/m, beta) - stablicowane

wspolczynnik obciazenia dla zginania

Kf = Ka * Kv * Kalfa * KFbeta

naprezenia zginajace

sF = Ft / b / m * Yf * Yeta * Ybeta * Kf


Pobierz dokument
przekl.zebat.algor.pkm.pkm.pkm.podstawy.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pekanie, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
stale rury2, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
sprężarka tłokowa, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
spajane nitowe ksztaltowe wciskane ksztaltowe gwintowe, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn,
buum, PWr, PKM, Podstawy konstrukcji maszyn, Pytania
pkm kondrat zagadnienia, PKM-Podstawy Konstrukcji Maszyn
obliczenia- przkładnia, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM, Materiały (katalogi, wykł
obliczenia, Politechnika Lubelska, PKM- Podstawy Konstrukcji Maszyn, Projekt Podnośnik
Podstawowe zagadnienia z PKM, Podstawy Konstrukcji Maszyn
teczka, ۞ Płyta Studenta Politechniki Śląskiej, Semestr 4, Pkm - Podstawy konstrukcji maszyn
sprzegla, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM
projekt PKM, Podstawy konstrukcji maszyn(1)
PKM projekt, Lotnictwo i Kosmonautyka WAT, semestr 3, Podstawy konstrukcji maszyn, Projekt przekładn
PKM przekładnia pasowa, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium, PKM sem
pkm przekladnia sciaga, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium, PKM sem
Pytania z PKM i pomp EGZAMIN, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, PKM (Podstawy konstrukcji
odpowiedzi 2 pyt, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, PKM (Podstawy konstrukcji mechanicznyc
osie i wały, Podstawy konstrukcji maszyn zadania, PKM

więcej podobnych podstron