Pytania do egzaminu, 1


 1. Układy krystalograficzne : nazwy i parametry.

 2. Sposoby wskaźnikowania płaszczyzn i kierunku krystalograficznego.

 3. Elementy symetrii w kryształach płaszczyzny symetrii, osie obrotu, środki symetrii.

 4. Krystalizacja metali (podstawowy wzór na energię swobodną zarodka).

 5. Rola stopnia przechłodzenia : prawo Gammena.

 6. Rola wtrąceń fazy obcej ( wtrąceń niemetalicznych ), drgań mechanicznych i napięcia powierzchniowego na proces krystalizacji.

 7. Dendrytyczny wzrost kryształów.

 8. Struktura wlewka stali uspokojonej i nie uspokojonej.

 9. Metody otrzymywania monokryształów: i Briugmana.

 10. Defekty punktowe liniowe oraz złożone kryształy.

 11. Mechanizmy odkształcenia metali poślizg - bliźniakowanie.

 12. Powstanie tekstury odkształcenia plastycznego.

 13. Zmiany własności metali pod wpływem odkształcenia na zimno.

 14. Wpływ temperatury na zmiany w metalach odkształconych: zdrowienie i poliganizacja, rekrystalizacja pierwotna, rozrost ziaren, rekrystalizacja wtórna.

 15. Zmiany własności metali odkształconych.

 16. Zgniot krytyczny.

 17. Temperatura rekrystalizacji.

 18. Wpływ odkształcenia na gorąco na właściwości metali.

 19. Reguła faz Gibssa.

 20. Rodzaje faz w stopach: czyste metale, roztwory, fazy międzymetaliczne.

 21. Rodzaje roztworów.

 22. Rodzaje faz międzymetalicznych.

 23. Układy równowagi metali: o zupełnej rozpuszczalności, o zupełnej nie rozpuszczalności, o ograniczonej rozpuszczalności, z perytektyką, z euktektoidem, z wystąpieniem fazy międzymetalicznych.

 24. Rodzaje dyfuzji w stopach.

 25. Badanie wytrzymałościowe na rozciąganie określenie: Rm , Re , R0,2 , R0,02 , A5 , A10 , A4 (kraje skandynawskie) Z.

 26. Badanie twardości.

 27. Badanie wilgotności.

 28. Udarność.

 29. Badanie zmęczeniowe.

 30. Badanie pełzania.

 31. Badanie mikroskopowe, świetlne i elektronowe.

 32. Przygotowanie próbek do badania mikroskopowego, świetlnego i elektronowego.

 33. Badanie niszczące (defektoskopy).

 34. Zasada ujawniania wad w metodzie rentgenowskiej.

 35. Zasada ujawniania wad w metodzie ultradźwiękowej.

 36. Zasada ujawniania wad w metodzie magnetycznej.

 37. Badanie dyfrakcyjne.

 1. Układ żelazo - węgiel (Fe - Fe3C oraz Fe - C grafit).

 2. Składniki strukturalne układu niestabilnego Fe - Fe3C i układu stabilnego Fe - C ich definicje.

 3. Przemiany stali podczas nagrzewania ; układu C, P, T, I.

 4. Zjawisko przegrzania i przepalania stali.

 5. Sposoby określenia wielkości ziaren metali: metoda siatki cementytu, metoda siatki ferrytu, metoda hartowania.

 6. Stale drobnoziarniste i gruboziarniste.

 7. Przemiany stali podczas chłodzenia: układ CPTI i układ CTPC, przemiana austenit - ferryt, przemiana austenit - martenzyt, przemiana austenit - bainit.

 8. Definicja martenzytu i bainitu.

 9. Podstawowe definicje i cele: ujednorodnienia, normalizowania, wyżarzania zupełnego, wyżarzania sferydyzującgo, wyżarzania rekrystalizującego, wyżarzania odprężającego, wyżarzania stabilizującego.

 10. Definicja i cel hartowania: martenzytycznego i bainitycznego.

 11. Hartowanie objętościowe i powierzchniowe.

 12. Metody hartowania powierzchniowego, zalety i wady.

 13. Utwardzenie dyspersyjne: przebieg starzenia sztucznego, fazy G - P.

 14. Obróbka cieplno - chemiczna ogólna definicja.

 15. Nawęglanie, azotowanie, węglo azotowanie.

 16. Kryteria podziału stali: dodatki, wtrącenia niemetaliczne.

 17. Zasadnicze cechy stali w poszczególnych grupach. Zawartość węgla podstawowe dodatki stopowe.

 1. stale konstrukcyjne niestopowe

 2. stale narzędziowe niestopowe

 3. stale konstrukcyjne stopowe

 4. stale narzędziowe stopowe

 5. stale o specjalnym przeznaczeniu

 1. Miedź i zastosowanie czystej miedzi w przemyśle. Podstawowe stopy miedzi i jej zastosowanie (mosiądz, brązy)

 2. Aluminium i zastosowanie czystego aluminium. Podstawowe dodatki (5) stopowe i ich wpływ na własności.

 3. Cynk i zastosowanie czystego cynku. Stopy cynku.

 4. Magnez i stopy magnezu. Podstawowe składniki magnezu (3) .

 5. Tytan i jego stopy (8). Podstawowe cechy tytanu i jego stopu.

 6. Cyna i ołów, zastosowanie czystej cyny i ołowiu. Stopy cyny i ołowiu.

 7. Metalurgia spieków.

 8. Podstawowe fazy metalurgii proszków.

 9. Spieki konstrukcyjne (między innymi porowate), spieki narzędziowe (węgliki spiekane) i specjalne ( np. magnetyczne).

 10. Cechy spieków. Spieki porowate i nieporowate.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania do egzaminu, Etnologia, etnoświry
Przykładowe pytania do egzaminu, 11 dla studentów
pytania do egzaminu z fizjo
PYTANIA DO EGZAMINU Z MIŚP
Fizjologia pytania do egzaminu 2012 2013 poprawione
Pytania do egzaminu II termin ściąga, Studia, Geofizyka, II SEMESTR, GEOFIZYKA, EGZAMIN
Pytania do egzaminu z Systemow Operacyjnych cz, EdukacjaTEB
Elementy prawa turystycznego Unii Europejskiej, pytania do egzaminu - licencjat HIT WSETINS
Pytania do egzaminu 2010 , UR, biologia
Pytania do egzaminu testowego z przedmiotu Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym
Przykładowe pytania do egzaminu, 13 dla studentów
Pytania do egzaminu opracowane sem 2
Pytania do egzaminu
krawiec,podstawy konstrukcji maszyn I,Pytania do egzaminu
BETON pytania do egzaminu1, Politechnika Krakowska BUDOWNICTWO, II ROK, Technologia Betonu (Rawicki)
pytania do egzaminu, egzamin inzynierski gig
Prawo wykrocze¦¦ÔÇ× pytania do egzamin u
Pytania do egzaminu 12 (1)

więcej podobnych podstron