K.7 - str 20-13 i 14-19, Dzień ten mam, bym dla Ciebie, Panie, żył,


61. Panie, przebacz nam. Ojcze zapomnij nam.

Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy błądzimy,

Ojcze zapomnij nam.

Panie, przyjmij nam. Ojcze przygarnij nas,

I w Twej Ojcowskiej miłości, ku naszej schyl się słabości,

Ojcze, przygarnij nas.

62. Pan Wieczernik przygotował, Swój zaprasza lud.

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas,

przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

Każdy człowiek w Domu Pańskim swoje miejsce ma,

niech nikogo w nim nie braknie, uczta Pańska trwa.

Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb,

pijmy Napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,

z obfitości Boskich darów bierzcie pełnię łask.

Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim,

Bóg z miłością go nazywa przyjacielem Swym.

Nakarmieni Chlebem Żywym, wznieśmy Panu pieśń,

Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

63. Panie, Panie, daj nam Twego Ducha,

Panie, Panie, daj nam Twego Ducha,

Byśmy w mroku nie błądzili, byśmy Nim na co dzień żyli. Panie ….

Bo choć nieraz bardzo chcemy, my się modlić nie umiemy. Panie ….

Bo choć nieraz bardzo chcemy, my przebaczać nie umiemy. Panie ….

Bo choć nieraz bardzo chcemy, kochać Ciebie nie umiemy. Panie ….

By swą mocą nas przemienił i oblicze ziemi zmienił. Panie ….

38. Jezus kocha takie dzieci jako ja. (2x)

Takie jako ja, na ramiona brał, Jezus kocha takie dzieci jako ja.

Jezus kocha takie dzieci jako ty. (2x)

Takim jako ty, otarł z oczu łzy. Jezus kocha takie dzieci jako ty.

Jezus kocha takie dzieci jako my. (2x)

Takie jako my, obmył w Swojej Krwi. Jezus kocha takie dzieci jako my.

39. Jezu w Hostii utajony, daj mi Serce Swoje daj.

Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego serca raj.

Wszędzie dobrze mi, o Panie, choćby krzyż me siły rwał,

Słodkie ziemskie me wygnanie, byleś mi Sam Siebie dał.

Wszystkie troski chętnie zniosę, Panie, dla miłości Twej,

Tylko błagam, tylko proszę: Ty mnie w Sercu zawsze miej.

40. Już gościsz Jezu w sercu mym,

Dzień ten jest szczęścia mego dniem.

Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,

Bądźże uwielbion, Boże mój.

Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?

Chcę ofiarować zapał swój,

By zawsze pełnić wolę Twa,

Zachować czystą duszę mą.

Jezu pozostań w sercu mym,

Tylko Ty sam zamieszkaj w nim,

Dopomóż mi w godzinie złej,

Wytrwać w miłości, Jezu, Twej.

41. Kiedyś o Jezu chodził po świecie
Brałeś dziateczki w objęcia swe, patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię

Do Serca Twego przytul i mnie.

Byłeś Dzieciątkiem Ty wielki Boże! W żłóbku płakałeś nad światem złym. Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze Serce swe daję, Ty mieszkaj w nim!

42. Kochajmy Pana, bo Serce Jego żąda i pragnie serca naszego.

Dla nas Mu włócznią boleść zadana, kochajmy Pana, kochajmy Pana!

O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, Sercu Jezusa złóż dziękczynienie, i Twoje przed Nim zegnij kolana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy, zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy, nad śnieg zbieleje dusza zmazana, kochajmy Pana!

43. Król nad króle, Pan nad pany, Chwała, alleluja. (2x)

Jezus, Książę pokoju, chwała, alleluja. (2x)

44. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Ta sama Krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo!

59. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła.

Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,

byśmy do nieba w drodze nie ustali.

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,

dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,

a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

Ty naszym Życiem i Oczekiwaniem.

Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,

a w znaku Chleba w świątyniach zostałeś.

I dla nas zawsze masz otwarte Serce,

bo Ty do końca nas umiłowałeś.

60. Panie, pragnę kochać Cię, (…)

Coraz mocniej z dnia na dzień, (…)

Jesteś wspaniałością mą, (…)

Panie, pragnę kochać Cię. (…) /2x

Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć.

Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg okazał nam?

Jak cudowna jest ta chwila, gdy przebywać mogę z Nim,

Widzieć piękno Jego chwały i kochać Go.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
K. 6 str 22-11 i 12-21, Dzień ten mam, bym dla Ciebie, Panie, żył,
K.8 str 18-15 i 16-17, Dzień ten mam, bym dla Ciebie, Panie, żył,
K.4 - str 26-7 i 8-25, Dzień ten mam, bym dla Ciebie, Panie, żył,
K.1 - str 32- 1 i 2 -31, Dzień ten mam, bym dla Ciebie, Panie, żył,
Teksty - śpiewnik, Dzień ten mam, bym dla Ciebie, Panie, żył,
2015 08 20 08 13 14 01
pytania 9,14,19,20
Pacewicz O nadużyciach seksualnych wobec dzieci str 13 14,21 45
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 opracowane pytania egzamin historia wychowania
Sikorski Cz Ludzie nowej organizacji str 13 14,54 77
2015 08 20 08 13 14 01
MDA ID zadprzedkol(3) cz2 13 14
14 19 (3)
cwiczenie8b am 13 14
lek przewodnik 13 14 i r
14 19 (5)
PRS UN str 20 21 i 38 43 nr stron nadrukowane

więcej podobnych podstron