4078


Wśród metod monitorowania stanu płodu, w których wykorzystano zjawisko Dopplera należy wymienić:

    1. kardiotokografię

    2. pulsoksymetrię

    3. badanie przepływu krwi w t. pępowinowej

    4. ekg płodowe

A 1 i 2 B 2 i 3 C 1 i 3 D tylko 3 E 3 i 4

Metody monitorowania stanu płodu w których zastosowano ultradźwięki i wykorzystano zjawisko Dopplera to kardiotokografia - detektor czynności serca płodu oraz badanie przepływów naczyniowych. Pulsoksymetria wykorzystuje możliwość stwierdzenia różnicy w pochłanianiu wiązki świetlnej przez utlenowaną i nieutlenowaną hemoglobinę, natomiast ekg oparte jest na rejestracji zmiany potencjałów elektrycznych.

Wg Blooma 2

Prawidłowa odpowiedź CWyszukiwarka

Podobne podstrony:
4078
4078
4078 PRZEKAZNIK
4078
4078
4078
4078
(4078) granica funkcji semiiid 1050 ppt
4078
Lexmark 4078 00x Color JetPrinter 1020 Service Manual
4078
(4078) granica funkcji semii
4078
4078
4078
4078 PRZEKAZNIK
4078

więcej podobnych podstron