Grupa I7X poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

Pobierz dokument
grupa.i7x.poprawkowe.wat.semestr.iii.grafika.doc
Rozmiar 56 KB

Zadania poprawkowe

Zestaw 1. I7X5S1 Marek Czerwiński

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania poziomego obrazu w kierunku prawej i lewej strony ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania pionowego obrazu w kierunku górnej i dolnej krawędzi ekranu

Zestaw 2. I7X5S1 Łukasz Dolecki

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania pionowego obrazu w kierunku dolnej i górnej krawędzi ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego lewego wierzchołka .

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania poziomego obrazu w kierunku lewej i prawej krawędzi ekranu

Zestaw 3.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego lewego wierzchołka

Zestaw 4.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania pionowego obrazu w kierunku dolnej krawędzi ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

Zestaw 5.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania poziomego obrazu w kierunku prawej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego lewego wierzchołka

Zestaw 6.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku lewego dolnego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania poziomego obrazu w kierunku lewej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania pionowego obrazu w kierunku dolnej krawędzi ekranu

Zestaw 7.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania poziomego obrazu w kierunku prawej krawędzi ekranu

Zestaw 8.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego lewego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu

Zestaw 9.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania poziomego obrazu w kierunku prawej strony ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego lewego wierzchołka.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu

Zestaw 10.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania poziomego obrazu w kierunku lewej strony ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania pionowego obrazu w kierunku dolnej krawędzi ekranu

Zestaw 11.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego lewego wierzchołka.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania poziomego obrazu w kierunku prawej krawędzi ekranu

Zestaw 12.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania pionowego obrazu w kierunku dolnej krawędzi ekranu

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego lewego wierzchołka

Zestaw 13.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

Zestaw 14.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego lewego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania poziomego obrazu w kierunku prawej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

Zestaw 15.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania poziomego obrazu w kierunku lewej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego lewego wierzchołka

Zestaw 16.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego lewego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego lewego wierzchołka.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania poziomego obrazu w kierunku prawej krawędzi ekranu

Zestaw 17.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania poziomego obrazu w kierunku lewej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego lewego wierzchołka

Zestaw 18.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego lewego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

Zestaw 19.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania poziomego obrazu w kierunku prawej krawędzi ekranu.

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego prawego wierzchołka

Zestaw 20.

 1. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przesuwania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku górnego lewego wierzchołka

 2. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu przewijania obrazu wzdłuż przekątnej ekranu w kierunku dolnego prawego wierzchołka

 3. Napisać algorytm sterujący generatorem adresu odczytu w celu uzyskania efektu zasłaniania pionowego obrazu w kierunku górnej krawędzi ekranu


Pobierz dokument
grupa.i7x.poprawkowe.wat.semestr.iii.grafika.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadanie poprawkowe GK 2008, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania I7X, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania poprawkowe Lab1, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenie 5, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I7X1S1 Loay Achmasiewicz, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenie 6, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
50, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk cw1, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Ogolne, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk efekty kody, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania I7X1N1poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenia 4 zadania(na czysto), WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Paulina Kot I7X1N1 sprawozdanie Lampka, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laszuk kubek, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania C02C, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Ciuchcia, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk sprawko, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

więcej podobnych podstron