Rafał Polak 12k2 lab5, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sprawozdania


Systemy operacyjne

Rafał Polak 12k2

Laboratorium Komputerowe nr.5

TEMAT: Środowisko Linux - Programowanie w języku powłoki

Do nauczenia się programowania w języku powłoki bash niezbędna nam będzie podstawa i to będzie celem ćwiczenia. Wszystkie skrypty będziemy wykonywali w edytorze tekstowym VIM i zapisywali z większymi uprawnieniami. Skrypty przypominają poleceniami język C i jego pochodną internetową wersję php.

  1. TWORZENIE PLIKU PROGRAMU

Po uruchomieniu edytora należy zapisać plik i nadać mu odpowiednie uprawnienia. Do jego uruchomienia niezbędne będą uprawnienia wykonywania ( uruchamiania ) pliku. Poleceniem chmod z uprawnieniem u+x. Pozwoli to na uruchamianie pliku przez właściciela.

0x01 graphic

  1. ZMIENNE

Zmienne w powłoce nie potrzebują deklaracji typu zmiennej, co bardzo ułatwia pracę. Możliwe są zmienne wewnętrzne w pliku, jak i tworzenie zmiennych bezpośrednio z linii poleceń w powłoce. Dostęp do zmiennej możliwy jest poprzez wykorzystanie znaku dolara :

echo $zmienna

Parametry pozycyjne to zmienne zapisane w powłoce przechowujące parametry wywołania przekazywane przez program. Wykorzystamy je w poniższym przykładzie programu. Istnieją także zestawy zmiennych powłoki tj:

$# - ilość argumentów przekazanych z wiersza poleceń

$? - wartość zwrócona przez ostatni program

$0 - pierwszy wyraz wpisanego polecenia

$* - wszystkie argumenty wywołania

  1. PROGRAM

Program wykorzystuje instrukcję warunkową case , if oraz pętle for i while. Jego działanie nie ma zbyt większego sensu. Wprowadzone zostają dwie zmienne zewnętrzne oznaczone $1 i $2. Są to zmienne pozycyjne powłoki.

Działanie programu polega na wybraniu poleceniem case, która część programu się wykonuje. Poprzez warunek if sprawdzane jest czy zmienna $2 jest większa lub równa 13. Wówczas wykonywana jest pętla wypisująca dla każdej wartości listy zmiennej „x” tekst z wartością tej zmiennej. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony wykonywana jest jeden raz pętla while. Sprawdza w warunku czy $2 jest mniejsze lub równe 13 i zmienia wartość tej zmiennej. Słowa kluczowe break przerywają działanie pętli, a continue wymusza kolejne wykonanie.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rafał Polak 12k2 lab8, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab9, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab4a, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab4b, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab11, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab2, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab3, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab10, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab6, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab8, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Wymagania metody, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr IV, Metody Obliczeniowe, Egzamin
Rzeczywistość wirtualna, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr V, Komunikacja Człowiek Ko
tematy 2011 DK v1.03, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr IV, Zarządzanie Projektami In
Rafał Polak 12k2 lab5
z1 SO na 28.05.11 w2 ze skryptami, Informatyka, SEMESTR IV, Systemu Operacujne

więcej podobnych podstron