pytania biochemia k5, SGGW Technologia żywności i żywienie człowieka, III semestr, Biochemia, kolokwia


BIOCHEMIA KOLOS 5 PYTANIA :

1. Krótko omów budowę celulozy i dekstran

2. Jaką rolę pełni glikogen w mięśniach a jaką w wątrobie. Podać nazwę i funkcję enzymów uczestniczących w degradacji glikogenu w wątrobie i mięśniach.

3. Napisać jedną reakcję szlaku glikolitycznego w której powstaje ATP i jedną w której zużywane jest ATP

4. Napisać jedną rekację charakterystyczną dla klukoneogenezy w której zużywana jest energia. Nazwać enzymy oraz związek makroergiczny biorący udział w tej przemianie.

5. Jaką specyficznością substratową charakteryzuje się trypsyna oraz w jakich jednostkach wyraża się jej aktywność

1. Napisac wzory sacharozy i izomaltozy oraz nazwac wiazania

2. Napisac reakcje z syntaza glikogenowa

3. Wypisac reakcje szlaku glikolitycznego, w ktorych enzymy katalizujace naleza do liaz. Napisac jedna reakcje.

4. Napisac reakcje glukoneogenezy zachodzace w mitochondrium i nazwac enzym

5. Specyficznosc trypsyny

1.)Narysuj cząsteczkę laktozy i nazwij cukry proste wchodzące w skład tej cząsteczki.

2.)Wymień i opisz enzymy biorące udział w syntezie glikogenu w mięśniach.Narysuj cząsteczkę aktywnej glukozy.

3.)Napisz reakcje szlaku glikolitycznego w której powstaje wysokoenergetyczne wiązanie karboksylofosforanowe.Na zwji enzym ,który katalizuje tą reakcje i do jakiej klasy należy?Skąd pochodzi energia potrzebna do wytworzenia tego wiązania.

4.)Narysuj schemat przemiany pirogronianu w warunkach beztlenowych u drożdży(chodzi tutaj o fermentacje alkoholowa).

5.)Na czym polega metoda oznaczania trypsyny wykonywana na ćwiczeniach?Po co dodajemy kw.trichlorooctowy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania biochemia k2, SGGW Technologia żywności i żywienie człowieka, III semestr, Biochemia, kolokw
Pytania z chemicznego utrwalania, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
biochkolo, SGGW Technologia żywności i żywienie człowieka, III semestr, Biochemia, kolokwia
pytanie ze sterylizacji, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
pytania z mieszania, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
analizy pytania do, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, Analiza Żywności
pytaniua z barwnikow, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
OTŻ pytania1, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
OTŻ pytania, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
pytania maszyny, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, Maszynoznawstwo
pytania z egz z poprzednich lat(1), SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, Masz
pyt OTŻ, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
Pytanka opisowe z dyspersji, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
TEST 2, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, Analiza Żywności
Pakowanie mięsa w MAP, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, VI semestr, Technologia mięsa
Mikrobiologia mięsa i produktów mięsnych(1), SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, VI seme
pyt OTŻ, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
Pytanka opisowe z dyspersji, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ

więcej podobnych podstron