91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza laborki, Sprawozdanie 11


Wstęp teoretyczny do ćwiczeń laboratoryjnych numer 91a:

Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego

Cel ćwiczenia

      1. Dla kilku wartości strumienia promieniowania padającego na fotokatodę wyznaczyć charakterystykę prądowo-napięciową fotokomórki.

      2. Sprawdzić liniową zależność prądu fotoelektrycznego od wartości promieniowania padającego na fotokatodę.

Niezbędne przyrządy

Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą: fotokomórka wraz z zasilaczem stabilizowanym, lampa oświetlająca i odpowiedni do niej zasilacz, mikroamperomierz i woltomierz prądu stałego, przewody elektryczne.

Wykonywanie ćwiczenia

1) Wyznaczenie prądowo-napięciowe fotokomórki

Dla dwóch różnych odległości światła od fotokomórki należy wykonać pomiar natężenia prądu fotoelektrycznego, aż do osiągnięcia prądu nasycenia.

2) Badanie zależności natężenia prądu fotoelektrycznego od strumienia promieniowania padającego na katodę

Pomiary wykonujemy przy stałej wartości napięcia między elektrodami fotokomórki. Gwarantuje to uzyskanie prądu nasycenia. Należy wykonać pomiar natężenia prądu fotoelektrycznego przy różnych wartościach strumienia promieniowania, które pada na fotokatodę. Zmianę strumienia promieniowania uzyskuje się poprzez wstawianie szarego filtru pomiędzy źródło a fotokomórkę. Można również zmieniać odległość źródła od fotokomórki.

Opracowywanie pomiarów

Dla wybranego promienia obliczyć wartość średnią natężenia prądu fotoelektrycznego oraz wyznaczyć jej niepewność. Dla wybranych punktów (z początku, środka i końca przedziału odległości) należy zaznaczyć pola niepewności. Również dla wybranego natężenia obliczyć jego wartość średnią natężenia i niepewność. Wyznaczyć wartość prądu nasycenia oraz jego niepewności.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron