Techniki. Samoinstruowanie(1), PSYCHOLOGIA, SOCJOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA, Psychoterapia poznawczo-behawioralna


Technika uczy jak instruować samego siebie, by efektywnie radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

Główne komponenty si.:

- Poznawcze modelowanie

- Poznawcze wypróbowywanie zachowania (behavior rehersal)

  1. dostosowanie odpowiedniej instrukcji;

  2. wykonywanie zadania + werbalne instruowanie: (a) terapeuty, (b) samodzielne : (b1)głośno, (b2) ściszanie (b3) w myśli

Problem: lęk skrzypka przed zagraniem z orkiestrą

  1. Def. problemu (co chcę zrobić? Zagrać koncert z orkiestrą)

  2. Instrukcja do siebie (spokojnie, ten kawałek grałem setki razy. Muszę się skupić na nutach, które świetnie znam)

  3. Stwierdzenia zaradcze i oceniająca korekta błędu: (nawet jeśli się boję, że się pomylę, wciąż gram. Denerwowanie się jest w porządku).

  4. Samowzmocnienie: (Świetnie, robię to! Mogę to zrobić! Zrobiłem to!)

Poz-12. Terapia poznawcza - techniki /samoinstr.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Techniki poznawczo – behawioralne, Psychologia, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
7 Psychoterapie poznawczo behawioralne
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 1b wersja skrˇcona pacjent 1
Kokoszka Psychoterapia poznawcza i behawioralna w leczeniu zaburzeń
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 2 Tabela pracy klinicznej
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 2a Tabela pracy kliniczne pacjent 2
7 Psychoterapie poznawczo behawioralne
Lipowska Małgorzata Psychologia ogólna i społeczna Podstawowe kierunki psychologii poznawczej Beha
Gałuszko Węgielnik Maria Rola psychoterapii poznawczo behawioralnej w leczeniu bezsenności pierwotn
Psychoterapia poznawczo behawioralna A Popiel E Pragłowska(1)
Popiel, Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 9, 203 235
Popiel, Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 6 8,131 199
Popiel,Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 5, 90 129
Popiel, pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 1 niecały 3 55
Popiel Psychoterapia poznawczo behawioralna str 55 73
Psychoterapia behawioralna- źródła i inspiracje.word97, studia, techniki poznawczo behawioralne

więcej podobnych podstron