analiza matematyczna II, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, II ROK, mieszanka, roznosci

Pobierz dokument
analiza.matematyczna.ii.przodki.il.pw.doc
Rozmiar 22 KB

analiza matematyczna II

egzamin

II termin (28 czerwca 2006)

zadanie 1 (teoria)

Wykazać, że pole obszaru ograniczonego krzywą zamkniętą L skierowaną dodatnio wyraża się wzorem 0x01 graphic
. Sformułować wykorzystane w dowodzie twierdzenie. Korzystając z tego wzoru obliczyć pole elipsy.

zadanie 2 (teoria)

Obliczyć całkę 0x01 graphic
gdzie S jest wewnętrzną stroną powierzchni ograniczającej bryłę 0x01 graphic

zadanie 3 (teoria)

Sformułować i udowodnić podstawowe twierdzenie rachunku całkowego. Obliczyć 0x01 graphic

zadanie 4

Wykazać zbieżność szeregu

0x01 graphic

zadanie 5

Obliczyć pole powierzchni części sfery x2 + y2 + z2 = 25 ograniczonej płaszczyznami z=2 i z=3

zadanie 6

Obliczyć objętość bryły ograniczonej przez x = y2 +3 oraz x = 2y2 gdzie gęstość ρ = |y|


Pobierz dokument
analiza.matematyczna.ii.przodki.il.pw.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
budownictwo ogolne, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4,
Projekt-wytrzymałość Omieciuch Łukasz, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wars
wydruk, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4
zgloszenie praktyki Warbud, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Sem
Konstrukcje drewniane - projekt 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Arch prezent, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od ada
sumo drewno, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adam
zgloszenie na staz lub praktyke, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
Konstrukcje drewniane - projekt 2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Konstrukcje drewniane - projekt 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
A2-3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynieria kom
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
OPIS DROGI, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynier
Irek, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynieria kom

więcej podobnych podstron