Pytania na zasady, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 5, Semestr 5, Zasady doboru materiałów inżynierskich, ZDMI, kolos

Pobierz dokument
pytania.na.zasady.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 24 KB

+Pytania na zasady:
1.Historyczny rozwój materiałów inż.
2.Własności materiałów
3.Stale szybkotnące
4.Stale maszynowe
5.elementy i fazy projektowania inż.
6.Dobór mat. inż. dla nowych produktów
7.stale odporne na korozje
8.czynniki funkcjonalne w projektowaniu inż.
9.uwarunkowania ekologiczne w proj. inż.
10.charakterystyka mat. ceramicznych i kompozytowych
11.Stale żaroodporne i żarowytrzymałe
12.obróbka cieplna stali szybkotnących narzędziowych i stopowych
13.stale odporne na ścieranie
14.czynniki doboru mat. inż.
15.przemiany fazowe w stalach szybkotnących
16.ekonomiczne uwarunkowania stosowania mat. inz.
17.charakterystyka podstawowych mat. inz.
18.stale typu "mereging"
19.dobór materiałów zamiennych istniejących mat.
20.stale konstrukcyjne
21.stale odporne na korozje
22. czynniki decydujące o doborze materiałów
23.stopy aluminium z krzemem, manganem
24.charakterystyka podstawowych grup mat.
25.porównanie własności wytrzymałościowych, ciągliwych, gęstości, wsp. tłumienia, przewodności i rozszerzalności cie
plnej ceramiki inż. i mat. kompozytowych.
26.podać przykłady stali stopowych maszynowych oraz scharakteryzować odpowiednio dobrane procesy obróbki plast. na zimno, na gorąco, obróbki skrawaniem, powierzchniowej tych stali
27.elementy i fazy projektowania inz. produktów
28. czynniki funkcjonalne w projektowaniu inż.
29.dobór materiałów inz. zamiennych dla istniejących produktów
30 przykłady komp. wspomagania projektowania materiałowego
31.czynniki materiałowe decydujące o doborze procesów wytwarzania produktów.
32.charakterystyka procesów wytwarzania i kształtowania materiałów ceramicznych
33.moduł sprężystości i współczynnik tłumienia
34.wsp. liniowej rozszerzalności cieplnej i przewodności cieplnej
35.moduł sprężystości i gęstości
36.gestość i wytrzymałość

1. ekologiczne uwarunkowania stosowania mat.inż.
2.charakt. mat. ceramicznych i polimerowych
3. stale
żaroodporne i żarowytrzymałe
4. obróbka cieplna stali szybkotn
ących i stali narządziowych stopowych do pracy na zimno i na gorąco
5. stale odporne na
ścieranie
6. czynniki uwzgl
ędniane w projektowaniu materiałowym


Pobierz dokument
pytania.na.zasady.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
rozwiazany test, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, Stu
egzamin mm, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaII
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
Ściąga na kolosa z wykładu, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Sem
Pytania i odpowiedzi FCS ost, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, S
sciaga odl, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
odl z 1 wykladu, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 5, Sem
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
PNOM NOTATKI na exam, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
BD gr B, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII c
Wytrzymałość na rozciąganie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
czystakartainstrukcyjnaobrobki, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII

więcej podobnych podstron