PLAN PREZENTACJI(2), matura


PLAN PREZENTACJI

Kinga Sobierajska

Temat: Motyw cierpienia w literaturze różnych epok. Przeanalizuj i porównaj wybrane utwory literacki.

I Literatura podmiotu.

 1. Nałkowska Zofia: Medaliony. Wrocław 2005. ISBN 83-7254-371-2 ( Dwoja Zielona, Przy torze kolejowym).

 2. Camus Albert: Dżuma. Warszawa 2006. ISBN 83-06-02466-4

 3. Biblia Tysiąclecia: Poznań 2000. ISBN 83-7014-357-1 ( Księga Hioba 2, 3-10; 3, 1-26;

 4. 19, 13-27; 42, 10-13).

 5. Kochanowski Jan: Treny,

II Literatura przedmiotu

 1. Pelc Janusz: Cykliczny poemat o kryzysie światopoglądowym twórcy {w:} tegoż Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 1990

 2. Zaworska Helena: Artyzm małej formy prozatorskiej.; Oskarżam Zofii Nałkowskiej { w:}tejże Medaliony Zofii Nałkowskiej. Warszawa 1961.

 3. Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Warszawa 1994., 235 - 254.

 4. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Stachowicz Aleksandra: Język polski. 100 bohaterów lektur., s. 175 - 177.

 5. Kowalska Aniela: Bohaterowie Dżumy jako rzecznicy głównych tez utworu { w:} tejże Dżuma Alberta Camusa, Warszawa 1968.

III Ramowy plan wypowiedzi

Określenie problemu. Teza: Cierpienie przybiera różne formy, ma różne przyczyny.

Ludzie przyjmują wobec niego różne postawy.

Kolejność prezentowanych argumentów.

 1. Różne formy cierpienia ( cierpienie fizyczne i psychiczne- Dwojra Zielona i Przy torze kolejowym)

 2. Różne przyczyny cierpienia ( cierpienie jako próba- Księga Hioba, cierpienie po stracie- Tren X)

 3. Różne postawy wobec cierpienia (bunt -Treny, próba wytłumaczenia-Dżuma, walka-, Dżuma, bezradność -Przy torze kolejowym, pokora- Księga Hioba,)

Wnioski:

Formy cierpienia są uzależnione od okoliczności zewnętrznych.

Cierpienie jest nieuniknione, ale ma swój cel i sens, który jest czasem niezrozumiały, dlatego pozostaje przyjąć cierpienie albo zbuntować się.

IV Materiały pomocnicze

 1. Cytaty z powyższych utworów

Podpis zdającegoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ramowy plan wypowiedzi i plan prezentacji-matura ustna, szkola
plan prezentacji, matura
Plan prezentacji maturalnej
Plan prezentacji matura
plan prezentacji3, Matura ustna z polskiego
plan prezentacji(1), matura
plan, prezentacja maturalna
plan prezentacji, Matura
Plan prezentacji maturalnej
Plan prezentacji matura
Plan prezentacji maturalnej
plan prezentacji maturalnej Duchy, zjawy, upiory w literaturze Rozważ, jaką funkcję pełnią w wybrany
Plan prezentacji maturalnej Omów funkcjonowanie motywu cierpiącej Matki w literaturze, malarstwie, r
prezentacja maturalna-plan, szkoła, matura
literackie powroty do arkadii dziecinstwa mlodosci. plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
topos arkadii. Plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
ramowy plan wypowiedzi, Prezentacja maturalna
Plan ramowy prezentacja maturalna (1)
PLAN PREZENTACJI NA EGZAMIN MATURALNY USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

więcej podobnych podstron