BAT STACJONARNE JT, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin


Studia stacjonarne

BAT - pytania 2012

Pytania z części wykładu prof. J. Trawczyńskiego

1. Przedstaw kryteria oceny technologicznej rafinerii oraz klasy jej kompleksowości.

2. Podstawowe procesy produkcyjne w rafinerii ropy naftowej.

3. Przedstaw źródła emisji do komponentów środowiska w rafinerii oraz ich charakterystyka..
4.
Omów techniki ograniczania emisji stosowane w rafineriach

5 Omów BAT dla procesów katalitycznej konwersji w technologii ropy naftowej.

6. Omów BAT dla procesów oczyszczania i uszlachetniania produktów naftowych.

7. Wymagania i techniki dotyczące magazynowania produktów rafineryjnych.

8. Przedstaw i omów schemat technologiczny wytwarzania koksu.

9. Wyjaśnij przebieg procesu koksowania

10. Omów BAT dla procesu koksowania.

11. Omów metody oczyszczania ścieków z wydziału węglopochodnych.

12. Procesy jednostkowe na piecowni - wymienić i omów jeden wybrany proces, uwzględniając rodzaj emitowanych zanieczyszczeń oraz metody ich ograniczania.

13. Przedstaw techniki zapobiegania/ograniczania emisjom do komponentów środowiska w procesie koksowania.

14. Omów źródła emisji do komponentów środowiska podczas spalania odpadów niebezpiecznych.

15. Omów BAT dla procesu spalania odpadów niebezpiecznych.

16. Wymień BAT dla procesu obróbki gazów spalinowych ze spalania odpadów.

17. Wymień zasady składowania odpadów niebezpiecznych stałych i pompowalnych.

18. Omów techniki zwiększania efektywności energetycznej spalania odpadów.

19. Przedstaw techniki magazynowania odpadów w zależności od typu odpadów.

20. Omów techniki stosowane przy magazynowaniu, transporcie i przeładunku cieczy, skroplonych gazów i materiałów stałych.

21. Przedstaw BAT dla ograniczania emisji powstających podczas normalnej eksploatacji rodzajów zbiorników z zewnętrznymi dachem pływającym oraz zbiorników (pionowych) z dachem stałym.

22. Wymień środki kontroli emisji podczas normalnej eksploatacji zbiorników.

23. Wymień główne źródła wód ściekowych w przemyśle chemicznym oraz czynniki określające wielkość ich oddziaływania na środowisko.

24. Przedstaw podstawowe metody oczyszczania ścieków.

25. Omów BAT dla oczyszczania wód zaolejonych i emulsji.

26. Omów BAT dla oczyszczania ścieków z substancji rozkładalnych biologicznie

27. Omów BAT dla oczyszczania ścieków z substancji nierozkładalnych biologicznie.

28. Wymień metody obróbki gazów odpadowych.

29. Omów BAT w unieszkodliwianiu gazów odpadowych.

30. Przedstaw pierwotne i wtórne techniki zmniejszania emisji tlenków azotu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1310 544ae Technologia chemiczn - surowce - egzamin 2012, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semest
StacjonarneBAT pytania egzamin2013-KW, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
BAT Technologia nieorganiczna stacjonarniJH, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y eg
StacjonarneBAT pytania egzamin2013, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
StacjonarneBAT pytania egzamin2013-KW, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
[BAT] BAT dla procesów rafineryjnych, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
Technologia chemiczna org-zagadnienia, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Technologia ch
REAKCJA ALKILOWANIA IV-RZĘDOWYCH SOLI AMONIOWYCH, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5,
strona tytułowa projektu inżynierskiego pwr, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne pr
Harmonogram kursu Analiza Techniczna 2012-2013, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Anali
HarmonOptProcChem, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne przydatne
sprwko, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika, elektronika lab, sprawka elektro
sprawozdanie nr 5 (ćw3)(2), Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika, elektronika
sprawko z polimerow od Agi, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne przydatne
Procesy utleniania-utlenianie ksylenów, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Technologia C
zarzadzanie, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, Zarządzanie jakością, jakość, zarzadzani
POLIMERYZACJA SUSPENSYJNA OTRZYMYWANIE POLIMETAKRYLANU METYLU, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, S
elektrotechnika - prad staly - poprawa, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika,

więcej podobnych podstron