dach, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STALOWE, projekt stal

Pobierz dokument
dach.skrypty.pk.materialy.ze.studiow.ii.stopien.doc
Rozmiar 29 KB

dach- zaprojektowano wiązar stalowy jednospadowy z kształtowników walcowanych na gorąco- kątowników oparty na podciągu stalowym oraz wieńcu żelbetowym. Integralną częścią wiązara są stężenia pionowe kalenicowe z prętów ø16mm oraz połaciowe pasów górnych z prętów ø16mm.

    1. płatwie- wykonać stalowe walcowane na gorąco o przekroju C65 z stali St3S.

.12. pokrycie -zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej Florprofile

o przekroju TR35/207 gr.0,75mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej przebiegać będzie następująco:
etap 1 - nałożenie dwóch warstw gruntujących po oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni elementów (w wytwórni) grubość powłok po 30 vm
etap 2 - nałożenie warstw gruntujących (identycznych jak w etapie 1) w miejscach wykonania spoin oraz miejscach uszkodzeń transportowych i montażowych
etap 3 - malowanie nawierzchniowe wykonać po zamontowaniu całości konstrukcji i wykonaniu etapu 2
Łączna grubość powłoki malarskiej 150 vm
Przygotowanie powierzchni do malowania - założono II stopień oczyszczenia konstrukcji.
Dobór powłok malarskich - powłoki gruntujące - 2 warstwy farby chlorokauczukowej do gruntowania przeciwrdzewnej chromianowej
powłoki nawierzchniowe - 3 warstwy emalii chlorokauczukowej ogólnego stosowania
Kolor powłok malarskich RAL 9002, Łączna grubość powłok 150 vm

3.Opis konstrukcji

3.1.Schemat statyczny

Hala sportowa w formie jednonawowej hali o konstrukcji stalowej szkieletowej złożonej z wiązara dachowego i słupów opartych na stopach żelbetowych.

Słupy stalowe pełnościenne utwierdzone w podstawie w stopach żelbetowych i podparte przegubowo w głowicy / połączenie z wiązarami dachowymi/.

Wymiary hali sportowej:

3.3.5.Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa z profili walcowanych i blach zwykłych ze stali klasy St3SX.

Połączenia profili stalowych konstrukcji warsztatowe spawane,

a montażowe śrubowe.

3.3.5.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe oczyścić do II-ego stopnia czystości.

Oczyszczona i odtłuszczoną powierzchnię zagruntować 2x farbą do gruntowania UNIGRUNT.

Malowanie po zagruntowaniu 2x emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania. Kolor farby wg proj. arch.

3.2.7.Dach

Pokrycie dachu / nad sala sportową/ blachą stalową trapezową LT40 o grub.1,00mm, mocowaną do płatwi stalowych kołkami wstrzeliwanymi.

Pokrycie dachu nad częścią socjalną w osiach 1-9/pasmo A-B/ jak nad salą sportowa tj. blachą stalową trapezową TS 40/160 o grub. 1,00mm, mocowaną do płatwi stalowych kołkami wstrzeliwanymi.

Pokrycie dachu drewnianego nad częścią socjalną w osiach 10-13 dachówką ceramiczną


Pobierz dokument
dach.skrypty.pk.materialy.ze.studiow.ii.stopien.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
OPIS TECHNICZNY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STAL
WĘZŁY słup 2, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalow
2010 KD mgr zaocz teczka, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, KBI 2
niestacjonarne przed egzaminem dyplomowym, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr
WĘZŁY poprzecznica dachowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Kons
ocena, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr
projekt 2-wyznaczanie reakcji, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, semestr I, Wytrzymało
WĘZŁY ssss, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe,
ZAGADNIENIA FIZ BUD odp, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, semestr III, Fizyka budowli
WĘZŁY słup, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe,
Strona tytułowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje spr
Przed egz. dyplomowym, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr
WĘZŁY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe, Proj
spis załaczników, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STA
WĘZŁY kratownica dachowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstr
Krata główna, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalow

więcej podobnych podstron