Zadanie1 grafika rastrowa PS, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria

Pobierz dokument
zadanie1.grafika.rastrowa.ps.ar.poznan.doc
Rozmiar 53 KB

Zadanie 1. GRAFIKA RASTROWA

 1. W folderze „C:\… \Fotogrametria i SIP_cwiczenia\cwiczenia_1” utworzyć nowy folder o nazwie odpowiadającej numerowi grupy np: „Grupa_C1”, „Grupa_C2”.

 2. Do utworzonego folderu skopiować plik „szablon_Zlotoryja.tif” i zmienić jego nazwę na „Zlotoryja.tif”.

 3. Uruchomić program „InfranView” i otworzyć w nim plik „Zlotoryja.tif”.

  1. Obrócić zdjęcie o 90º w prawo (polecenie: Obraz/Obróć w prawo).

  2. Skorygować nasycenie kolorów (polecenie: Obraz/Zmiana naświetlenia/Korekcja Gamma). Należy zmieniać wartość „Korekcja Gamma” na bieżąco obserwując efekt przez wciskanie przycisku „Zastosuj do obrazka” aż do uzyskania najlepszego odwzorowania, umożliwiającego fotointerpretację treści zdjęcia.

 4. Odnaleźć budynek o czerwonym dachu, położony na wschód od centrum kadru - współrzędne XY: 510, 953 (po jednorazowym kliknięciu myszką na zdjęciu współrzędne wyświetlają się na górnym niebieskim pasku programu).

  1. Korzystając z narzędzia „Powiększ” (0x01 graphic
   ) powiększyć widok tak, aby wyraźnie widoczne były pojedyncze piksele.

  2. Określić orientacyjny rozmiar budynku w pikselach i wpisać do tabeli 1.

TABELA 1.

Długość budynku:

Szerokość budynku:

 1. Korzystając z narzędzia „Informacje o obrazku” (0x01 graphic
  ) wpisać do tabel 2 wybrane informacje o pliku „Zlotoryja.tif” (pierwszy wiersz tabeli).

TABELA 2.

Lp.

Nazwa pliku

Rozmiar w pikselach

(Rozmiar obecny)

Liczba kolorów

(Obecna głębia kolorów)

Wielkość pliku

(Rozmiar na dysku)

1.

Zlotoryja.tif

2.

Zlotoryja800.tif

 1. Zmienić rozdzielczość zdjęcia (polecenie: Obraz/Zmień Rozmiar obrazka);

  1. Zaznaczyć opcję „Zachowaj pierwotne proporcje boków”.

  2. Zmniejszyć obraz do rozmiaru 800x800 pikseli (zaznaczyć opcję „Nowy rozmiar” i „Jednostki/piksele”).

  3. Zapisać zmieniony obraz pod nazwą „Zlotoryja800.tif”. Uwaga: przy zapisywaniu (polecenie: Plik/Zapisz jako...) należy wybrać typ pliku jako TIF (wybierając ostatnią pozycję z „Zapisz jako typ:”) oraz podać odpowiednią lokalizację - utworzony wcześniej folder odpowiadający nazwie grupy (patrz pkt. 1).

  4. Korzystając z narzędzia „Informacje o obrazku” odczytać informacje dla tego obrazu i uzupełnić drugi wiersz tabeli 2.

 2. Korzystając z pliku „Zlotoryja800.tif”, dalej zmniejszać jego rozdzielczość:

  1. Zmniejszyć obraz do rozmiaru 200x200 i zapisać wynik w pliku „Zlotoryja200.tif”.

  2. Zmniejszyć obraz do rozmiaru 100x100 i zapisać wynik w pliku „Zlotoryja100.tif”.

  3. Po zmniejszeniu rozdzielczości, przy pomocy narzędzia „Powiększ” powiększyć widok obserwując orientacyjną liczbę pikseli przypadającą na budynek analizowany w pkt. 4.

 3. Otworzyć plik „Zlotoryja800.tif

  1. zamienić go na odcienie szarości (polecenie: Obraz/Przekształć na Odcienie Szarości) i zapisać pod nazwą „kolor_grey.tif”,

  2. ponownie otworzyć plik „Zlotoryja800.tif”, zmniejszyć liczbę kolorów do 256 (polecenie: Obraz/Zmniejsz głębię koloru) i zapisać go pod nazwą „kolor256.tif”,

  3. zmniejszyć liczę kolorów do 16 zapisując jako „kolor16.tif”,

  4. zmniejszyć liczę kolorów do 2 zapisując jako „kolor2.tif”.

 4. Otworzyć plik „Zlotoryja800.tif” i zapisać go w formacie JPEG (polecenie: Plik/Zapisz jako…) z zastosowaniem różnych stopni kompresji (Opcje zapisu plików JPEG/GIF - suwak oznaczony jako „jakość: najgorsza-najlepsza”):

  1. 100% w pliku: „kompresja100.jpg”,

  2. 50% w pliku: „kompresja50.jpg

  3. 20% w pliku: kompresja20.jpg”.

 5. Przekształcić pliki do formatu GIF

  1. otworzyć plik „kolor256.tif” i zapisać do w formacie GIF pod nazwą: „kolor256.gif”,

  2. otworzyć plik „kolor16.tif” i zapisać do w formacie GIF pod nazwą: „kolor16.gif”,

  3. otworzyć plik „kolor2.tif” i zapisać do w formacie GIF pod nazwą: „kolor2.gif”.

 6. Wypełnić poniższe tabelki podając wielkości poszczególnych plików (KB):

TABELA 3. Zmiana rozdzielczości (format TIF).

Rozdzielczość

1860x1860

800x800

200x200

100x100

Nazwa pliku

Zlotoryja.tif

Zlotoryja800.tif

Zlotoryja200.tif

Zlotoryja100.tif

Rozmiar (KB)

TABELA 4. Zmiana liczby kolorów (format TIF).

Liczba kolorów

16,7 mln

256

256

16

2

Nazwa pliku

Zlotoryja800.tif

kolor_grey.tif

kolor256.tif

kolor16.tif

kolor2.tif

Rozmiar (KB)

TABELA 5. Zmiana stopnia kompresji (format JPEG).

Stopień kompresji

100%

50%

20%

Nazwa pliku

kompresja100.jpg

kompresja50.jpg

kompresja20.jpg

Rozmiar (KB)

TABELA 6. Zmiana liczby kolorów (format GIF).

Liczba kolorów

256

16

2

Nazwa pliku

kolor256.gif

kolor16.gif

kolor2.gif

Rozmiar (KB)


Pobierz dokument
zadanie1.grafika.rastrowa.ps.ar.poznan.doc
Rozmiar 53 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fotogrametria ćwiczenia nr 6, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
GPS-2 koło fotogrametria, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
fotogrametria kolo 4, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria i SIP wyklad 10 ZSZ geomatyka, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria ćwiczenia nr 5, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
7 Satelita, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
fotogrametria kolo II, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria i SIP wyklad 7 ZSZ teledetekcja+satelity, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
sciaga fotogrametria2, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
10 Geomatyka, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
koło3, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria, Fotogrametria i SIP, Koło3
wykłady1i2, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria, Fotogrametria i SIP, Koło1
fotogrametria ćwiczenia, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria ćwiczenia nr 6, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
zadanie transport word 97-2003, AR Poznań - Leśnictwo, Transport leśny

więcej podobnych podstron