wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Miejscowość, data

                                                           Do

Sądu Rejonowego

                                                           w ………………..

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: ……………….…………………... ……………

Imię nazwisko, miejsce zamieszkania

Uczestnik postępowania: ………………………………………

Imię nazwisko, miejsce zamieszkania

WNIOSEK

o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wnoszę o:

1) ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 9 objętej księgą wieczystą KW nr 0007492, położonej w Wesołej, służebności drogi koniecznej przez działkę nr 11 objętą księgą wieczystą KW nr 00008265, na całej długości wzdłuż jej południowej granicy pasem o szerokości 4 metrów;

2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych;

3) przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.

Uzasadnienie

Działka nr 9, której jestem właścicielką, nie ma dostępu do drogi publicznej.

Dowód: odpis księgi wieczystej KW nr 0007492; wyrys z mapy ewidencyjnej; zeznania świadka Grzegorza Walczaka, zam. 00-821 Wesoła, ul. Niska 30.

Najmniej uciążliwy dojazd do działki możliwy jest przez działkę nr 11 wzdłuż jej południowej granicy.

Dowód: wizja sądowa z udziałem biegłego, opinia biegłego geodety.

Właścicielem działki nr 11 jest uczestnik postępowania.

Dowód: odpis księgi wieczystej KW nr 00008265.

Biorąc to pod uwagę, wniosek jest zasadny.

……………………….

podpis

Załączniki:

1) odpisy wniosku i załączników,

2) odpisy ksiąg wieczystych,

3) wyrys z mapy ewidencyjnej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o dni wolne dla stazysty, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej, cywilne
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu w sprawie cywilnej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o wydanie odpisu postanowienia, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uchylenie postanowienia o uznaniu osoby za zmarla, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uznanie za zmarlego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron