Misja Żywego Różańca, Wokół Teologii

Pobierz dokument
misja.zywego.rozanca.wokol.teologii.doc
Rozmiar 23 KB

Misja Żywego Różańca

Żywy Różaniec został założony w roku 1826 we Francji przez Paulinę Marię Jaricot jako Stowarzyszenie Żywego Różańca. W celu obrony i odrodzenia wiary w społeczeństwie, rozwoju życia chrześcijańskiego w jednostkach i rodzinach, Aby przez Żywy Różaniec dokonać zjednoczenia serc, by przez zasługi Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat. A wiec modlić się za tych, którzy się nie modlą, kochać Maryję za tych, którzy Jej nie znają i nie kochają

Trzy cele tego stowarzyszenia:

  1. Odwrócenie gniewu od Boga przez (wynagrodzenie) orędownictwo naszej Pani Różańcowej

Wszelkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym

  1. Stopniowe ożywiane wiary w duszach wiernych w duchu dziecięctwa Bożego (duch ubóstwa, prostota, przebaczenie, umiłowanie woli Bożej, oddanie Kościołowi)

Najważniejsze to głosić Chrystusa

Widziałam dusze, które nie przestając używać języka prostej wiary, szczerze podejmowały wszelkie środki, jakie im sugerowałam by oddać chwałę Jezusowi i Maryi

  1. Uzyskanie nawrócenia grzeszników i zachowanie zawsze czystej wiary (z miłości ofiarowanie siebie Ojcu wraz z ukrzyżowanym Jezusem za każdego człowieka)

Ciebie, Najświętsza Panno Maryjo, Królowo Różańca Świętego, biorę sobie dzisiaj za szczególną Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich - w radości i cierpieniu, w pracy i odpoczynku, w życiu i przy śmierci - wspierała mnie swoją pomocą. Amen


Pobierz dokument
misja.zywego.rozanca.wokol.teologii.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rozwazania rozancowe, Wokół Teologii
obietnice Rozancowe&modlitwy LSO, Wokół Teologii
Instrukcja o sporządzaniu przez kapłana testamentu i o jego wykonaniu, Wokół Teologii
Antequam causam reductionis, Wokół Teologii
LG 18 NIEDZIELA ZWYKLA, Wokół Teologii
Konkordat, Wokół Teologii
CELIBAT WIELKA MIŁOŚĆ CZY WIELKI CIĘŻAR, Wokół Teologii
Bądźmy świadkami miłości, Wokół Teologii
Święty, Wokół Teologii
Wyznanie wiary i Przysiega wierności, Wokół Teologii
86 kazań opartych na symbolach, Wokół Teologii
Śluby w okresie niewoli i u początku wolności, Wokół Teologii
DEKLARACJA O DOPUSZCZENIU KOBIET DO KAPŁAŃSTAWA URZĘDOWEGO, Wokół Teologii
wiazanie krawatu, Wokół Teologii
kalendariumJPII, Wokół Teologii
Encykliki społeczne papieży, Wokół Teologii
Akt oddania się Matce Bożej, Wokół Teologii
Popularna pieśń wielkanocna, Wokół Teologii

więcej podobnych podstron