StacjonarneBAT pytania egzamin2013-KW, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin

Pobierz dokument
stacjonarnebat.pytania.egzamin2013.kw.doc
Rozmiar 33 KB

STACJONARNE 2012

Najlepsze dostępne technologie chemiczne (BAT) - wykład.

Pytania egzaminacyjne z części prof. Kazimiery A. Wilk

 1. Na czym polega zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń?

 2. Opis wniosku o pozwolenie zintegrowane - jakie elementy zawiera i jakie ma znaczenie.

 3. Jak definiujemy instalację przemysłową (według prawa) i jakie ta definicja ma znaczenie w aspekcie BAT.

 4. Omów zakres monitoringu i jego sprawozdawczość w aspekcie pozwolenia zintegrowanego, system kompleksowej oceny skutków środowiskowych (SKOS).

 5. Produkty przemysłu chemii organicznej i ich znaczenie - jak je dzielimy według BREF.

 6. Produkcja wielkotonażowa: jakie produkty są w Polsce produkowane wielkotonażowo i ich znaczenie w technologiach; szczegółowo omów wybraną jedną technologię (BAT).

 7. Przedstaw zakłady w Polsce produkujące produkty wielkotonażowe; jakie to są produkty; szczegółowo omów wybraną jedną technologię (BAT).

 8. Znaczenie procesów jednostkowych w technologii chemicznej organicznej w aspekcie BAT-ów.

 9. Omów 3 najważniejsze procesy jednostkowe w technologiach produkcji wielkotonażowej.

 10. Metody oceny technologii wielkotonażowych produkcji chemikaliów organicznych.

 11. Wybór BAT dla ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w produkcji chemikaliów organicznych

 12. Znaczenie procesów jednostkowych w produkcji polimerów w aspekcie BAT-ów .

 13. Omów trzy najważniejsze procesy jednostkowe w produkcji polimerów.

 14. Omów BAT dotyczący technologii otrzymywania związków aromatycznych.

 15. Omów BAT dotyczący syntezy okso.

 16. Omów nowe trendy w rozwoju BAT w zakresie produkcji wielkotonażowej i polimerów.

 17. Znaczenie katalizatorów Zieglera-Natty w technologii chemicznej- ich rozwój generacyjny i znaczenie dla BAT.

 18. Zapotrzebowanie na polimery (tworzywa, elastomery, włókna, polimery konstrukcyjne…) - omów na wybranych przykładach.

 19. Przemysłowe metody otrzymywania związków wielkocząsteczkowych -

omów wybrane 2 przykłady w aspekcie BAT.

 1. Polimeryzacja addycyjna w masie a w rozpuszczalniku- produkty, wady i zalety procesu w odniesieniu do BAT.

 2. Polimeryzacja w suspensji (perełkowa) a w emulsji- produkty, wady i zalety procesu w odniesieniu do BAT.

 3. Opisać wady i zalety wybranych 2 polireakcji w aspekcie BAT.

 4. Opisać wady i zalety przetwórstwa polimerów w aspekcie BAT.

 5. Aktualne rozwiązania technologiczne w instalacji do syntezy polimerów (węzły) i ich zanczenie w BAT.

 6. Omówić BAT dla polipropylenu.


Pobierz dokument
stacjonarnebat.pytania.egzamin2013.kw.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
StacjonarneBAT pytania egzamin2013, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
BAT STACJONARNE JT, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
BAT Technologia nieorganiczna stacjonarniJH, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y eg
[BAT] BAT dla procesów rafineryjnych, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
Technologia chemiczna org-zagadnienia, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Technologia ch
1310 544ae Technologia chemiczn - surowce - egzamin 2012, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semest
Technologia chemiczna org-zagadnienia, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Technologia ch
REAKCJA ALKILOWANIA IV-RZĘDOWYCH SOLI AMONIOWYCH, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5,
strona tytułowa projektu inżynierskiego pwr, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne pr
Harmonogram kursu Analiza Techniczna 2012-2013, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Anali
HarmonOptProcChem, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne przydatne
sprwko, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika, elektronika lab, sprawka elektro
sprawozdanie nr 5 (ćw3)(2), Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika, elektronika
sprawko z polimerow od Agi, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne przydatne
Procesy utleniania-utlenianie ksylenów, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Technologia C
zarzadzanie, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, Zarządzanie jakością, jakość, zarzadzani
POLIMERYZACJA SUSPENSYJNA OTRZYMYWANIE POLIMETAKRYLANU METYLU, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, S

więcej podobnych podstron