praca-magisterska-6811, Dokumenty(8)


Charakterystyka rynku papierów wartościowych

Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania

Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka.

Instrumenty rynku papierów wartościowych

 1. akcja

 2. obligacja

Charakterystyka akcji

 1. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej

 2. rodzaje akcji

 1. prawo poboru - akcjonariusze zgodnie z kodeksem handlowym mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych

Charakterystyka obligacji

 1. obligacja - jest to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim

 2. rodzaje obligacji

Uczestnicy rynku papierów wartościowych

 1. emitenci - czyli osoby prawne wystawiające papiery wartościowe we własnym imieniu

 2. pośrednicy - czyli domy maklerskie, banki instytucje organizujące rynek i obrót papierów wartościowych

 3. inwestorzy - czyli osoby fizyczne i prawne , które angażują swój kapitał w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku

Rynek papierów wartościowych dzieli się na:

rynek pierwotny

rynek wtórny

Charakterystyka rynku pierwotnego

 1. na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestorom

 2. na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania papierów wartościowych inwestorom:

 • oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach masowego przekazu)

 • oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub, gdy akcje są udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub, gdy propozycja nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla jednego nabywcy))

Rynek wtórny obejmuje:

 1. rynek giełdowy

 2. rynek poza giełdowy

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
praca-magisterska-a11406, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11222, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11186, Dokumenty(2)
praca-magisterska-7383, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11473, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6699, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7444, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6435, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7412, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6860, Dokumenty(1)
praca-magisterska-6426, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7213, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6598, Dokumenty(8)

więcej podobnych podstron