Długi pytania na egzamin, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II


Elektrotechnika II

 1. Straty mocy w materiałach elektrycznych i magnetycznych. Schematy zastępcze rzeczywistych elementów.

 2. Schemat zastępczy transformatora jednofazowego.

 3. Energia, moc elektromagnetyczna, siły i momenty elektromagnetyczne w przetwornikach elektromechanicznych.

 4. Nagrzewanie się i stygnięcie modelowego ciała jednorodnego. Obciążenie ciągłe, dorywcze i przerywane.

 5. Układy sieci i rodzaje torów elektroenergetycznych. Parametry jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom.

 6. Pomiary mocy czynnej i biernej odbiorników trójfazowych (przy zasilaniu trój- lub czteroprzewodowym).

 7. Warunki pracy równoległej transformatorów trójfazowych. Moc przechodnia i moc własna autotransformatora.

 8. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej w sieci zasilającej.

 9. Budowa trójfazowych silników. Częstotliwości napięć indukowanych w wirniku maszyny indukcyjnej; pojęcie poślizgu.

 10. Schemat zastępczy trójfazowego silnika indukcyjnego. Charakterystyka mechaniczna trójfazowej maszyny indukcyjnej.

 11. Rozruch trójfazowych silników indukcyjnych.

 12. Regulacja prędkości trójfazowych silników indukcyjnych.

 13. Hamowanie trójfazowymi silnikami indukcyjnymi (prądnicowe, przeciwprądem, dynamiczne).

 14. Własności indukcyjnych silników liniowych.

 15. Własności silników indukcyjnych jednofazowych. Straty mocy w silnikach indukcyjnych trójfazowych i jednofazowych.

 16. Budowa maszyn synchronicznych trójfazowych. Maszyna synchroniczna jako źródło mocy biernej indukcyjnej.

 17. Oddziaływanie twornika w maszynie prądu stałego.

 18. Warunki samowzbudzenia prądnicy bocznikowej.

 19. Charakterystyki zewnętrzne prądnic prądu stałego (obcowzbudnych i bocznikowych).

 20. Charakterystyki mechaniczne silników prądu stałego (obcowzbudnych, bocznikowych i szeregowych).

 21. Regulacja prędkości silników prądu stałego. Hamowanie silnikami prądu stałego (prądnicowe, przeciwprądem, dynamiczne).

 22. Rozruch silników prądu stałego. Straty mocy w maszynach prądu stałego.

 23. Charakterystyki statyczne i dynamiczne łuku elektrycznego. Pojęcie prądu ograniczonego.

 24. Prąd początkowy i związane z nim parametry przebiegu prądu zwarciowego. Dobór aparatów łączeniowych i zabezpieczeniowych do warunków zwarciowych.

 25. Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i zanikowe w obwodach odbiorczych niskiego napięcia.

 26. Udar napięciowy. Ochronniki. Zasady ochrony przepięciowej i odgromowej.

 27. Czynniki wpływające na reakcję organizmu ludzkiego przy przepływie prądu rażeniowego.

 28. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa i dodatkowa.

 29. Zakresy napięciowe i układy sieciowe instalacji elektrycznych. Sposoby i środki ochrony przeciwporażeniowej w obiektach budowlanych. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w obiektach budowlanych.

 30. Ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach średniego i wysokiego napięcia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na egzamin cz.1 i 2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, El
!!!!!Opacowane pytania!!!!, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
WYKŁAD XIV, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
Logistyka pytania na egzamin-gr 7, UE Katowice, II stopień sem2, LOGISTYKA
wykład 7 (1), PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
Pytania na egzamin z elektrotechniki II
pytania na egzamin z elektrotechniki ii ciag 1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i
zadania na egzaminie czerwcowym 2009, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, pytania
Pytania na egzamin z Podstaw Elektroenergetyki
Pytania na egzamin cz II antastic pl
PYTANIA NA EGZAMIN PISEMNY Z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIA FRYZJERSTWA SEMESTR II, Dokumenty AWF Wychowanie
Elektra wykład pytania na egzamin
Elektra wykład pytania na egzamin
PYTANIA NA EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO, Prawo, Prawo II rok
pytania na egzamin z chemii nieorg II semestr
Przykładowe pytania na egzamin z geodezji II, AGH, Geodezja II
Ochrona środowiska - pytania na egzamin, BIOLOGIA UJ LATA I-III, ROK II, semestr II, Ochrona środow
Pytania na egzamin z EKG ii, EGZAMIN z Kardiologii, egzamin z EKG

więcej podobnych podstron