praca-magisterska-7383, Dokumenty(2)


4. Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi (GZL) jest funkcją kierowniczą polegającą na rekrutacji, doborze, szkoleniu i doskonaleniu członków organizacji przez menedżerów.

GZL jest procesem ciągłym, zmierzającym do zapewnienia organizacji właściwych ludzi na właściwych stanowiskach, wtedy kiedy będą potrzebni. Proces GZL obejmuje siedem podstawowych czynności:

Tajemnicą sukcesu współczesnych przedsiębiorstw jest sposób w jaki traktuje ona swoich pracowników. Najważniejszą misją menedżera powinno być nawiązanie zdrowych stosunków z pracownikami, stworzenie rodzinnej atmosfery. Przedsiębiorstwa, które odnoszą największe sukcesy to te, które zdołały doprowadzić do poczucia wspólnoty losu u wszystkich pracowników.

Pracowników powinno traktować się jak kolegów i pomocników, a nie jedynie jako narzędzie do osiągania zysku.

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
praca-magisterska-a11406, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11222, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6811, Dokumenty(8)
praca-magisterska-a11186, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11473, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6699, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7444, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6435, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7412, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6860, Dokumenty(1)
praca-magisterska-6426, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7213, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6598, Dokumenty(8)

więcej podobnych podstron